THỦ TỤC CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TỪ ĐẤT TRỒNG LÚA SANG ĐẤT NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

Điều kiện để thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất nuôi trồng thủy sản:

- Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;

- Đất không có tranh chấp;

- Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

- Trong thời hạn sử dụng đất. 

Lý do phải thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất nuôi trồng thủy sản:

- Theo quy định tại Luật đất đai, nguyên tắc khi sử dụng đất đối người sử dụng đất

+ Đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và đúng mục đích sử dụng đất.

+ Tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và không làm tổn hại đến lợi ích chính đáng của người sử dụng đất xung quanh.

Xin phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất nuôi trồng thủy sản:

Thành phần hồ sơ cho phép thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất nuôi trồng thủy sản

Người sử dụng đất chuẩn bị và nộp 01 bộ hồ sơ thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất nuôi trồng thủy sản, thành phần hồ sơ như sau:

- Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Các giấy tờ về nhân thân như: Giấy chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân

Thẩm quyền cho phép thực hiên thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất nuôi trồng thủy sản

Người sử dụng đất nộp hồ sơ thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất nuôi trồng thủy sản tới cơ quan đăng ký đất đai

- UBND cấp huyện quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân.

- Trường hợp cho hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ với diện tích từ 0,5 héc ta trở lên thì phải có văn bản chấp thuận của UBND cấp tỉnh trước khi quyết định.

Lưu ý: UBND cấp tỉnh, cấp huyện không được ủy quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Thời gian thực hiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất nuôi trồng thủy sản

+ Không quá 15 ngày (không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất)

+ Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày.

Quy trình cho phép thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất nuôi trồng thủy sản

Để thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất nuôi trồng thủy sản, người sử dụng đất thực hiện như sau:

Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất

- Địa phương đã thành lập bộ phận một cửa thì nộp tại bộ phận một cửa cấp huyện.

- Địa phương chưa thành lập bộ phận một cửa thì nộp trực tiếp tại Phòng Tài nguyên và Môi trường

- Tiếp nhận hồ sơ: Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Nộp tiền sử dụng đất theo Thông báo nộp tiền sử dụng đất của Cơ quan thuế

Người sử dụng đất nộp tiền sử dụng đất theo Thông báo nộp tiền sử dụng đất của Cơ quan thuế và theo hướng dẫn của cơ quan tài nguyên và môi trường nơi nộp hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất.

Bước 3: Nhận kết quả: Người sử dụng đất nhận quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất tại cơ quan tài nguyên và môi trường nơi đã nộp hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất.

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất nuôi trồng thủy sản:

Sau khi được cơ quan nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, người sử dụng đất thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất nuôi trồng thủy sản

Thành phần hồ sơ thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất nuôi trồng thủy sản

- Tờ khai đăng ký biến động đất đai

- Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

- Các giấy tờ về nhân thân của người sử dụng đất

Số lượng: 01 bộ hồ sơ

Thẩm quyền và thời gian thực hiên thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất nuôi trồng thủy sản

- Thẩm quyền thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

+ Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai đối với những huyện đã thành lập chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai

+ Phòng tài nguyên và môi trường thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện đối với những huyện chưa thành lập chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai

Thời gian thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

-  10 – 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ (thời gian này không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định)

- Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày.

-  Kết quả giải quyết thủ tục hành chính phải trả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết.

Trên đây là tư vấn của luật sư đối với vấn đề “ thủ tục chuyển đổi từ đất trồng lúa sang đất nuôi trồng thuỷ sản”. Hy vọng sẽ cung cấp những thông tin pháp lý hữu ích cho quý vị và các bạn.

Quý vị và các bạn có nhu cầu tư vấn pháp lý về hợp đồng tặng cho tài sản, tranh chấp hợp đồng tặng cho cũng như các vấn đề liên quan đến pháp luật dân sự, có thể liên hệ chúng tôi theo thông tin dưới đây:

CÔNG TY LUẬT NHÂN HÒA

Địa chỉ: 2 Hiệp Bình, phường Hiệp Bình Phước, Tp. Thủ Đức, Tp.HCM

Hotline: 0915.27.05.27

Email: luatsunhanhoa@gmail.com

Trân trọng!

 


Bài viết xem thêm