Tư vấn về tiền tuất hàng tháng đối với thân nhân của liệt sĩ

Em có câu hỏi muốn hỏi anh chị về chế độ thân nhân liệt sĩ mong anh chị giúp đỡ. Bố em năm nay 70 tuổi, là con của liệt sĩ hy sinh năm 1952. Bố em bị khuyết tật về mắt, đã được hội đồng giám định y khoa của tỉnh giám định là suy giảm khả năng lao động 65%, vậy cho e hỏi với chế độ hiện hành bố em được hưởng tiền trợ cấp hàng tháng là bao nhiêu ạ? Quy định thế nào? Em xin cảm ơn!


Trả lời tư vấn: Luật Nhân Hòa cảm ơn câu hỏi và đề nghị tư vấn của bạn. Trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Căn cứ theo điểm c, d khoản 6 điều 20 Nghị định số 31/2013/NĐ –CP quy định về chế độ trợ cấp hàng tháng:

1. Thân nhân của một liệt sĩ được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng bằng một lần mức chuẩn.

2. Thân nhân của hai liệt sĩ được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng bằng hai lần mức chuẩn.

3. Thân nhân của ba liệt sĩ trở lên được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng bằng ba lần mức chuẩn.

4. Vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc lấy vợ khác thì được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng bằng một lần mức chuẩn

5. Thân nhân của liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng mà chết, người tổ chức mai táng được nhận mai táng phí; đại diện thân nhân được hưởng trợ cấp một lần bằng ba tháng trợ cấp ưu đãi.

6. Thời điểm hưởng:

a) Người hy sinh từ ngày Pháp lệnh có hiệu lực thì cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ, con dưới 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng từ tháng liền kề khi liệt sĩ hy sinh;

b) Người hy sinh trước ngày Pháp lệnh có hiệu lực thì cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con dưới 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng từ ngày 01 tháng 01 năm 2013;

c) Con bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng từ nhỏ, sau khi đủ 18 tuổi nếu suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng từ ngày Hội đồng giám định y khoa có thẩm quyền kết luận.

Con bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng sau khi đủ 18 tuổi nếu suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, không có thu nhập hàng tháng hoặc thu nhập hàng tháng thấp hơn 0,6 lần mức chuẩn được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng từ ngày Hội đồng giám định y khoa có thẩm quyền kết luận;

Như vậy, bạn cần xem bố của bạn thuộc trường hợp khuyết tật trước hay sau khi 18 tuổi. Nếu sau khi 18 tuổi thì cần đáp ứng thêm điều kiện là không có thu nhập hoặc thu nhập hàng tháng thấp hơn 0,6 lần mức chuẩn được hưởng trợ cấp tiền tuất tháng từ ngày Hội đồng giám định y khoa có thẩm quyền kết luận.

Theo mục 3 phụ lục I Nghị định số 20/2015/NĐ-Cp quy định mức trợ cấp tuất hàng tháng được quy định như sau:
 
3
 
Thân nhân liệt sĩ: Mức trợ cấp(VNĐ)  
- Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của 1 liệt sĩ 1.318  
- Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của 2 liệt sĩ 2.636  
- Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của 3 liệt sĩ trở lên 3.954  
- Trợ cấp tiền tuất đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc lấy vợ khác (diện không hưởng thêm trợ cấp tiền tuất nuôi dưỡng) 1.318  
- Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ, con từ đủ 18 tuổi trở lên sống cô đơn không nơi nương tựa hoặc con dưới 18 tuổi mồ côi cả cha mẹ đang hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng được hưởng thêm trợ cấp tiền tuất nuôi dưỡng 1.054  
 
 
 
 
 
 

Trân trọng!

Bài viết xem thêm