TRƯỜNG HỢP NÀO ĐƯỢC MIỄN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN KHI CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT?

Miễn thuế thu nhập cá nhân khi mua bán nhà đất được áp dụng đối với một số trường hợp nhất định theo luật định chẳng hạn như trong giao dịch mua bán đất giữa các chủ thể có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng.

1. Nghĩa vụ chịu thuế TNCN trong giao dịch mua bán nhà đất:

Trong giao dịch mua bán đất đai, ngoài việc thực hiện ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thực hiện nghĩa vụ thanh toán thì người bán đất phải chịu thêm nghĩa vụ đóng thuế thu nhập cá nhân đối với giao dịch mua bán đất.

Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất là thu nhập chịu thuế theo quy định tại (điểm a khoản 5 Điều 3 Luật thuế thu nhập cá nhân 2007, sửa đổi bổ sung 2012).

Cách tính thuế thu nhập cá nhân từ giao dịch mua bán nhà đất là giá chuyển nhượng nhân với 2% thuế suất quy định tại (khoản 1 Điều 21 Thông tư 111/2013/TT-BTC).

2. Trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân khi mua đất?

Đóng thuế là nghĩa vụ của người dân. Tuy nhiên ở một số trường hợp nhất định cụ thể là trong giao dịch mua bán nhà đất, chủ thể thực hiện chuyển nhượng được miễn thuế thu nhập cá nhân theo quy định tại (Điều 4 Luật thuế thu nhập cá nhân 2007 sửa đổi bổ sung 2012) như sau:

Trường hợp giao dịch mua bán nhà đất được thực hiện giữa những người có cùng quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng

Trường hợp cá nhân chỉ có một nhà ở, đất duy nhất. Trong trường hợp này, cá nhân phải đáp ứng các điều kiện:

  • Tại thời điểm chuyển nhượng, cá nhân chỉ có quyền sở hữu, quyền sử dụng một nhà ở hoặc một thửa đất ở (bao gồm cả trường hợp có nhà ở hoặc công trình xây dựng gắn liền với thửa đất đó)
  • Thời gian cá nhân có quyền sở hữu, quyền sử dụng nhà ở, đất ở tính đến thời điểm chuyển nhượng tối thiểu là 183 ngày. Thời gian này căn cứ theo ngày cấp được ghi trên giấy chứng nhận.
  • Nhà ở, quyền sử dụng đất ở được chuyển nhượng toàn bộ
  • Việc xác định được căn cứ vào giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng nhà ở, đất ở.
  • Cá nhân có trách nhiệm kê khai thuế và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của việc kê khai. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền phát hiện kê khai sai thì không được miễn thuế và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

3. Trình tự thực hiện miễn thuế thu nhập cá nhân khi mua đất

Hồ sơ miễn thuế thu nhập cá nhân khi mua đất được nộp kèm theo hồ sơ khai thuế TNCN. Cụ thể như sau:

3.1. Thành phần hồ sơ

  • Tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo mẫu (Tờ khai mẫu số 11/KK-TNCN)
  • Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
  • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân (bản sao)
  • Các giấy tờ làm căn cứ xác định thuộc đối tượng được miễn thuế TNCN

3.2. Trình tự giải quyết

3.3. Nơi nộp hồ sơ: nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa liên thông hoặc Chi cục thuế nơi có nhà, đất chuyển nhượng hoặc Văn phòng đăng ký đất đai.

3.4. Thời hạn nộp hồ sơ: hồ sơ nộp thuế chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ thời điểm hợp đồng chuyển nhượng có hiệu lực hoặc thời hạn chậm nhất là  thời điểm làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản trong trường hợp hợp đồng chuyển nhượng có thỏa thuận bên mua là người nộp thuế thay cho bên bán.

Liên hệ luật sư tư vấn pháp luật dân sự, đất đai:

CÔNG TY LUẬT NHÂN HÒA

Địa chỉ: số 2 Hiệp Bình, phường Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

Hotline: 0915270527

Email: luatsunhanhoa@gmail.com

 Trân trọng!

 

 

 


Bài viết xem thêm