LUẬT SƯ CHUYÊN TƯ VẤN PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG UY TÍN, CHUYÊN NGHIỆP

Vai trò của hợp đồng trong các giao dịch dân sự trong đời sống hằng ngày và đối với công việc kinh doanh của doanh nghiệp ngày càng quan trọng bởi các đối tác trong hợp đồng của doanh nghiệp hầu hết là các doanh nhân chuyên nghiệp, rất am hiểu luật về các vấn đề liên quan đến nội dung của hợp đồng cũng như các qui định liên quan đến hợp đồng vô hiệu, giải quyết tranh chấp. Nắm bắt được tầm quan trọng của hợp đồng trong đời sống, công ty luật Nhân Hòa cung cấp dịch vụ tư vấn về pháp luật hợp đồng nhằm giúp cho mọi chủ thể có cái nhìn đúng đắn về hợp đồng cũng như tránh rủi ro khi giao dịch.

Khi tư vấn hợp đồng, người tư vấn soạn thảo hợp đồng không những đảm bảo lợi ích của các bên trong hợp đồng mà còn phải dự kiến được những rủi ro sẽ xảy ra trong tương lai để có thể điều chỉnh các điều khoản  hợp đồng phù hợp với hoàn cảnh thực tiễn và qui định của pháp luật.

Với đội ngũ luật sư am hiểu pháp luật về hợp đồng dân sự, kinh doanh, thương mại, có nhiều kinh nghiệm thực tế về tư vấn hợp dồng dân sự và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, Luật Nhân Hòa sẽ hỗ trợ khách hàng toàn diện trong vấn đề tư vấn soạn thảo hợp đồng, giúp khách hàng trong quá trình thương thảo, ký kết, thực hiện hợp đồng trong kinh doanh.

 I. Pháp luật về hợp đồng

Pháp luật về hợp đồng là một trong những chế định trung tâm của mọi hệ thống pháp luật, là cơ sở pháp lý điều chỉnh các quan hệ dân sự- kinh tế phát sinh trong đời sống xã hội, dựa vào đó hướng đến việc bảo đảm công bằng, minh bạch và lành mạnh hóa các quan hệ hợp đồng giữa các chủ thể.

Các quy định chung của pháp luật về hợp đồng bao gồm các quy định của Bộ luật Dân sự và các văn bản hướng dẫn Bộ luật Dân sự liên quan đến hợp đồng, như: Những quy định chung, chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự, các quy định về tài sản, thời hạn, thời hiệu; giao dịch dân sự; đại diện và uỷ quyền; nghĩa vụ dân sự và hợp đồng dân sự; trách nhiệm dân sự; các hợp đồng dân sự thông dụng.

Các quy định riêng của pháp luật về từng lĩnh vực hợp đồng được quy định trong các văn bản pháp luật, như: Luật Thương mại; Luật Đầu tư; Luật Xây dựng; Luật Kinh doanh bảo hiểm; Luật Viễn thông; Luật Đất đai; Luật Kinh doanh bất động sản; Luật Nhà ở; các luật về vận chuyển như Luật Hàng không dân dụng, Bộ luật Hàng hải, Luật Đường sắt, Luật Giao thông đường bộ, Luật Giao thông thuỷ nội địa...

Khi áp dụng pháp luật điều chỉnh một quan hệ hợp đồng cụ thể, ngoài các nguyên tắc áp dụng pháp luật nói chung, cần lưu ý nguyên tắc áp dụng phối hợp luật chung và luật luật chuyên ngành, theo đó:

  • Luật chuyên ngành có quy định thì áp dụng luật chuyên ngành;
  • Luật chuyên ngành không quy định thì áp dụng quy định của luật chung;
  • Luật chuyên ngành và luật chung cùng quy định về một vấn đề thì ưu tiên áp dụng luật chuyên ngành.

II.  Tại sao lại cần luật sư tư vấn pháp luật về hợp đồng ?

Như đã nói ở trên, hợp đồng có vai trò rất quan trọng trong mọi mặt của đời sống, việc am hiểu các quy định pháp luật về hợp đồng nhằm chống rủi ro pháp lý, tránh những vụ kiện bất lợi có thể xảy ra.

Nắm bắt yêu cầu thực tiễn đó, Công ty luật Nhân Hòa cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật về hợp đồng, soạn thảo hợp đồng và rà soát hợp đồng cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có nhu cầu. Lý do nên sử dụng luật sư để xây dựng và rà soát hợp đồng bởi lẽ:

+ Đội ngũ luật sư được đào tạo chuyên nghiệp tại các Trường đại học Luật, Học Viện Tư Pháp. Để có thẻ hành nghề luật sư họ phải trải qua ít nhất 06 năm đào tạo trực tiếp và tham gia nhiều kỳ thi nghiêm ngặt để được cấp chứng chỉ hành nghề luật.

+ Kinh nghiệm tư vấn cho khách hàng trong những vụ việc tương tự - Một luật sư có nhiều khách hàng khác nhau và mỗi khách hàng như một "người thầy" của luật sư họ đem đến cho luật sư không chỉ tiền bạc mà là những bài học kinh nghiệm vô giá. Từ việc tư vấn luật cho các công ty khác nhau hoạt động cùng một lĩnh vực sẽ giúp cho luật sư có kỹ năng để phát hiện và xử lý vấn đề kẽ hở trong hợp đồng.

+ Kinh nghiệm xử lý các vụ án, vụ việc tranh chấp là yếu tố quan trọng giúp cho mỗi luật sư phát hiện được những lỗ hổng chết người trong những điều khoản đã xây dựng của hợp đồng;

Do vậy, việc sử dụng luật sư để xây dựng và rà soát hợp đồng là điều tối quan trọng. Kinh nghiệm hoạt động thực tiễn của mỗi luật sư sẽ là thước đo chuẩn mực cho hoạt động tư vấn và soạn thảo hợp đồng                                                      

        Liên hệ luật sư uy tín tư vấn pháp luật về hợp đồng 0915.27.05.27

III. Nội dung tư vấn pháp luật về hợp đồng

  1. Tư vấn cách thức giao kết hợp đồng

-         Tư vấn thời điểm đề nghị giao kết hợp đồng;

-         Tư vấn về thay đổi, rút lại đề nghị giao kết hợp đồng;

-         Tư vấn hủy bỏ đề nghị giao kết hợp đồng;

-         Tư vấn chấm dứt đề nghị giao kết hợp đồng;

-         Tư vấn sửa đổi đề nghị giao kết hợp đồng;

-         Tư vấn lựa chọn hình thức giao kết hợp đồng;

    2. Tư vấn xây dựng nội dung hợp đồng

-         Tư vấn phương thức thỏa thuận số lượng, chất lượng sản phẩm;

-         Tư vấn cách thức xây dựng giá và phương thức thanh toán

-         Tư vấn thời hạn, thời điểm, phương thức thực hiện hợp đồng;

-         Tư vấn các quy định về quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng;

-         Tư vấn các quy định về trách nhiệm của các bên khi vi phạm hợp đồng;

-         Tư vấn  về trường hợp hợp đồng vô hiệu, tính hợp pháp của hợp đồng;

-         Tư vấn về điều khoản phạt vi phạm hợp đồng;

-         Tư vấn xây dựng phụ lục hợp đồng;

-         Tư vấn các điều khoản khác có liên quan đến hợp đồng.

         3. Tư vấn đàm phán hợp đồng

-         Tư vấn đánh giá mọi khía cạnh pháp lý của hợp đồng được xây dựng đảm bảo điều kiện về hình thức cũng như nội dung phù hợp với quy định pháp luật;

-         Tham gia quá trình đàm phán với khách hàng;

-         Sửa đổi, soạn thảo hợp đồng trên cơ sở nội dung quá trình đàm phán giữa các bên tham gia hợp đồng theo yêu cầu của khách hàng;

-         Thẩm định giá trị pháp lý của hợp đồng do quý khách hành soạn thảo hoặc đã ký kết;

-         Lưu trữ, thu thập chứng cứ để bảo vệ quyền lợi của khách hàng trong quá trình đàm phán soạn thảo hợp đồng cũng như trong quá trình giải quyết tranh chấp hợp đồng.

           4. Tư vấn sửa đổi nội dung hợp đồng

-         Tư vấn các quy định pháp luật về sửa đổi nội dung hợp đồng;

-         Tư vấn cách thức sửa đổi nội dung hợp đồng;

         5. Tư vấn thực hiện hợp đồng

-         Tư vấn nguyên tắc thực hiện hợp đồng;

-         Tư vấn thực hiện hợp đồng đơn vụ;

-         Tư vấn thực hiện hợp đồng song vụ;

-         Tư vấn thực hiện hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba

-         Tư vấn thực hiện hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản hoặc phát sinh sự kiện bất khả kháng.

       6. Tư vấn chấm dứt, hủy bỏ hợp đồng

-         Tư vấn các trường hợp được chấm dứt, hủy bỏ hợp đồng theo quy định pháp luật;

-         Tư vấn phương thức chấm dứt, hủy bỏ hợp đồng để đảm bảo tối đa quyền lợi của khách hàng.

       7. Tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng tại Tòa án, trung tâm trọng tài

-         Tư vấn Hợp đồng về cách thức giải quyết tranh chấp, đánh giá điểm mạnh và điểm yếu của các bên tranh chấp. Đưa ra những phương án cụ thể có lợi nhất trong quá trình đàm phán, hòa giải(nếu có);

-         Hướng dẫn và tư vấn cho khách hàng trình tự thủ tục khởi kiện, thời hiệu khởi kiện, điều kiện khởi kiện, tư cách chủ thể và soạn đơn khởi kiện gửi đến Tòa án, Trung tâm trọng tài có thẩm quyền;

-         Tiến hành điều tra thu thập chứng cứ - tài liệu, kiểm tra đánh giá chứng cứ - tài liệu, Soạn thảo đơn từ và các giấy tờ liên quan khác để chuyển gửi đến Cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp;

-         Tham gia tố tụng với tư cách là luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho thân chủ tại tòa án các cấp trong các vụ án liên quan đến hợp đồng;

-         Tham gia tố tụng với tư cách là đại diện ủy quyền- nhân danh khách hàng thực hiện tất cả các phương án và cách thức theo quy định của pháp luật để quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng được đảm bảo tốt nhất.

IV.  Liên hệ luật sư tư vấn pháp luật về hợp đồng

  1. 1.     Tư vấn trực tiếp tại văn phòng công ty:

Quý khách hàng chuẩn bị một bồ sơ liên quan đến vụ việc cần tư vấn và đến trực tiếp tại công ty luật Nhân Hòa. Địa chỉ: 02 Hiệp Bình, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh để được luật sư tư vấn cụ thể.

Quý khách hàng có thể đặt lịch hẹn qua link website để tiện sắp xếp công việc: http://luatnhanhoa.vn/dat-hen-tu-van.html

  1. 2.     Đối với khách hàng ở xa, có thể liên hệ tư vấn qua các hình thức sau:

-         Gọi điện đến tổng đài tư vấn trực tuyến của công ty luật Nhân Hòa. Hotline: 0915 27 05 27

-         Gởi yêu cầu tư vấn và hồ sơ qua email: luatsunhanhoa@gmail.com

-         Liên hệ tư vấn qua website: http://luatnhanhoa.vn/

-         Liên hệ qua fanpage: https://www.facebook.com/luatsunhanhoa/hoặc https://www.facebook.com/Lu%E1%BA%ADt-S%C6%B0-%C4%90%E1%BA%A5t-%C4%90ai-322803448279501/

Mọi yêu cầu hỗ trợ tư vấn pháp luật hợp đồng, quý vị hãy liên hệ tổng đài tư vấn pháp luật 0915.27.05.27 của chúng tôi. Công ty luật Nhân Hòa chuyên dịch vụ luật sư uy tín, tin cậy đảm bảo giải quyết mọi vướng mắc bạn gặp phải.

Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:

Công ty Luật Nhân Hòa

Địa chỉ: 02 Hiệp Bình, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, Tp.HCM

Email: luatsunhanhoa@gmail.com

Hotline: 0915. 27.05.27                                            

Trân trọng!

 


Dịch vụ luật sư khác

THỦ TỤC THỪA KẾ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT MỚI NHẤT

THỦ TỤC THỪA KẾ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT MỚI NHẤT

Khai nhận di sản thừa kế liên quan đến bất động sản và tiến hành sang tên quyền sở hữu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người thừa kế là một trong những thủ tục thường gặp và ...

Xem thêm

DỊCH VỤ TẶNG CHO, MUA BÁN NHÀ Ở ĐỐI VỚI NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI

DỊCH VỤ TẶNG CHO, MUA BÁN NHÀ Ở ĐỐI VỚI NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI

Trong quá trình làm việc và tư vấn cho nhiều khách hàng là người Việt Nam định cư ở nước ngoài, chúng tôi thường được nghe về nhiều trường hợp người Việt Nam ra nước ngoài định cư và tạo ...

Xem thêm

LUẬT SƯ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

LUẬT SƯ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Hợp đồng thuê nhà là gì? đặc điểm của hợp đồng thuê nhà, nội dung, hình thức, trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp hợp đồng thuê nhà. ...

Xem thêm

LY HÔN VỚI NGƯỜI SỐNG Ở NƯỚC NGOÀI KHÔNG CẦN VỀ VIỆT NAM

LY HÔN VỚI NGƯỜI SỐNG Ở NƯỚC NGOÀI KHÔNG CẦN VỀ VIỆT NAM

Luật sư sẽ chia sẻ toàn bộ kiến thức pháp lý cũng như kinh nghiệm thực tiễn về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, hồ sơ thực hiện thủ tục ly hôn có yếu tố nước ngoài khi người đang ...

Xem thêm

LUẬT SƯ TƯ VẤN, SOẠN THẢO HỒ SƠ KHỞI KIỆN CHO KHÁCH HÀNG THEO GÓI “CẦM TAY CHỈ VIỆC”

LUẬT SƯ TƯ VẤN, SOẠN THẢO HỒ SƠ KHỞI KIỆN CHO KHÁCH HÀNG THEO GÓI “CẦM TAY CHỈ VIỆC”

Với mục đích trợ giúp khách hàng trong việc chuẩn bị và hoàn thiện hồ sơ khởi kiện, Công ty luật Nhân Hòa cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn, soạn thảo hồ sơ khởi kiện theo gói “cầm ...

Xem thêm

LUẬT SƯ TƯ VẤN LUẬT HÔN NHÂN GIA ĐÌNH TRỰC TUYẾN QUA TỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI

LUẬT SƯ TƯ VẤN LUẬT HÔN NHÂN GIA ĐÌNH TRỰC TUYẾN QUA TỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI

Trong điều kiện xã hôi phát triển như ngày nay, bên cạnh cuộc sống Hôn nhân Gia đình hạnh phúc luôn tồn tại nhiều nguy cơ có thể gây nên sự mâu thuẫn trong cuộc sống hôn nhân của các ...

Xem thêm

LUẬT SƯ CHUYÊN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP DÂN SỰ CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI TẠI TPHCM

LUẬT SƯ CHUYÊN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP DÂN SỰ CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI TẠI TPHCM

Giải quyết tranh chấp về dân sự có yếu tố nước ngoài khi có vấn đề pháp lý phát sinh và muốn đảm bảo tối đa quyền lợi của mình không hề đơn giản. Để có phương án tối ưu ...

Xem thêm

DỊCH VỤ LUẬT SƯ BẢO VỆ QUYỀN VÀ LỢI ÍCH HỢP PHÁP TRONG VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

DỊCH VỤ LUẬT SƯ BẢO VỆ QUYỀN VÀ LỢI ÍCH HỢP PHÁP TRONG VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

Thủ tục hành chính hiện nay là một trong những vấn đề phức tạp và khó khăn, nhất là trong bối cảnh pháp luật Việt Nam hiện nay. Hiểu được vấn đề này Dịch vụ luật sư bảo vệ ...

Xem thêm

LUẬT SƯ TƯ VẤN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP RANH GIỚI ĐẤT TẠI TP.HCM

LUẬT SƯ TƯ VẤN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP RANH GIỚI ĐẤT TẠI TP.HCM

Hiện nay, một trong những tranh chấp liên quan đến đất đai phổ biến nhất là tranh chấp ranh giới thửa đất liền kề. Vậy, pháp luật hiện hành quy định về ranh giới đất đai như thế nào, những ...

Xem thêm

LUẬT SƯ TƯ VẤN LUẬT THỪA KẾ TRỰC TUYẾN QUA ĐIỆN THOẠI

LUẬT SƯ TƯ VẤN LUẬT THỪA KẾ TRỰC TUYẾN QUA ĐIỆN THOẠI

Xuyên suốt từng giai đoạn phát triển của xã hội, quan hệ thừa kế vẫn luôn là một trong những quan hệ pháp luật diễn ra phổ biến và được pháp luật ghi nhận. Tuy nhiên, không phải cá nhân ...

Xem thêm