DI CHÚC ĐƯỢC LẬP BẰNG GHI ÂM, GHI HÌNH CÓ HỢP PHÁP KHÔNG?

1. Di chúc miệng là gì? Điều kiện để di chúc miệng hợp pháp

Điều 627 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định:

Di chúc phải được lập thành văn bản; nếu không thể lập được di chúc bằng văn bản thì có thể di chúc miệng.

Theo quy định này, di chúc có hai hình thức:

- Di chúc bằng văn bản: Ở hình thức này lại được phân ra thành di chúc bằng văn bản có người làm chứng, không có người làm chứng, có công chứng và có chứng thực của Uỷ ban nhân dân (UBND) cấp xã.

- Di chúc miệng: Đây là hình thức di chúc khi người lập di chúc không thể lập di chúc bằng văn bản. Theo đó, tại Điều 629 Bộ luật Dân sự có quy định về các đặc điểm của di chúc miệng như sau:

+ Khi người để lại di sản thừa kế không thể lập di chúc bằng văn bản.

+ Tính mạng của người lập di chúc đang bị đe doạ.

+ Nội dung của di chúc miệng không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội, hình thức không trái quy định.

+ Người để lại di chúc thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất 02 người làm chứng.

+ Ngay sau khi người này truyền tải xong ý chí cuối cùng của mình, người làm chứng phải ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ vào bản ghi chép đó. Sau đó trong 05 ngày làm việc, bản di chúc miệng đã được ghi chép lại phải được Công chứng viên hoặc UBND cấp xã chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng.

+ Sau 03 tháng kể từ thời điểm lập di chúc, người để lại di sản thừa kế vẫn còn sống (tính mạng không còn bị đe doạ), minh mẫn, sáng suốt thì di chúc miệng kia mặc nhiên bị huỷ bỏ.

Như vậy, có thể thấy, di chúc miệng cũng được xem là một hình thức của di chúc nhưng điều kiện để công nhận di chúc miệng hợp pháp khắt khe hơn rất nhiều so với di chúc bằng văn bản.

Và chỉ được lập di chúc miệng trong trường hợp duy nhất là tính mạng người lập di chúc bị đe doạ, không thể lập di chúc bằng văn bản được.

2. Di chúc bằng ghi âm, ghi hình có hợp pháp không?

Điều 628 Bộ luật Dân sự năm 2015 nêu rõ, di chúc bằng văn bản chỉ gồm di chúc không có người làm chứng, di chúc có người làm chứng, di chúc được công chứng hoặc di chúc được chứng thực.

Đồng thời, người để lại di sản thừa kế có thể lập di chúc miệng chỉ trong một trường hợp duy nhất là tính mạng của người này bị đe doạ, không thể lập di chúc bằng văn bản được và phải đáp ứng các điều kiện nêu trên.

Do đó, hiện nay, pháp luật không công nhận hình thức di chúc bằng dữ liệu điện tử là file ghi âm, video ghi hình. Đồng nghĩa, file ghi âm, video ghi hình hiện không được công nhận là di chúc hợp pháp. Mà di chúc hợp pháp phải đáp ứng các điều kiện nêu tại Điều 630 Bộ luật Dân sự năm 2015:

- Người để lại di sản thừa kế minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc, không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép.

- Nội dung không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức không trái quy định của luật.

- Di chúc miệng thì đáp ứng các điều kiện nêu trên…

Trên đây là chia sẻ của luật sư về vấn đề “ Di chúc được lập bằng ghi âm, quay hình thì có hợp pháp không”. Hy vọng sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn các quy định pháp luật về vấn đề này.

Quý vị và các bạn cần tư vấn, soạn thảo di chúc, phân chia di sản thừa kế, khai nhận di sản thừa kế, giải quyết tranh chấp thừa kế, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:

CÔNG TY LUẬT NHÂN HOÀ

Địa chỉ: 2 Hiệp Bình, phường Hiệp Bình Phước, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Hotline: 0915.27.05.27

Email: luatsunhanhoa@gmail.com

Trân trọng!

 


Bài viết xem thêm