NGƯỜI GIÁM HỘ CÓ ĐƯỢC BÁN TÀI SẢN CỦA NGƯỜI ĐƯỢC GIÁM HỘ KHÔNG?

1.  Quy định chung về giám hộ, người giám hộ, người được giám hộ

Theo khoản 1, 2 Điều 46 Bộ luật Dân sự 2015, giám hộ là:

+ Việc cá nhân, pháp nhân được luật quy định, được Ủy ban nhân dân cấp xã cử, được Tòa án chỉ định hoặc trường hợp của người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi thì phải được sự đồng ý của người đó nếu họ có năng lực thể hiện ý chí của mình tại thời điểm yêu cầu (sau đây gọi chung là người giám hộ)

+ Để thực hiện việc chăm sóc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi (sau đây gọi chung là người được giám hộ).

Theo khoản 1 Điều 57 Bộ luật Dân sự 2015, người được giám hộ bao gồm những chủ thể sau:

+ Người chưa thành niên không còn cha, mẹ hoặc không xác định được cha, mẹ;

+ Người chưa thành niên có cha, mẹ nhưng cha, mẹ đều mất năng lực hành vi dân sự; cha, mẹ đều có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; cha, mẹ đều bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; cha, mẹ đều bị Tòa án tuyên bố hạn chế quyền đối với con; cha, mẹ đều không có điều kiện chăm sóc, giáo dục con và có yêu cầu người giám hộ;

+ Người mất năng lực hành vi dân sự;

+ Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.

Người giám hộ có thể là cá nhân hoặc pháp nhân và phải đáp ứng những điều kiện sau, theo Điều 49 và Điều 50 Bộ luật Dân sự 2015:

+ Đối với cá nhân: Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; có tư cách đạo đức tốt và các điều kiện cần thiết để thực hiện quyền, nghĩa vụ của người giám hộ; không phải là người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc người bị kết án nhưng chưa được xoá án tích về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản của người khác; không phải là người bị Tòa án tuyên bố hạn chế quyền đối với con chưa thành niên.

+ Đối với pháp nhân: Có năng lực pháp luật dân sự phù hợp với việc giám hộ; có điều kiện cần thiết để thực hiện quyền, nghĩa vụ của người giám hộ.

                       

                                    Liên hệ luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp dân sự 0915.27.05.27

2. Người giám hộ có được bán tài sản của người được giám hộ không?

Khoản 1 Điều 59 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về người giám hộ quản lý tài sản của người được giám hộ như sau:

+ Người giám hộ của người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự có trách nhiệm quản lý tài sản của người được giám hộ như tài sản của chính mình; được thực hiện giao dịch dân sự liên quan đến tài sản của người được giám hộ vì lợi ích của người được giám hộ.

+ Việc bán, trao đổi, cho thuê, cho mượn, cho vay, cầm cố, thế chấp, đặt cọc và giao dịch dân sự khác đối với tài sản có giá trị lớn của người được giám hộ phải được sự đồng ý của người giám sát việc giám hộ.

+ Người giám hộ không được đem tài sản của người được giám hộ tặng cho người khác. Các giao dịch dân sự giữa người giám hộ với người được giám hộ có liên quan đến tài sản của người được giám hộ đều vô hiệu, trừ trường hợp giao dịch được thực hiện vì lợi ích của người được giám hộ và có sự đồng ý của người giám sát việc giám hộ.

Như vậy, căn cứ vào quy định trên, người giám hộ chỉ được bán tài sản của người được giám hộ khi việc bán nó là để phục vụ cho nhu cầu thiết yếu của người được giám hộ, vì lợi ích của người được giám hộ và phải được sự đồng ý của người giám sát việc giám hộ nếu tài sản đó có giá trị lớn.

Nhu cầu thiết yếu của người được giám hộ là những nhu cầu sinh hoạt thông thường về ăn, mặc, ở, học tập, khám bệnh, chữa bệnh và nhu cầu sinh hoạt thông thường khác không thể thiếu cho cuộc sống của người được giám hộ. Ví dụ: Khi người được giám hộ có nhu cầu chữa bệnh nhưng lại không còn cách nào xoay xở đủ tiền, người giám hộ có thể bán tài sản của người được giám hộ để dùng tiền bán tài sản phục vụ cho nhu cầu chữa bệnh của người được giám hộ. Đối với tài sản có giá trị lớn thì cần sự đồng ý của người giám sát việc giám hộ trước khi thực hiện bán tài sản của người được giám hộ.

Trên đây là bài viết trả lời cho câu hỏi “Người giám hộ có được bán tài sản của người giám hộ không?”. Luật Nhân Hòa hy vọng thông qua bài viết này, Quý bạn đọc sẽ có thêm kiến thức pháp luật về chế định giám hộ, quyền quản lý tài sản của người giám hộ, giao dịch dân sự liên quan đến tài sản của người được giám hộ. Nếu Quý bạn đọc có thắc mắc về nội dung bài viết hoặc có vấn đề pháp lý cần được tư vấn, vui lòng liên hệ tổng đài 0915.27.05.27 để được Luật sư Luật Nhân Hòa hỗ trợ kịp thời.

CÔNG TY LUẬT NHÂN HÒA

Địa chỉ: 2 Hiệp Bình, p. Hiệp Bình Phước, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Hotline: 0915.27.05.27

Email: luatsunhanhoa@gmail.com

Trân trọng!

 

 

 

 


Bài viết xem thêm