Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định của luật bảo hiểm xã hội 2014

Tôi làm việc ở công ty cũ được 1 năm 3 tháng (từ 1/4/2014 đến 3/7/2015) với mức lương đóng bảo hiểm là 3.720.000đ. 1 năm sau ngày nghỉ việc tôi muốn nhận BHXH 1 lần, vậy theo luật BHXH mới thì số tiền tôi nhận được là bao nhiêu? Cách tính như thế nào? Nếu rút BHXH 1 lần thì khi làm việc chỗ khác và tiếp tục đóng BHXH thì lúc nghỉ hưu hoặc không còn làm việc nữa thì có còn được rút tiền BHXH nữa không?

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Nhân Hòa, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Mức hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần được quy định tại Khoản 2 Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội 2014:

“2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:
a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;
b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;
c) Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội”.
 
Thời gian bạn đóng bảo hiểm xã hội là 1 năm 3 tháng, 3 tháng lẻ này sẽ được làm tròn lên 0,5 năm khi hưởng bảo hiểm hiểm xã hội 1 lần theo Khoản 4 Điều 19 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH“4. Khi tính mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần trong trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì từ 01 tháng đến 06 tháng được tính là nửa năm, từ 07 tháng đến 11 tháng được tính là một năm.
Trường hợp tính đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2014 nếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì những tháng lẻ đó được chuyển sang giai đoạn đóng bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 trở đi để làm căn cứ tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần”.
Như vậy, thời gian tính hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần của bạn là: 1,5 năm.
Vậy nên, sau 1 năm nghỉ việc bạn sẽ được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần với mức hưởng: 2 x 1,5 x 3.720.000 = 11.160.000 đồng.
 
Nếu bạn đã rút bảo hiểm xã hội 1 lần thì thời gian đã tham gia bảo hiểm trước đây sẽ bị mất hết như lúc bạn chưa tham gia bảo hiểm xã hội. Vì thế, nếu bạn tham gia bảo hiểm xã hội tiếp thì việc sau này bạn nghỉ hưu hay không làm việc nữa thì bạn vẫn có thể rút bảo hiểm xã hội một lần với thời gian tiếp theo tham gia bảo hiểm xã hội.
 
Trân trọng!


Bài viết xem thêm