ĐẤT NÔNG NGHIỆP TẠI TPHCM CÓ ĐƯỢC PHÉP TÁCH THỬA KHÔNG?

Tách thửa đất là việc phân chia, chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ một người đứng tên thành nhiều người khác nhau và sở hữu riêng biệt. Tuy nhiên, không phải trường hợp nào việc tách thửa đất cũng được chấp nhận. Vậy, đất nông nghiệp có được phép tách thửa tại TPHCM không? Vấn đề này sẽ được làm rõ tại bài viết sau đây của Luật Nhân Hòa.

  1. 1.     Điều kiện chung về tách thửa đất tại TPHCM

Theo khoản 31 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP diện tích tối thiểu của thửa đất được tách đối với từng loại đất được quy định bởi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương. Như vậy, mỗi địa phương sẽ có quy định khác nhau về diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất, tùy thuộc vào quy định tại Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh.

Về vấn đề tách thửa đất tại TPHCM được điều chỉnh bởi Quyết định 60/2017/QĐ-UBND. Theo Điều 3 Quyết định này, điều kiện thửa đất được phép tách thửa được quy định như sau:

+ Thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai;

+ Việc tách thửa đất phải đảm bảo quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề theo quy định tại Điều 171 Luật Đất đai;

+ Thửa đất hình thành và thửa đất còn lại sau khi tách thửa, hợp thửa, điều chỉnh ranh giữa các thửa đất phải đảm bảo diện tích tối thiểu theo quy định tại Quyết định này.

  1. 2.     Điều kiện tách thửa đất nông nghiệp tại TPHCM

Theo khoản 2 Điều 5 Quyết định 60/2017/QĐ-UBND, việc tách thửa đất nông nghiệp được quy định như sau:

+ Trường hợp thửa đất thuộc khu vực quy hoạch, để sản xuất nông nghiệp: được phép tách thửa, thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại phải đảm bảo diện tích tối thiểu là 500m2 đối với đất trồng cây hàng năm, đất nông nghiệp khác và 1.000m2 đối với đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối.

+ Trường hợp thửa đất thuộc khu vực không phù hợp quy hoạch để sản xuất nông nghiệp và thuộc khu vực phải thu hồi theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt và công bố thì không được tách thửa. Trường hợp thửa đất thuộc khu vực không phù hợp quy hoạch để sản xuất nông nghiệp và không thuộc khu vực phải thu hồi theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt và công bố, thì người sử dụng đất được thực hiện các quyền theo quy định tại Điều 49 Luật Đất đai.

Như vậy, không phải trường hợp nào cũng được tách thửa đất nông nghiệp tại TPHCM. Để tách thửa đất nông nghiệp tại TPHCM thì thửa đất đó phải đáp ứng điều kiện để tách thửa, thuộc khu vực quy hoạch, để sản xuất nông nghiệp và thửa đất mới hình thành cũng như thửa đất còn lại phải đảm bảo diện tích tổi thiểu theo quy định tại điều khoản này.

  1. 3.     Thủ tục tách thửa đất nông nghiệp tại TPHCM

Khi đất nông nghiệp đáp ứng những điều kiện trên thì người sử dụng đất có thể thực hiện việc tách thửa theo trình tự thủ tục sau:

-        Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa. Hồ sơ xin tách thửa bao gồm:

+ Đơn xin tách thửa (theo mẫu);

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản chính);

+ Văn bản chia tách thửa đất, văn bản chia tách quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất chung của hộ gia đình hoặc của nhóm người sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất.

-        Sau khi nhận được bộ hồ sơ, văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

+ Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất;

+ Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất đối với thửa đất mới tách, hợp thửa;

+ Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai;

+ Trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

Trên đây là bài viết với nội dung “Đất nông nghiệp có được phép tách thửa tại TPHCM không?”. Nếu Quý bạn đọc có thắc mắc về nội dung bài viết hoặc đang cần hỗ trợ pháp lý trong việc tách thừa đất, hồ sơ, trình tự thủ tục tách thửa đất, vui lòng liên hệ tổng đài 0915.27.05.27 để được Luật sư Luật Nhân Hòa hỗ trợ kịp thời.

CÔNG TY LUẬT NHÂN HÒA

Địa chỉ: 2 Hiệp Bình, p. Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, Tp.HCM

Hotline: 0915.27.05.27

Email: luatsunhanhoa@gmail.com

Trân trọng!

 

 


Bài viết xem thêm