TỪ CHỐI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015

1.      Cơ sở pháp lí

-          Bộ Luật Dân sự 2015

-          Luật Công chứng

2.      Giải quyết vấn đề

 Căn cứ theo quy định tại Điều 610 BLDS 2015 quy định về việc quyền bình đẳng về thừa kế của cá nhân, cụ thể là mỗi người đều có quyền để lại tài sản của mình cho người khác và quyền được hưởng di sản theo di chúc và theo pháp luật.  Như vậy, quyền được hưởng di sản của người khác là một quyền của công dân. Chính vì là việc nhận di sản thừa kế là quyền của công dân nên công dân  sẽ có được sự lựa chọn là sẽ nhân di sản của người khác để lại hay không.

                            

                                            Liên hệ luật sư tư vấn, giải quyết tranh chấp thừa kế 0915270527

 Tuy nhiên, trong một số trường hợp, người thừa kế không có quyền nhận di sản thừa kế của người khác để lại, cụ thể là trong trường hợp nhằm trốn tránh thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình với người khác. Bởi vì song song với việc nhận di sản thừa kế do người khác để lại thì người được nhận di sản cũng phải thực hiện các nghĩa vụ và có trách nhiệm liên quan đến di sản được nhận của người chết.  Cụ thể, việc này được quy định tại Điều 615 BLDS

 Điều 615. Thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại

1. Những người hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do người chết để lại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

2. Trường hợp di sản chưa được chia thì nghĩa vụ tài sản do người chết để lại được người quản lý di sản thực hiện theo thỏa thuận của những người thừa kế trong phạm vi di sản do người chết để lại.

3. Trường hợp di sản đã được chia thì mỗi người thừa kế thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại tương ứng nhưng không vượt quá phần tài sản mà mình đã nhận, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

4. Trường hợp người thừa kế không phải là cá nhân hưởng di sản theo di chúc thì cũng phải thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại như người thừa kế là cá nhân.”

  Theo đó, để từ chối nhận di sản theo quy định của pháp luật hiện hành tại Điều 620 Bộ luật dân sự quy định:

Điều 620. Từ chối nhận di sản

1. Người thừa kế có quyền từ chối nhận di sản, trừ trường hợp việc từ chối nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác.

2. Việc từ chối nhận di sản phải được lập thành văn bản và gửi đến người quản lý di sản, những người thừa kế khác, người được giao nhiệm vụ phân chia di sản để biết.

3. Việc từ chối nhận di sản phải được thể hiện trước thời điểm phân chia di sản.”

 - Như vậy, để việc từ chối nhận di sản một cách hợp pháp thì theo quy định của nêu trên, người được nhận di sản  phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

 + Người từ chối phải là người có quyền được hưởng di sản thừa kế;

+ Lập thành văn bản, gửi đến người quản lý di sản, người thừa kế khác, người được giao nhiệm vụ phân chia đi sản thừa kế để biết;

+ Thể hiện trước thời điểm phân chia di sản.

 Cũng căn cứ vào Điều 620 BLDS 2015, việc từ chối phải được lập thành văn bản nhưng chỉ cần gửi đến những người quản lý, người thừa kế khác và người được giao nhiệm vụ phân chia di sản để biết.

Mặt khác, thêm một vấn đề mà chúng ta cần phải làm rõ đó là “việc từ chối nhận di sản phải lập thành văn bản thì văn bản này có cần được công chứng hay không?”,  để giải quyết vấn đề này chúng ta phải dựa vào theo quy định tại Điều 59 Luật Công chứng năm 2014, cụ thể vấn đề này được quy định như sau:

Điều 59. Công chứng văn bản từ chối nhận di sản

Người thừa kế có thể yêu cầu công chứng văn bản từ chối nhận di sản. Khi yêu cầu công chứng văn bản từ chối nhận di sản, người yêu cầu công chứng phải xuất trình bản sao di chúc trong trường hợp thừa kế theo di chúc hoặc giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người để lại di sản và người yêu cầu công chứng theo pháp luật về thừa kế; giấy chứng tử hoặc giấy tờ khác chứng minh người để lại di sản đã chết.”

Từ quy định này, có thể thấy, việc công chứng văn bản từ chối nhận di sản không phải là yêu cầu bắt buộc. Cơ quan công chứng hoặc Ủy ban nhân dân chỉ thực hiện công chứng, chứng thực nếu có yêu cầu của người thừa kế.

Trên đây là chia sẻ của luật sư. Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn pháp luật thừa kế, giải quyết tranh chấp tài sản thừa kế, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:

CÔNG TY LUẬT NHÂN HÒA

Địa chỉ: số 2 Hiệp Bình, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TpHCM

Hotline: 0915.27.05.27

Email: luatsunhanhoa@gmail.com

Trân trọng!


Bài viết xem thêm