KHI TỪ CHỐI CẤP SỔ ĐỎ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG CÓ PHẢI TRẢ LỜI BẰNG VĂN BẢN HAY KHÔNG?

Việc từ chối cấp giấy chứng nhận quyền sủ dụng đất (sổ đỏ) phải trả lời bằng văn bản rất quan trọng vì sẽ giúp người dân biết cơ quan có thẩm quyền thực hiện đúng pháp luật hay không.

1.Thời gian thực hiện thủ tục cấp sổ đỏ

Theo Nghị định 01/2017/NĐ-CP, thời gian thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận (Sổ đỏ, Sổ hồng) lần đầu không quá 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; không quá 40 ngày đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Trường hợp đăng ký cấp sổ đỏ cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng của tổ chức đầu tư, thời gian chờ đợi không quá 15 ngày; thời gian làm thủ tục cấp sổ cho đối tượng đăng ký sổ đỏ khi thay đổi tài sản gắn liền với đất là không quá 15 ngày; thời gian cấp sổ cho chủ sử dụng đất cần cấp lại sổ đỏ khi bị mất là không quá 10 ngày; cấp đổi sổ đỏ không quá 7 ngày; trường hợp cấp đổi đồng loạt cho nhiều người sử dụng đất do đo vẽ lại bản đồ là không quá 50 ngày.

Thời gian thực hiện thủ tục trên không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.

2.Từ chối cấp sổ đỏ có phải trả lời bằng văn bản

Khi hết thời gian thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận theo quy định, cơ quan có thẩm quyền giải quyết thực hiện xong thủ tục này. Đồng thời, phải trực tiếp trao Giấy chứng nhận cho người nộp hồ sơ hoặc gửi về Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn để trao cho người nộp hồ sơ tại cấp xã.

Đối với trường hợp không đủ điều kiện giải quyết thì cơ quan giải quyết phải trả lại hồ sơ và thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do không giải quyết thủ tục. Nội dung này được nêu rõ tại Khoản 8 Điều 19 Nghị định 61/2018/NĐ-CP như sau:

“Các hồ sơ quy định tại các Khoản 1 và 2 Điều này sau khi thẩm định không đủ điều kiện giải quyết, cơ quan giải quyết thủ tục hành chính trả lại hồ sơ và thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do không giải quyết hồ sơ theo mẫu Phiếu từ chối giải quyết hồ sơ để gửi cho tổ chức, cá nhân thông qua Bộ phận Một cửa. Thông báo được nhập vào mục trả kết quả của Hệ thống thông tin một cửa điện tử. Thời hạn thông báo phải trong thời hạn giải quyết hồ sơ theo quy định.

Ngoài ra, ngay tại khâu tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận nếu thuộc trường hợp từ chối nhận hồ sơ, cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ phải nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu từ chối giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính (theo điểm b Khoản 1 Điều 17 Nghị định 61/2018/NĐ-CP).

3. Vì sao cơ quan nhà nước phải trả lời bằng văn bản? 

 Dưới đây là những lý do cơ bản nhất.

- Bảo đảm đúng nguyên tắc giải quyết thủ tục hành chính là kịp thời, nhanh chóng, đúng pháp luật, khách quan, công khai, minh bạch.

Theo đó, để bảo đảm nguyên tắc trên trong quá trình giải quyết thủ tục cấp Giấy chứng nhận thì quyết định từ chối của cơ quan có thẩm quyền giải quyết phải thể hiện dưới dạng văn bản.

Trường hợp quá thời gian giải quyết nhưng trả lời bằng lời nói thì người dân sẽ khó chứng minh cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền trong cơ quan đó vi phạm pháp luật.

- Người dân có căn cứ để khiếu nại hoặc khởi kiện nếu cơ quan nhà nước thực hiện không đúng quy định, cụ thể:

+ Khiếu nại:

Khiếu nại quyết định không giải quyết hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận là việc công dân, tổ chức theo thủ tục Luật Khiếu nại đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định không giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước khi có căn cứ cho rằng quyết định đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình (theo điểm a khoản 1 Điều 2 Luật Khiếu nại 2011).

Theo đó, nếu người nộp hồ sơ có căn cứ cho rằng quyết định không giải quyết hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận là trái pháp luật thì có quyền khiếu nại quyết định đó.

Đối tượng khiếu nại trong trường hợp này là quyết định không giải quyết hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết, cấp Giấy chứng nhận.

+ Khởi kiện: Căn cứ khoản 1 Điều 30 Luật Tố tụng hành chính 2015, khiếu kiện thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án là quyết định hành chính, hành vi hành chính trừ quyết định hành chính, hành vi hành chính thuộc phạm vi bí mật nhà nước trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngoại giao theo quy định của pháp luật,…

Như vậy, đối tượng khởi kiện thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa hành chính thuộc Tòa án nhân dân là quyết định, hành vi không giải quyết hồ sơ,… nếu có đủ căn cứ khởi kiện.

- Tổ chức, cá nhân có căn cứ đánh giá cơ quan có thẩm quyền giải quyết thực hiện đúng quy định của pháp luật hay không.

Trong thông báo không giải quyết sẽ nêu rõ lý do không giải quyết (nêu căn cứ pháp lý và giải thích vì sao không giải quyết), từ đó người dân có căn cứ đánh giá cơ quan nhà nước áp dụng đúng hay áp dụng sai quy định pháp luật.

Trên đây là tư vấn của luật sư đối với vấn đề “Khi từ chối cấp sổ đỏ, sở tài nguyên môi trường có bắt buộc phải trả lời bằng văn bản không”. Hy vọng đã giúp ích được cho quý vị và các bạn trong việc giải quyết vấn đề trên.

Quý vị và các bạn cần tư vấn pháp luật về đất đai, thực hiện các thủ tục pháp lý nhà đất, giải quyết tranh chấp đất đai,... có thể liên hệ luật sư qua thông tin sau:

CÔNG TY LUẬT NHÂN HOÀ

Địa chỉ: 2 Hiệp Bình, phường Hiệp Bình Phước, Tp. Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh

Hotline: 0915.27.05.27

Email: luatsunhanhoa@gmail.com

Trân trọng!

 

 


Bài viết xem thêm