Mẫu giấy đi đường mới và chuẩn nhất

Khi làm việc tại công ty, bạn có thể được công ty cử lao động đi công tác nhằm mục đích bồi dưỡng nhân sự, phân tích thị trường hay những nguyên nhân khác nhằm mục đích phát triển công ty. Trong quá trình công tác này, tất cả các chi phí hợp lý cho việc đi công tác này sẽ do công ty chi trả toàn bộ. Do vậy, bạn cần liên hện với bộ phận kế toán làm giấy đi đường xác nhận về thời gian cụ thể công tác cùng với tất cả chi phí bạn đã chi trả. Bộ phận kế toán sẽ lập giấy đi đường chi trả lại cho bạn số tiền ứng trước trong khoảng thời gian này.

Do đó, khi bạn chuẩn bị đi công tác, bạn liên hệ với bộ phận kế toán làm giấy đi đường cho mình để được ứng trước phí trước khi bạn đi công tác.

VÌ vậy, nay Luật Nhân Hòa gửi đến mẫu giấy đi đường mới nhất để bạn tham khảo như sau:

1. Mẫu giấy đi đường

Mẫu số 04-LĐTL
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

Đơn vị……

Bộ phận: .…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

GIẤY ĐI ĐƯỜNG

Số:……………

Cấp cho: ………………………………………………………………………………………………………………………

Chức vụ: ………………………………………………………………………………………………………………………

Được cử đi công tác tại: …………………………………………………………………………………………………

Theo công lệnh (hoặc giấy giới thiệu) số………………………… ngày……… tháng…….. năm ………

Từ ngày………….. tháng……………… năm……………….. đến ngày…………. tháng…….. năm……….     

 

Ngày…. tháng…. năm….
Người duyệt 

(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

 

 

Tiền ứng trước

Lương ……………………… đ

Công tác phí ……………… đ

Cộng ………………………… đ

Nơi đi 
Nơi đến
Ngày Phương tiện sử dụng Độ dài chặng đường Số ngày công tác Lý do lưu trú Chứng nhận của cơ quan (Ký tên, đóng dấu)
1 2 3 4 5 6 7
Nơi đi…

Nơi đến…

           
Nơi đi…

Nơi đến…

           

– Vé người ……………………………………….. vé        x………………… đ = …………………… đ

– Vé cước ………………………………………… vé        x………………… đ = …………………… đ                     

– Phụ phí lấy vé bằng điện thoại ………….. vé        x………………… đ = …………………… đ

– Phòng nghỉ …………………………………….. vé        x………………… đ = …………………… đ

1- Phụ cấp đi đường: cộng ………………………………………….. đ

2- Phụ cấp lưu trú:

Tổng cộng ngày công tác: …………………………………………… đ

 

Ngày … tháng … năm …
Duyệt
Số tiền được thanh toán là:………………..

Người đi công tác
(Ký, họ tên)

Phụ trách bộ phận
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

2. Mẫu giấy đi đường đã viết sẵn

CÔNG TY TNHH A

Bộ phận: Tài chính – Marketing

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

GIẤY ĐI ĐƯỜNG

Số:22/GĐĐ

Cấp cho:                                                    Nguyễn Văn B

Chức vụ:                                            Trưởng phòng Nhân sự

Được cử đi công tác tại: Công ty Cổ phần thương mại ABC

Theo công lệnh (hoặc giấy giới thiệu) số 22 ngày 30 tháng năm 2019

Từ ngày 30 tháng 3 năm 2019 đến ngày 04 tháng năm 2019

 

Ngày 30 tháng 3 năm 2019
Người duyệt 

(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

 

Huỳnh Văn C

Tiền ứng trước

Lương          10.000.000 VNĐ

Công tác phí 5.000.000 VNĐ

Cộng             15.000.000 VNĐ

Nơi đi 
Nơi đến
Ngày Phương tiện sử dụng Độ dài chặng đường Số ngày công tác Lý do lưu trú Chứng nhận của cơ quan (Ký tên, đóng dấu)
1 2 3 4 5 6 7
Nơi đi: Phòng 22, tầng 2209 Toà nhà H, phường K, quận L, Thành phố P;

Nơi đến: Số 1190 đường LVT, phường LXT, quận BT, Thành phố LM

Ngày đi: 30/3/2019

Ngày đến: 30/3/2019

Ô tô công ty 105 km 06 ngày Nghiên cứu mở rộng thị trường  
Nơi đi…

Nơi đến…

           

– Vé người                                            02 vé  x 300.000 VNĐ = 600.000 VNĐ

– Vé cước                                              0 vé x 0 VNĐ = 0 VNĐ

– Phụ phí lấy vé bằng điện thoại           0 vé x 0 VNĐ = 0 VNĐ

– Phòng nghỉ                                         01 vé x 6.000.000 VNĐ = 6.000.000 VNĐ

1- Phụ cấp đi đường: 4.000.000 VNĐ

2- Phụ cấp lưu trú: 4.000.000 VNĐ 

Tổng cộng ngày công tác: 14.600.000 VNĐ

 

Ngày 04 tháng 4 năm 2019
Duyệt
Số tiền được thanh toán là: 14.600.000

Người đi công tác
(Ký, họ tên)

Phụ trách bộ phận
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

3. Lưu ý khi lập và sử dụng giấy đi đường

– Trình bày rõ khoảng thời gian hoặc ngày, tháng, năm bạn đi công tác;

– Trình bày rõ những khoản chi tiêu dự tính trong toàn bộ thời gian công tác, và trong quá trình công tác, bạn phải gửi tất cả những hoá đơn chứng từ đã chi tiêu hợp lý trong khoản thời gian này để sau này làm công tác khấu trừ chính xác;

– Lý do và quyết định công tác bạn cần phải chuẩn bị để xuất trình trước khi xin giấy đi đường của bộ phận kế toán;

– Khi có lệnh cử cán bộ công tác, bộ phận hành chính sẽ cấp giấy đi đường cho bạn. Bạn cầm giấy đi đường này đến bộ phận kế toán làm thủ tục ứng tiền vé tàu, xe, khách sạn, ….

– Khi đi công tác về, bạn cần xuất trình giấy đi đường để được xác nhận ngày về và thời gian được hưởng lưu trú. Sau đó xuất trình kèm theo hoá đơn chứng từ trong thời gian bạn đi công tác để được hưởng khấu trừ thanh toán phí và tiền tạm ứng trước cho bộ phận kế toán;

– Kế toán trưởng sẽ là người duyệt chi cho bạn số tiền này;


Biểu mẫu khác

LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI 2014

LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI 2014

LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI 2014 ...

Xem thêm

NGHỊ ĐỊNH  24/2013/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH VỀ QUAN HỆ HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

NGHỊ ĐỊNH 24/2013/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH VỀ QUAN HỆ HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

NGHỊ ĐỊNH 24/2013/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH VỀ QUAN HỆ HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI ...

Xem thêm

LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ 2014

LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ 2014

LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ 2014 ...

Xem thêm