ĐẤT BỊ THU HỒI DO HẾT HẠN SỬ DỤNG CÓ ĐƯỢC NHÀ NƯỚC BỒI THƯỜNG KHÔNG

Thu hồi đất là việc Nhà nước quyết định thu lại quyền sử dụng đất của người được trao quyền sử dụng đất hoặc thu lại đất của người sử dụng đất vi phạm pháp luật về đất đai. Có nhiều trường hợp thu hồi đất, tuy nhiên không phải trong trường hợp nào người sử dụng đất cũng được bồi thường khi bị thu hồi. Vậy, đất bị thu hồi do hết hạn sử dụng có được Nhà nước bồi thường không? Bài viết dưới đây sẽ làm rõ vấn đề này.

  1. 1.     Thu hồi đất do hết hạn sử dụng

Điều 126 Luật Đất đai 2013 quy định về đất sử dụng có thời hạn, theo đó, khi hết thời hạn luật định, nếu không có nhu cầu tiếp tục sử dụng đất hoặc có nhu cầu sử dụng đất nhưng không gia hạn thì Nhà nước sẽ tiến hành thu hồi đất theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 65 Luật đất đai 2013.

Cụ thể, theo điểm d khoản 1 Điều 65 luật này, Nhà nước sẽ thu hồi lại đất khi đất được Nhà nước giao, cho thuê có thời hạn nhưng không được gia hạn. Vậy, đối với đất được Nhà nước giao, cho thuê có thời hạn, Nhà nước sẽ được quyền thu hồi lại nếu người sử dụng đất không gia hạn đất.

  1. 2.     Điều kiện để được Nhà nước bồi thường khi đất bị thu hồi

Theo khoản 1 Điều 74 Luật Đất đai 2013, người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này thì được bồi thường.

Theo đó, Nhà nước sẽ bồi thường cho người sử dụng đất khi thu hồi đất nếu:

+ Đất bị thu hồi vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng và người sử dụng đất đáp ứng những điều kiện quy định tại Điều 75 Luật Đất đai 2013.

+ Không thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất không được bồi thường về đất quy định tại Điều 82 Luật Đất đai 2013, bao gồm trường hợp đất thu hồi trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 65 của Luật này.

Trường hợp thu hồi đất do hết hạn sử dụng mà không được gia hạn được quy định tại khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai 2013, thuộc một trong những trường hợp không được bồi thường về đất Nhà nước thu hồi đất theo Điều 82 luật này. Vì vậy, đất bị Nhà nước thu hồi do hết hạn sử dụng mà không được gia hạn không đáp ứng điều kiện để được Nhà nước bồi thường khi thu hồi nên không được bồi thường về đất.

  1. 3.     Thủ tục gia hạn sử dụng đất

Nhằm tránh trường hợp bị Nhà nước thu hồi đất do không gia hạn khi hết thời hạn sử dụng đất dẫn đến không được bồi thường khi thu hồi, Luật Nhân Hòa hướng dẫn Quý khách hàng thủ tục gia hạn sử dụng đất như sau:

+ Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ xin gia hạn thời gian sử dụng đất được hướng dẫn tại Khoản 9 Điều 9 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT, gồm: Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK; Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp; Chứng từ đã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính (nếu có).

+ Bước 2. Nộp Hồ sơ đề nghị gia hạn sử dụng đất

Trước khi hết hạn sử dụng đất tối thiểu là 6 tháng, người sử dụng đất có nhu cầu gia hạn sử dụng đất nộp hồ sơ đề nghị gia hạn sử dụng đất. Việc nộp hồ sơ được thực hiện tại Văn phòng đăng ký đất đai.

Lưu ý: Trường hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư có nhu cầu nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

+ Bước 3. Thẩm định nhu cầu sử dụng đất của người xin gia hạn đất hết thời hạn sử dụng

Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thẩm định nhu cầu sử dụng đất. Nếu trường hợp đủ điều kiện được gia hạn thì giao Văn phòng đăng ký đất đai gửi thông tin địa chính cho cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính.

Cơ quan tài nguyên môi trường trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định gia hạn quyền sử dụng đất; chuyển hồ sơ cho Văn phòng đăng ký đất đai để thực hiện đăng ký.

+ Bước 4. Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính cho cơ quan nhà nước

Người sử dụng đất nộp Giấy chứng nhận đã cấp, chứng từ đã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp được gia hạn sử dụng đất cho cơ quan tài nguyên và môi trường.

+ Bước 5. Trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm xác nhận gia hạn sử dụng đất vào Giấy chứng nhận đã cấp; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao trong trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

Thời gian thực hiện Gia hạn sử dụng đất: không quá 07 ngày. (Khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP). Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn thì thời gian thực hiện đối với từng loại thủ tục quy định tại Điều này được tăng thêm 10 ngày.

Lưu ý: Thời gian được tính kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Thời gian này không bao gồm thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất.

Bài viết trên đã giải đáp về vấn đề “Đất bị thu hồi do hết hạn sử dụng có được nhà nước bồi thường không?”. Nếu Quý khách hàng có thắc mắc về nội dung bài viết hoặc có vấn đề pháp lý cần được hỗ trợ, vui lòng liên hệ đến tổng đài 0915.27.05.27 để được luật sư của chúng tôi giải đáp.

CÔNG TY LUẬT NHÂN HÒA

Địa chỉ: 2 Hiệp Bình, p. Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, Tp.HCM

Hotline: 0915.27.05.27

Email: luatsunhanhoa@gmail.com

Trân trọng!

 


Bài viết xem thêm