NHÀ Ở ĐƯỢC TẶNG CHO RIÊNG TRONG THỜI KỲ HÔN NHÂN LÀ TÀI SẢN RIÊNG HAY TÀI SẢN CHUNG

Theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, tài sản được tặng cho trong thời kì hôn nhân, bao gồm cả quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất, tùy từng trường hợp sẽ được xác định là tài sản riêng hoặc tài sản chung của vợ chồng.

Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định về tài sản chung và tài sản riêng của vợ chồng như sau:

1.    Tài sản riêng của vợ, chồng (Điều 43 Luật Hôn nhân và gia đình 2014):

-       Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn;

-       Tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân;

-       Tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định tại các điều 38, 39 và 40 của Luật này;

-       Tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng và tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng.

2. Quy định về tài sản chung của vợ chồng (Điều 33 Luật hôn nhân gia đình 2014):

Ngoài trường hợp được tặng cho thì các loại tài sản sau đây cũng được xác định là tài sản chung vợ chồng:

-            Tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp vợ chồng thoả thuận chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân.

-            Trong đó, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của vợ, chồng và các thu nhập hợp pháp khác gồm:

+ Hoa lợi phát sinh từ tài sản riêng của vợ, chồng là sản vật tự nhiên mà vợ, chồng có được từ tài sản riêng của mình.

+ Lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của vợ, chồng là khoản lợi mà vợ, chồng thu được từ việc khai thác tài sản riêng của mình.

+ Khoản tiền thưởng, tiền trúng thưởng xổ số, tiền trợ cấp.

+ Tài sản mà vợ, chồng được xác lập quyền sở hữu theo quy định đối với vật vô chủ, vật bị chôn giấu, bị chìm đắm, vật bị đánh rơi, bị bỏ quên, gia súc, gia cầm bị thất lạc, vật nuôi dưới nước.

-  Trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung.

- Trong trường hợp chia tài sản chung của vợ chồng thì phần tài sản được chia, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của mỗi bên sau khi chia tài sản chung là tài sản riêng của vợ, chồng, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác. Phần tài sản còn lại không chia vẫn là tài sản chung của vợ chồng.

3. Tài sản được tặng cho riêng sau khi kết hôn là tài sản riêng hay tài sản chung của vợ chồng?

Qua nghiên cứu 43; Điều 44, Điều 59 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 thấy rằng:

Tất cả các tài sản đã được xác định là tài sản riêng của mỗi bên kể cả nhà đất (Điều 59), dù có đưa vào sử dụng chung (nhưng mỗi tài sản đó vẫn đang tồn tại độc lập) nếu không có chứng cứ về việc có sự thoả thuận nhập vào khối tài sản chung thì vẫn phải công nhận đó là tài sản riêng.

Trong trường hợp có đưa vào sử dụng chung thì Toà án phải thu thập tài liệu, chứng cứ để xác định việc vợ chồng bảo dưỡng, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp làm thêm trong thời kỳ hôn nhân làm tăng giá trị tài sản, duy trì giá trị tài sản là sản chung vợ chồng. Tuy nhiên, “tài sản riêng của vợ chồng đã được đưa vào sử dụng chung mà hoa lợi, lợi tức từ tài sản riêng đó là nguồn sống duy nhất của gia đình thì việc định đoạt tài sản riêng đó phải được sự thoả thuận của cả vợ chồng” (khoản 4Điều 44 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014). Như vậy, trong trường hợp này việc định đoạt tài sản riêng đã bị hạn chế.

Tóm lại, tài sản được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân được xem là tài sản riêng của vợ, chồng trừ trường hợp người được tặng cho riêng đồng ý nhập tài sản riêng đó vào khối tài sản chung của vợ chồng.

Trên đây là tư vấn của luật sư đối với vấn đề “ tài sản được tặng cho riêng sau khi kết hôn là tài sản riêng hay tài sản chung của vvợ chồng”. Hy vọng đã giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn quy định pháp luật về vấn đề trên.

Quý vị và các bạn cần tư vấn pháp luật đất đai, dân sự, hôn nhân gia đình, thừa kế có thể liên hệ luật sư qua thông tin sau:

CÔNG TY LUẬT NHÂN HOÀ

Địa chỉ: 2 Hiệp Bình, phường Hiệp Bình Phước, Tp. Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh

Hotline: 0915.27.05.27

Email: luatsunhanhoa@gmail.com

Trân trọng!

 


Bài viết xem thêm