MUA BÁN ĐẤT BẰNG GIẤY TỜ TAY CŨNG ĐƯỢC CẤP SỔ ĐỎ TỪ NGÀY 3/3/2017

Quy định mới cho phép mua đất giấy tay cũng được cấp sổ đỏ? Giấy tờ mua bán đất viết tay không có dấu đỏ có được làm sổ đỏ không?

Hiện nay người dân đang rất hoang mang và lo lắng về vấn đề việc mua bán đất đai giữa các bên trên thực tế vì đa số hoạt động mua bán đất đai thường chỉ thông qua hình thức mua bán viết tay tức là hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất chỉ được lập bằng văn bản có chữ ký của hai bên có thể có thêm chữ ký của người làm chứng mà không có công chứng, chứng thực. Và theo quy định của luật đất đai thì hợp đồng mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất bắt buộc phải thực hiện thủ tục công chứng, chứng thực. Nhưng hiện nay, dựa trên thực tế để đảm bảo quyền lợi của hai bên trong trường hợp này thì nhà làm luật đã đặt ra các trường hợp cho phép mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất bằng giấy tờ viết tay không công chứng, chứng thực vẫn có giá trị về mặt pháp lý và được cấp sổ đỏ.

Thứ nhất, các trường hợp mua đất bằng giấy tay vẫn được cấp sổ đỏ:

Hiện nay theo quy định tại khoản 54 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP, các trường hợp mà mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất thông qua hình thức văn bản bằng hợp đồng viết tay không có công chứng, chứng thực vấn được đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

– Một là, hộ gia đình, cá nhân hiện sử dụng đất do nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ hộ gia đình, cá nhân khác trước ngày 01/01/2008;

– Hai là, hộ gia đình, cá nhân hiện sử dụng đất do nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ hộ gia đình, cá nhân khác từ 01/01/2008 đến trước 01/07/2014 dùng không có được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng đã có một trong các giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 100 Luật đất đai 2013 và Điều 18 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

Theo đó hộ gia đình, cá nhân hiện nay đang sử dụng các thửa đất có nguồn gốc như trên thì được quyền thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu.

Đặc biệt trong hai trường hợp này người sử dụng đất không cần phải làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất từ người sử dụng đất ban đầu mà được cấp luôn Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu.

Thứ hai, hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu khi mua bán đất bằng giấy viết tay:

Hộ gia đình, cá nhân hiện đang sử dụng đất nay thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu theo quy định tại Điều 8 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT cần chuẩn bộ 01 bộ hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau:

– Đơn đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu theo mẫu số 04a/ĐK;

– Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất viết tay giữa các bên;

– Một trong số các giấy tờ được quy định tại Điều 100 Luật Đất đai 2013 và Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP (nếu trong trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ 01/01/2008 đến trước 01/07/2014);

– Nếu đăng ký về quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất thì phải có một trong các giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu đất ở, chứng nhận quyền sở hữu các công trình xây dựng không phải là nhà ở, chứng nhận quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng, chứng nhận sở hữu cây lâu năm theo quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 Nghị định 43/2014/NĐ-CP;

– Các chứng từ chứng minh đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính; nếu thuộc các trường hợp được miễn, giảm tiền sử dụng đất thì phải có các giấy tờ chứng minh đủ điều kiện miễn, giảm các nghĩa vụ tài chính về đất và tài sản gắn liền với đất.

Thứ ba, thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu khi mua đất bằng giấy viết tay:

– Người sử dụng đất chuẩn bị một bộ hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu như đã nêu trên;

– Sau khi đã chuẩn bị hồ sơ, người có yêu cầu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất đai hoặc tại Phòng Tài nguyên và môi trường quận, huyện, thành phố thuộc tỉnh nơi có thửa đất cần xin cấp sổ đỏ;

– Cơ quan tài nguyên và môi trường tiếp nhận hồ sơ của người sử dụng đất, tiến hành thẩm định hồ sơ và xác minh thực địa.

+ Nếu hồ sơ hợp lệ cơ quan tài nguyên và môi trường tiến hành thực hiện các công việc theo quy định của pháp luật bao gồm:

Thông báo nghĩa vụ tài chính cho người yêu cầu thực hiện (nếu có).

Lập hồ sơ, tờ trình kèm bản dự thảo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trình Ủy ban nhân dân có thẩm quyền tiến hành ký quyết định. Sau khi nhận được sự phê duyệt của người có thẩm quyền, cơ quan tài nguyên và môi trường nhận lại hồ sơ, thực hiện thủ tục bổ sung, cập nhật thông tin vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu về quốc gia để đảm bảo cho quá trình quản lý đất đai.

Sau đó trả kết quả là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người có yêu cầu.

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ thì cơ quan tài nguyên và môi trường hướng dẫn người yêu cầu bổ sung hồ sơ nếu thiếu tài liệu hoặc trả lại hồ sơ cho người yêu cầu nếu không đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu.

Thời gian thực hiện quá trình xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP là không quá 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Thứ tư, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi mua bán viết tay:

Có hai cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ của người dân, bao gồm:

– Uỷ ban nhân dân cấp xã: nơi tiếp nhận ban đầu hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau khi tiếp nhận hồ sơ thì Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm xác nhận vào hồ sơ về hiện trạng sử dụng đất của thửa đất xin cấp Giấy chứng nhận;

Trong trường hợp đất không có giấy tờ quy định tại Điều 100 Luật Đất đai 2003 thì Ủy ban nhân dân xã tiến hành xác nhận cho người dân về thời điểm bắt đầu sử dụng của thửa đất, nguồn gốc thửa đất, xác nhận tình trạng tranh chấp, xác nhận đất có phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt hay không. Sau khi xác nhận xong về kết quả thì tiến hành niêm yết công khai kết quả xác nhận tại trụ sở.

– Văn phòng đăng ký đất đai được thành lập nhằm thực hiện các công việc sau: kiểm tra lại các bản trích đo địa chính hoặc kiểm tra việc thực hiện trích đo thửa đất, trích lục thửa đất; gửi các số liệu địa chính về thửa đất đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ thuế cần phải nộp khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (nếu có) và tiến hành thông báo về nghĩa vụ tài chính cho người dân; chuẩn bị hồ sơ và tiến hành đề trình Ủy ban nhân dân có thẩm quyền ký giấy chứng nhận.

Lưu ý khi làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

Khi người sử dụng đất thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng lần đầu thì cơ quan tài nguyên và môi trường khi tiếp nhận hồ sơ không được yêu cầu người nhận chuyển quyền sử dụng đất phải cung cấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất hoặc văn bản chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Trên đây là một số chia sẻ của Luật sư, mọi yêu cầu hỗ trợ quý vị hãy liên hệ tổng đài tư vấn pháp luật 0915.27.05.27 của chúng tôi. Công ty luật Nhân Hòa chuyên dịch vụ luật sư uy tín, tin cậy đảm bảo giải quyết mọi vướng mắc bạn gặp phải.

Công ty Luật Nhân Hòa

Địa chỉ: 02 Hiệp Bình, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, Tp.HCM

Email: luatsunhanhoa@gmail.com

Hotline: 0915. 27.05.27

Trân trọng!

 

 


Bài viết xem thêm