NHÀ ĐẤT CÓ ĐƯỢC CẤP SỔ HỒNG VĨNH VIỄN HAY KHÔNG?

Khi chuyển nhượng nhà đất, mua bán chung cư nhiều người khẳng định sẽ được cấp Sổ đỏ, Sổ hồng vĩnh viễn, nhất là những người làm môi giới. Điều này cũng dễ hiểu bởi lẽ ai cũng muốn sở hữu vĩnh viễn tài sản, nhất là tài sản có giá trị lớn như nhà, đất.

Để biết việc người dân có được cấp Sổ đỏ, Sổ hồng vĩnh viễn hay không cần phải căn cứ vào quy định về thời hạn sử dụng đất, thời hạn sở hữu nhà ở theo quy định Luật Đất đai 2013, Luật Nhà ở 2014, cụ thể:

Thời hạn sử dụng đất

Thời hạn sử dụng đất được phân thành 02 loại, đó là: Đất sử dụng ổn định lâu dài và đất sử dụng có thời hạn.

Đất sử dụng ổn định lâu dài

Đất sử dụng ổn định lâu dài là loại đất được sử dụng liên tục vào một mục đích chính với thời hạn lâu dài (không xác định một thời hạn trong tương lai). Mặc dù vậy cũng cần lưu ý rằng đất sử dụng ổn định lâu dài không phải đất có thời hạn vĩnh viễn.

Điều 125 Luật Đất đai năm 2013 quy định người sử dụng đất được sử dụng đất ổn định lâu dài trong các trường hợp sau:

(1) Đất ở do hộ gia đình, cá nhân sử dụng;

(2) Đất nông nghiệp do cộng đồng dân cư sử dụng quy định tại khoản 3 Điều 131 của Luật Đất đai 2013, cụ thể:

- Đất nông nghiệp do cộng đồng dân cư sử dụng được quy định như sau:

+ Cộng đồng dân cư được Nhà nước giao đất, công nhận quyền sử dụng đất để bảo tồn bản sắc dân tộc gắn với phong tục, tập quán của các dân tộc;

+ Cộng đồng dân cư được Nhà nước giao đất, công nhận quyền sử dụng đất có trách nhiệm bảo vệ đất được giao, được sử dụng đất kết hợp với mục đích sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản, không được chuyển sang sử dụng vào mục đích khác.

(3) Đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên;

(4) Đất thương mại, dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng ổn định mà không phải là đất được Nhà nước giao có thời hạn, cho thuê;

Đất sử dụng có thời hạn

Đất sử dụng có thời hạn là loại đất được sử dụng trong một khoảng thời gian nhất định, hết thời hạn này có thể phải làm thủ tục gia hạn (chỉ một số trường hợp mới phải làm thủ tục gia hạn).

Căn cứ Điều 126 Luật Đất đai 2013, đất sử dụng có thời hạn được quy định cụ thể như sau:

Trường hợp

Thời hạn sử dụng

Xử lý khi hết hạn

Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp được giao đất, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp gồm:

- Đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối;

- Đất trồng cây lâu năm;

- Đất rừng sản xuất;

- Giao nhiều loại đất bao gồm đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối;

- Đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng.

Thời hạn giao đất, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp là 50 năm

Nếu có nhu cầu thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn là 50 năm

Hộ gia đình, cá nhân thuê đất nông nghiệp

Không quá 50 năm

Khi hết thời hạn thuê đất, nếu có nhu cầu thì được Nhà nước xem xét tiếp tục cho thuê

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngoài ra, tại khoản 7 Điều 6 Thông tư 23/2014/TT-BTNMT quy định thời hạn sử dụng đất được ghi tại trang 2 của Sổ đỏ, Sổ hồng như sau:

- Nếu thời hạn sử dụng đất là ổn định lâu dài thì ghi “Lâu dài”.

- Nếu sử dụng đất có thời hạn thì ghi “Thời hạn sử dụng đất đến ngày …/…/... (ghi ngày tháng năm hết hạn sử dụng)”.

Như vậy, dù là đất sử dụng ổn định lâu dài hay đất sử dụng có thời hạn thì người dân cũng không được cấp Sổ đỏ, Sổ hồng vĩnh viễn. 

Trên đây là tư vấn của luật sư đối với vấn đề “Nhà đất có được cấp sổ hồng vĩnh viễn hay không”. Hy vọng đã giúp ích được cho quý vị và các bạn trong việc giải quyết vấn đề trên.

Quý vị và các bạn cần tư vấn pháp luật về đất đai, thực hiện các thủ tục pháp lý nhà đất, giải quyết tranh chấp đất đai,... có thể liên hệ luật sư qua thông tin sau:

CÔNG TY LUẬT NHÂN HOÀ

Địa chỉ: 2 Hiệp Bình, phường Hiệp Bình Phước, Tp. Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh

Hotline: 0915.27.05.27

Email: luatsunhanhoa@gmail.com

Trân trọng!

 


Bài viết xem thêm