QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN TRONG HỢP ĐỒNG GỬI GIỮ TÀI SẢN

Trong hợp đồng gửi giữ tài sản có hai chủ thể đó là bên gửi tài sản và bên nhận giữ. Vậy hai chủ thể này có quyền và nghĩa vụ gì? Hãy cùng Luật Nhân Hòa tìm hiểu qua bài viết dưới đây để nắm rõ hơn về quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng gửi giữ tài sản

1.  Khái niệm hợp đồng gửi giữ tài sản

Theo Điều 554 Bộ luật dân sự 2015 (BLDS) quy định về Hợp đồng gửi giữ tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên giữ nhận tài sản của bên gửi để bảo quản và trả lại chính tài sản đó cho bên gửi khi hết thời hạn hợp đồng, bên gửi phải trả tiền công cho bên giữ, trừ trường hợp gửi giữ không phải trả tiền công.

Trong thực tế, hợp đồng gửi giữ tài sản có thể có đền bù hoặc không. Nếu gửi giữ tại nơi làm dịch vụ thì hợp đồng có đền bù. Bên nhận giữ tài sản có đăng kí kinh doanh dịch vụ gửi giữ hoặc được ủy ban nhân dân có thẩm quyền cho phép làm dịch vụ. Trong cuộc sống, sinh hoạt tại cộng đồng, việc gửi giữ tài sản mang tính tương trợ giúp đỡ lẫn nhau để giải quyết khó khăn tạm thời nên không có tính chất đền bù.

2.    Đặc điểm pháp lí của hợp đồng gửi giữ tài sản

-Hợp đồng gửi giữ tài sản là hợp đồng song vụ

Bên giữ có quyền yêu cầu bên nhận giữ phải bảo quản tài sản gửi giữ và trả lại tài sản khi hết hạn hợp đồng hoặc theo yêu cầu. Bên nhận giữ có quyền yêu cầu bên gửi phải nhận lại tài sản, khi hết hạn hợp đồng và trả tiền gửi tài sản theo thỏa thuận.

Đối với những hợp đồng không đền bù, bên gửi có nghĩa vụ thông báo về tình trạng tài sản. Bên nhận giữ có nghĩa vụ bảo quản tài sản, tránh mất mát, hư hỏng.

-Hợp đồng gửi giữ tài sản là hợp đồng có đền bù hoặc không có đền bù

Nếu hợp đồng gửi giữ tài sản mà bên nhận giữ nhận tiền công là hợp đồng có đền bù. Nếu bên nhận giữ không nhận tiền thù lao cho việc giữ tài sản thì là hợp đồng không có đền bù.

3.  Đối tượng của hợp đồng gửi giữ tài sản

Đối tượng của hợp đồng gửi giữ tài sản là tài sản được tự do lưu thông. Đối với tài sản khó bảo quản hoặc tài sản có tính chất dễ cháy, độc hại... thì người gửi giữ phải đóng gói theo quy định của pháp luật. Người nhận giữ tài sản phải có đầy đủ các phương tiện như kho, bãi, dụng cụ phòng cháy, chữa cháy để đảm bảo an toàn cho tài sản và đề phòng những trường hợp rủi ro xảy ra. Vậy, đối tượng của hợp đồng gửi giữ có thể là động sản hoặc bất động sản

 4.    Hình thức của hợp đồng gửi giữ tài sản

Bộ luật dân sự 2015 không quy định cụ thể về hình thức của hợp đồng gửi giữ tài sản, do đó hình thức của hợp đồng này có thể bằng miệng, văn bản tùy vào thỏa thuận do xác lập giữa các bên.

5.    Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng gửi giữ tài sản

5.1 Bên giữ tài sản

*Căn cứ theo quy định tại điều 558 Bộ luật dân sự 2015, bên giữ tài sản có những quyền sau:

Khi nhận tài sản, bên giữ có quyền yêu cầu bên gửi phải thông báo về tình trạng, số lượng, chất lượng và cách thức bảo quản tài sản, đặc biệt đối với những tài sản có tính chất độc hại, nguy hiểm cho người.

-  Yêu cầu bên gửi phải lấy lại tài sản trong quá trình gửi giữ mà tài sản có nguy cơ hư hỏng.

-  Yêu cầu bên gửi trả tiền công theo thỏa thuận.

-  Yêu cầu bên gửi trả chi phí hợp lý để bảo quản tài sản trong trường hợp gửi không trả tiền công.

-  Yêu cầu bên gửi nhận lại tài sản bất cứ lúc nào, nhưng phải báo trước cho bên gửi một thời gian hợp lý trong trường hợp gửi giữ không xác định thời hạn.

-  Bán tài sản gửi giữ có nguy cơ bị hư hỏng hoặc tiêu hủy nhằm bảo đảm lợi ích cho bên gửi, báo việc đó cho bên gửi và trả cho bên gửi khoản tiền thu được do bán tài sản, sau khi trừ chi phí hợp lý để bán tài sản.

-        Yêu cầu bên gửi nhận tài sản đúng thời hạn và trả thù lao như thỏa thuận hoặc do pháp luật quy định. Nếu bên gửi không trả tiền hoặc không bồi thường thiệt hại (nếu có), bên giữ tài sản có quyền giữ lại tài sản đến khi nhận đủ tiền.

 *Điều 557 Bộ luật dân sự 2015 quy định bên giữ có nghĩa vụ sau:

 - Bảo quản tài sản theo đúng thỏa thuận, trả lại tài sản cho bên gửi theo đúng tình trạng như khi nhận giữ.

- Chỉ được thay đổi cách bảo quản tài sản nếu việc thay đổi là cần thiết nhằm bảo quản tốt hơn tài sản đó, nhưng phải báo ngay cho bên gửi biết về việc thay đổi.

- Thông báo kịp thời cho bên gửi biết về nguy cơ hư hỏng, tiêu hủy tài sản do tính chất của tài sản đó và yêu cầu bên gửi cho biết cách giải quyết trong một thời hạn; nếu hết thời hạn đó mà bên gửi không trả lời thì bên giữ có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo quản và yêu cầu bên gửi thanh toán chi phí.

- Phải bồi thường thiệt hại, nếu làm mất, hư hỏng tài sản gửi giữ do lỗi của mình, trừ trường hợp bất khả kháng. Lỗi của bên nhận giữ được thể hiện như: không áp dụng những biện pháp cần thiết để bảo vệ tài sản hoặc vô ý để người khác trộm cắp tài sản; không thực hiện những yêu cầu để giữ gìn, bảo quản tài sản, làm cho tài sản ẩm ướt, hư hỏng, mất mát. Trường hợp bất khả kháng, bên giữ không phải bồi thường.

Ví dụ: bão lụt, vỡ đê, lũ quét mà tài sản hư hỏng, mất mát.

- Khi hợp đồng hết hạn, bên giữ phải trả lại tài sản cho người gửi. Nếu quá hạn nhưng bên giữ không trả mà tài sản bị hư hỏng, mất mát thì trong mọi trường hợp đều phải bồi thường, kể cả trong trường hợp bất khả kháng

5.2 Bên gửi tài sản

*Theo Điều 556 Bộ luật dân sự 2015 quy định bên gửi tài sản có những quyền sau:

- Yêu cầu bên giữ tài sản trả lại tài sản khi hết hạn hợp đồng

- Yêu cầu lấy lại tài sản bất cứ lúc nào, nếu hợp đồng gửi giữ không xác định thời hạn, nhưng phải báo trước cho bên giữ một thời gian hợp lý.

- Yêu cầu bồi thường thiệt hại, nếu bên giữ làm mất, hư hỏng tài sản gửi giữ, trừ trường hợp bất khả kháng.

- Yêu cầu bên giữ tài sản phải bảo quản tài sản tốt

 *Nghĩa vụ của bên gửi tài sản được quy định tại điều 555 Bộ luật dân sự 2015, cụ thể:

 -   Khi giao tài sản phải báo ngay cho bên giữ biết tình trạng tài sản và biện pháp bảo quản thích hợp đối với tài sản gửi giữ; nếu không báo mà tài sản gửi giữ bị tiêu hủy hoặc hư hỏng do không được bảo quản thích hợp thì bên gửi phải tự chịu; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường.

- Phải trả đủ tiền công, nhận tài sản đúng thời hạn và đúng phương thức đã thỏa thuận, thanh toán các chi phí về bảo quản tài sản, nếu hợp đồng có đền bù

- Trường hợp lấy lại tài sản trước thời hạn thì phải trả đủ tiền công như đã thỏa thuận.

- Trường hợp bên gửi chậm nhận tài sản thì phải thanh toán các chi phí về bảo quản và tiền công cho bên nhận giữ tài sản trong thời gian chậm nhận

 Trên đây là một số chia sẻ của Luật sư, mọi yêu cầu hỗ trợ quý vị hãy liên hệ tổng đài tư vấn pháp luật 0915.27.05.27 của chúng tôi. Công ty luật Nhân Hòa chuyên dịch vụ luật sư uy tín, tin cậy đảm bảo giải quyết mọi vướng mắc bạn gặp phải.

Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:

Công ty Luật Nhân Hòa

Địa chỉ: 02 Hiệp Bình, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, Tp.HCM

Email: luatsunhanhoa@gmail.com

Hotline: 0915.27.05.27                                            

Trân trọng!

 


Bài viết xem thêm