QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC CÁC BÊN KHI THỰC HIỆN GIAO DỊCH MUA BÁN NHÀ Ở

1. Quyền và nghĩa vụ của bên bán nhà, công trình xây dựng

1.1 Quyền của bên bán nhà, công trình xây dựng

     Điều 21 Luật kinh doanh bất động sản 2014 quy định quyền của bên bán nhà, công trình xây dựng như sau:

 • Yêu cầu bên mua nhận nhà, công trình xây dựng theo thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng.
 • Yêu cầu bên mua thanh toán đủ tiền theo thời hạn và phương thức thỏa thuận trong hợp đồng; trường hợp không có thỏa thuận thì chỉ được thu tiền của bên mua không vượt quá 95% giá trị hợp đồng khi người mua chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
 • Yêu cầu bên mua phối hợp thực hiện các thủ tục mua bán trong thời hạn đã thỏa thuận.
 • Không bàn giao nhà, công trình xây dựng khi chưa nhận đủ tiền, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.
 • Yêu cầu bên mua bồi thường thiệt hại do lỗi của bên mua gây ra.
 • Các quyền khác trong hợp đồng.

1.2 Nghĩa vụ của bên bán nhà, công trình xây dựng

     Được quy định tại Điều 22 Luật kinh doanh bất động sản 2014 như sau:

 • Thông báo cho bên mua các hạn chế về quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng (nếu có).
 • Bảo quản nhà, công trình xây dựng đã bán trong thời gian chưa bàn giao cho bên mua.
 • Thực hiện các thủ tục mua bán nhà, công trình xây dựng theo quy định của pháp luật.
 • Giao nhà, công trình xây dựng cho bên mua theo đúng thời hạn, chất lượng và các điều kiện khác đã thỏa thuận trong hợp đồng; giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và hồ sơ có liên quan theo thỏa thuận trong hợp đồng.
 • Bảo hành nhà, công trình xây dựng đã bán theo quy định tại Điều 20 của Luật này.
 • Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.
 • Thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước theo quy định của pháp luật.
 • Các nghĩa vụ khác trong hợp đồng.

                                

2. Quyền và nghĩa vụ của bên mua nhà, công trình xây dựng

2.1 Quyền của bên mua nhà, công trình xây dựng

     Quyền của bên mua nhà, công trình xây dựng được quy định tại Điều 23 Luật kinh doanh bất động sản 2014, cụ thể:

 • Yêu cầu bên bán hoàn thành các thủ tục mua bán nhà, công trình xây dựng theo thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng.
 • Yêu cầu bên bán giao nhà, công trình xây dựng theo đúng thời hạn, chất lượng và các điều kiện khác đã thỏa thuận trong hợp đồng; giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và hồ sơ có liên quan theo thỏa thuận trong hợp đồng.
 • Yêu cầu bên bán bảo hành nhà, công trình xây dựng theo quy định tại Điều 20 của Luật này.
 • Yêu cầu bên bán bồi thường thiệt hại do việc giao nhà, công trình xây dựng không đúng thời hạn, chất lượng và các cam kết khác trong hợp đồng.
 • Các quyền khác trong hợp đồng.

 2.2 Nghĩa vụ của bên mua nhà, công trình xây dựng

     Điều 24 Luật kinh doanh bất động sản 2014 quy định bên mua nhà, công trình xây dựng có các nghĩa vụ sau đây:

 • Thanh toán đủ tiền mua nhà, công trình xây dựng theo thời hạn và phương thức thỏa thuận trong hợp đồng.
 • Nhận nhà, công trình xây dựng kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và hồ sơ có liên quan theo đúng thời hạn thỏa thuận trong hợp đồng.
 • Phối hợp với bên bán thực hiện các thủ tục mua bán trong thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng.
 • Trong trường hợp mua nhà, công trình xây dựng đang cho thuê, phải bảo đảm quyền, lợi ích của bên thuê theo thỏa thuận trong hợp đồng thuê khi thời hạn thuê còn hiệu lực.
 • Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.
 • Các nghĩa vụ khác trong hợp đồng.

Quý khách có nhu cầu tư vấn pháp lý, soạn thảo hợp đồng đặt cọc, mua bán chuyển nhượng nhà đất vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:

CÔNG TY LUẬT NHÂN HÒA
Địa chỉ: 2 Hiệp Bình, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, Tp.HCM
Hotline: 0915.27.05.27

Email: luatsunhanhoa@gmail.com

Trân trọng!


Bài viết xem thêm