MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ HÒA GIẢI TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI

ĐƠN XIN HÒA GIẢI TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP Xà

Căn cứ pháp lý: Luật đất đai 2013;

        Pháp luật không quy định một mẫu đơn bắt buộc về hòa giải tranh chấp đất đai tại Ủy ban nhân dân xã, dưới đây chúng tôi xin cung cấp mẫu đơn thông thường được sử dụng, bạn chỉ cần điền đầy đủ theo đơn dưới đây là được:

         Sau khi hoàn thành xong đơn dưới đây, bạn gửi đến Ủy ban nhân dân cấp xã có thâm quyền để được hòa giải.

 

 Mẫu đơn xin hòa giải tranh chấp đất đai.

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–o0o————


……………….., ngày….. tháng….. năm ……….

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

HOÀ GIẢI TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI

(Đối với thửa đất số……. tờ bản đồ số…….. diện tích………m2 tại địa chỉ:…………….)
 
Kính gửi
UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ (PHƯỜNG, THỊ TRẤN)………………………

 
Tôi là ……………………………………., sinh năm………………
CMND số: ……………………..do Công an ……………. cấp ngày……../……/…
Hộ khẩu: ……………………………………………………………………………
Điện thoại:…………………………………………………………………………………
 
Tôi làm đơn này đề nghị Quý cơ quan hòa giải tranh chấp đất đai giữa gia đình tôi với gia đình ông(bà)………… , địa chỉ:………..cụ thể như sau:
 

  • Trình bày nguồn gốc và quá trình sử dụng đất (thửa đất đó trước đây do ai sử dụng, khoảng thời gian nào? Đến khi nào thì chuyển quyền sử dụng đất cho người khác sử dụng?…….);
  • Hiện trạng sử dụng đất và các giấy tờ vể quyền sử dụng đất;
  • Nguyên nhân tranh chấp……….
  • Yêu cầu, mâu thuẫn của các bên?
  • Nội dung khác………………………….

       Đến nay các bên không thể thương lượng, hòa giải được với nhau để giải quyết vụ việc tranh chấp đất đai nêu trên. Vì vậy, căn cứ vào quy định tại Điều 202 Luật đất đai, tôi làm đơn này đề nghị UBND xã……………….. tổ chức hòa giải tranh chấp đất đai giữa gia đình tôi với gia đình ông, bà…………………………. trú tại………………………………… để giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp nêu trên.
       Rất mong Quý cơ quan xem xét, tôi xin chân thành cảm ơn!

 

           Ngư­­ời làm đơn

 

           (ký, ghi rõ họ tên)


Biểu mẫu khác

LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI 2014

LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI 2014

LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI 2014 ...

Xem thêm

NGHỊ ĐỊNH  24/2013/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH VỀ QUAN HỆ HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

NGHỊ ĐỊNH 24/2013/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH VỀ QUAN HỆ HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

NGHỊ ĐỊNH 24/2013/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH VỀ QUAN HỆ HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI ...

Xem thêm

LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ 2014

LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ 2014

LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ 2014 ...

Xem thêm