QUY ĐỊNH VỀ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC

Quy định về tuyển dụng công chức? Quy định về xét tuyển công chức? Trình tự, thủ tục, cách thức tổ chức tuyển dụng công chức.

Công chức tại Việt Nam thì đầu tiên phải thuộc công dân Việt Nam, công chức có thể là bổ nhiệm hoặc tuyển dụng vào chức vụ, chức danh hay ngạch trong các cơ quan Nhà nước, Đảng cộng sản Việt Nam, ngoài ra còn trong đơn vị, cơ quan của quân đội nhân dân, tuy nhiên không phải là quân nhân chuyên nghiệp hay là sĩ quan, công nhân quốc phòng, nếu trong đơn vị Công an thì không phải là hạ sĩ quan chuyên nghiệp, sĩ quan, trong đơn vị sự nghiệp công lập, công chức sẽ hưởng lương từ ngân sách nhà nước và thuộc trong biên chế nhà nước, trừ trong đơn vị sự nghiệp công lập thì sẽ được hưởng lương từ quỹ lương của chính đơn vị này.

Để vào công chức tại Viêt Nam thì có hai hình thức đó là thi tuyển công chức hoăc thông qua xét tuyển công chức, mỗi hình thức có điều kiện, hình thức tuyển dụng khác nhau khác nhau và pháp luật có quy đinh như thế nào về vấn đề này thì sau đây luật Nhân Hòa xin đưa ra một số quy định phap luật có liên quan như sau:

Thứ nhất: Tuyển dụng công chức.

+) Căn cứ để thực hiện việc tuyển dụng công chức:

Khi thực hiện việc tuyển dụng công chức thì cơ quan, đơn vị, tổ chức đó phải có căn cứ là do nhu cầu về nhiệm vụ của đơn vị, vị trí việc làm đang cần bổ sung để đáp ứng được nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và phải có chỉ tiêu về biên chế đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Cơ quan, đơn vị có nu cầu về tuyển dụng công chức phải mô tả vị trí công việc, xác đinh vị trí nào cần bỏ sung công chức để đảm nhiệm thực hiện nhiệm vụ và tiến hành báo cáo lên cơ quan có thẩm quyền quản lý về công chức xem xét, cũng như phê duyệt để từ đó làm căn cứ tực hiện việc tuyển dụng công chức.

Mỗi năm cơ quan, đơn vị, tổ chức có sử dụng công chức phải xây dựng được kế hoạch thực hiện việc tuyển dụng công chức và tiến hành báo cáo lên cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức xem xét, kiểm tra, phê duyệt để thực hiện việc tuyển dụng dựa trên kết quả phê duyệt của cơ quan quản lý công chức.

+) Điều kiện để đăng ký dự tuyển:

Khi cá nhân muốn được dự tuyển công chức phải đáp ứng được những điều kiện theo quy định và không được phân biệt dân tộc, tôn giáo, nam nữ hay thành phần xã hội:

– Đầu tiên chủ thể đó phải có năng lực hành vi đầy đủ, đủ mười tám tuổi trở lên và khi muốn dự tuyển thì phải có đơn xin dự tuyển công chức, ngoài ra lý lịch phải rõ ràng, xác định được. Đang không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, hay chưa được xóa án tích, cũng như đang bị xử lý hành chính theo quy đinh của pháp luật đưa vào cơ sở giáo dục, chữa bệnh.

– Bên cạnh những điều kiện đó thì người dự tuyển phải có văn bằng hay chứng chỉ phù hợp với vị trí tuyển dụng cũng như yêu cầu của đơn vị, tổ chức, cơ quan, có tư cách đạo đức tốt và phẩm chất chính trị đáp ứng được luôn tuân theo chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước.

– Ngoài ra phải có sức khỏe để đảm bảo cho thực hiệm nhiệm vụ, công việc, vị trí tuyển dụng, cũng như chủ thể dự tuyển cũng phải đáp ứng được yêu cầu của vị trí tuyển dụng mà cơ quan, đơn vị, tổ chức đặt ra nhằm đáp ứng được nhiệm vụ.

Hiện nay việc thực hiện tuyển dụng công chức sẽ không được phân biệt loại hình đào tạo miễn phù hợp với vị cần tuyển dụng, không phân biệt chứng chỉ, văn bằng của trường công lập hay trường ngoài công lập mà có giá trị như nhau  cơ quan, đơn vị, tổ chức tuyển dụng công chức phải lập báo cáo và gửi lên cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức phê duyệt trước khi thực hiện việc tuyển dụng công chức.

Tuy nhiên trong tuyển dụng công chức vẫn có những ưu tiên khi đáp ứng các điều kiện theo quy đinh như sau:

Sẽ được cộng thêm bảy phẩy năm điểm vào kết quả thi tại vòng thứ hai nếu chủ thể dự tuyển là anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân hoặc là người được hưởng chính sách như thương binh, thương binh và thuộc loại B.

Ngoài ra con bệnh binh, liệt sĩ hay là người dân tộc thiểu số được nhà nước công nhận, sĩ quan công an, quân đội, quân nhân chuyên nghiệp, con của người hoạt động kháng chiến nhưng bị nhiễm chất độc da cam, con anh hùng lao động hoặc lực lượng vũ trang, ngoài ra con của người hoạt động kháng chiến tham gia cách mạng trước ngày tổng khởi nghĩa năm 1945, người hoàn thành nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong các lực lượng công an nhân dân, nghĩa vụ quân sự, đội viên tri thức trẻ tham gia phát triển miền núi, nông thôn từ hai năm trở lên thì khi tham gia dự tuyển sẽ được cộng thêm hai phẩy năm điểm vào kết quả mà chủ thể thi vòng hai.

+) Tổ chức tuyển dụng phải có Hội đồng tuyển dụng công chức:

Trong Hội đồng tuyển dụng sẽ có năm hoặc bảy thành viên, trong đó người đứng đầu hay có thể là cấp phó cơ quan, đơn vị tổ chức tuyển dụng sẽ là chủ tịch Hội đồng thành viên, người có chức năng đứng đầu tham mưu về công tác cán bộ sẽ là Phó chủ tịch Hội đồng thành viên. Ngoài ra trong Hội đồng tuyển dụng phải có Ủy viên kiêm thư ký đó là cán bộ của bộ phận tạm mưu về công tác cán bộ cho cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng công chức và một số ủy viên khác.

Nguyên tắc của Hội đồng tuyển dụng sẽ thực hiện theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số khi đa số tán thành tức 2/3 thành viên tán thành sẽ sẽ quyết định theo sự tán thành đó. Ngoài ra Hội đồng tuyển dụng còn có các chức năng thành lập ban coi thi, ra đề thi, cũng như ban phách, ban thực hiện việc chấm thi, phúc khảo bài thi , thành lập Ban kiểm tra sát hạch khi tổ chức phỏng vấn lần thứ hai, ngoài ra còn thành lập ban giúp việc đối với thi tuyển.

Trường hợp xét tuyển thì Hội đồng tuyển dụng còn có chức năng thành lập Ban kiểm phiếu dự tuyển, sát hạch phỏng vấn lần thứ hai.

Bên cạnh đó khi tổ chức thi thì Hội đồng tuyển dụng còn có chức năng thu phí dự tuyển của chủ thể tham gia dự tuyển, chấm điểm phỏng vấn cũng như chấm điểm thi tuyển, kiểm tra phiếu dự tuyển.

Sau khi tổ chức chấm thi xong thì chậm nhất trong vòng mười ngày làm việc Hội đồng tuyển dụng có trac nhiệm phải báo cáo cho người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tiến hành tuyển dụng về kết quả tuyển dụng để ra quyết đinh công nhân kết quả tuyển dụng đó. Ngoài ra nếu có khiếu nại  hay tố cáo trong quá trình tuyển dụng công chức thì Hội đồng tuyển dụng có thẩm quyền để giải quyết.

+) Trình tự tuyển dụng công chức: Đầu tiên sẽ thông báo về việc thực hiện tuyển dụng công chức, số lượng, vị trí, điều kiện tuyển dụng cũng như tiến hành nhận hồ sơ của các ứng viên tham gia tuyển dụng. Sau đó sẽ tiến hành tổ chức tuyển dụng theo quy đinh, cũng như quy chế tuyển dụng. Sau khi có kết quả sẽ thông báo kết quả tuyển dụng cho các ứng viên tham gia dự tuyển, cuối cùng là ra quyết định tuyển dụng và nhận công việc vào vị trí tuyển dụng đối với ứng viên trúng tuyên.

Thư hai: Xét tuyển công chức.

Nội dung được xem xét để thực hiện xét tuyển công chức đó là xét trên kết quả học tập của người có mong muốn dự tuyển, ngoài ra còn phỏng vấn trình độ nghiệp vụ, chuyên môn của người dự tuyển xem có phù hợp với yêu cầu vị trí tuyển dụng.

Xét tuyển sẽ được thự hiện qua hai vòng: Vòng một, thực hiện kiểm tra tiêu chuẩn của người dư tuyển, có đủ điều kiện cũng như đáp ứng được tiêu chuẩn đưa ra với vị trí cần ứng tuyển, nếu phù hợp sẽ được tham gia xét tuyển vòng hai. Khi kết thúc vòng một thì chậm nhất là năm ngày làm việc người đứng đầu cơ quan tuyển dụng phải thực hện thông báo kết quả vòng một và triệu tập thí sinh được vào vòng hai. Chậm nhất mười lăm ngày sau khi thông báo triệu tập thí sinh tham dự tuyển vòng hai phải tiến hành phỏng vấn vòng hai.

Vòng hai được thực hiện phỏng vấn trong thời gian ba mươi phút, tiến hành phỏng vấn về trình độ chuyên môn của ngườ dự tuyên, kiến thức, năng lực với vị trí dự tuyển, điểm được tính theo thang điểm một trăm và đối với kết quả này sẽ không thực hiện phúc khảo

+) Xác đinh người trúng tuyển trong đợt xét tuyển cần phải đáp ứng được năm mươi điểm phỏng vấn vòng hai, năm mươi điểm  xét điểm học tập, điểm tốt nghiệp và sẽ lấy kết quả từ cao xuống thấp cho đến khi đủ số lượng tuyển dụng, nếu có những kết quả xét tuyển như nhau thì người nào có điểm học tập cao hơn thì sẽ được chọn là người trúng tuyển, điểm học tập như nhau sẽ xét đến điểm tốt nghiệp nếu cả hai vẫn như nhau thì ngườ có thẩm quyền sẽ xem xét và đưa ra quyết định người trúng tuyển, nếu đợt xét tuyển mà người dự tuyển không đạt theo tiêu chuẩn đưa ra sẽ không được bảo lưu kết quả đã được xét tuyển cho lần sau.

Trên đây là một số chia sẻ của Luật sư, mọi yêu cầu hỗ trợ quý vị hãy liên hệ tổng đài tư vấn pháp luật 0915.27.05.27 của chúng tôi. Công ty luật Nhân Hòa chuyên dịch vụ luật sư uy tín, tin cậy đảm bảo giải quyết mọi vướng mắc bạn gặp phải.

Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:

Công ty Luật Nhân Hòa

Địa chỉ: 02 Hiệp Bình, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, Tp.HCM

Email: luatsunhanhoa@gmail.com

Hotline: 0915. 27.05.27                                            

Trân trọng!

 

 


Bài viết xem thêm