CÓ KHAI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ LÀ ĐẤT ĐANG NỢ TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐƯỢC KHÔNG?

1. Tiền sử dụng đất là gì?

Tiền sử dụng đất được quy định cụ thể tại Khoản 21 Điều 3 Luật đất đai 2013 là một nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất đối với phần diện tích đất được Nhà nước giao đất, cho phép thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất hoặc Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất. Đây là một nghĩa vụ có ý nghĩa thiết thực, đảm bảo việc người sử dụng đất có trách nhiệm đối với phần đất của mình được nhà nước giao, cho phép sử dụng, Nhà nước cũng có thể quản lí, giám sát chặt chẽ đối với phần đất này.

2. Đối tượng được ghi nợ tiền sử dụng đất

- Người có công với cách mạng; hộ nghèo;

- Hộ gia đình, cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số;

- Hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại địa bàn cấp xã được công nhận là địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Người sử dụng đất sẽ được trả nợ dần trong thời hạn 05 năm kể từ ngày có quyết định giao đất tái định cư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và không phải nộp tiền chậm nộp trong thời hạn 05 năm này.

Trường hợp sau 05 năm kể từ ngày có quyết định giao đất tái định cư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà hộ gia đình, cá nhân chưa trả hết nợ tiền sử dụng đất ghi trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì người sử dụng đất phải nộp đủ số tiền sử dụng đất còn nợ và tiền chậm nộp tính trên số tiền còn nợ theo mức quy định của pháp luật về quản lý thuế từ thời điểm hết thời hạn 05 năm được ghi nợ tới thời điểm trả nợ.

3. Đất đang nợ tiền sử dụng đất có nhận thừa kế được không?

Theo khoản 3 Điều 12 Thông tư 76/2014/TT-BTC quy định về ghi nợ nghĩa vụ tài chính như sau:

“Hộ gia đình, cá nhân được ghi nợ tiền sử dụng đất khi chuyển nhượng thì phải nộp đủ số tiền sử dụng đất còn nợ. Trường hợp được phép chuyển nhượng một phần thửa đất, trên cơ sở hồ sơ cho phép tách thửa, cơ quan thuế xác định số tiền sử dụng đất tương ứng với phần diện tích chuyển nhượng. Trường hợp khi nhận thừa kế quyền sử dụng đất mà người để lại di sản thừa kế là quyền sử dụng đất chưa trả nợ tiền sử dụng đất thì người nhận thừa kế có trách nhiệm tiếp tục trả nợ theo quy định của pháp luật về thừa kế.”

Theo đó, đối chiếu quy định trên cho thấy, pháp luật đất đai hiện nay cho phép thừa kế quyền sử dụng đất khi người để lại di sản thừa kế là quyền sử dụng đất đang nợ tiền sử dụng đất. Khi đó, người nhận thừa kế có trách nhiệm tiếp tục trả nợ theo quy định của pháp luật về thừa kế. Như vậy, khi bạn được thừa kế và đứng tên quyền sử dụng đất thì phải thực hiện nghĩa vụ tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

4. Thủ tục thanh toán xóa nợ tiền sử dụng đất

Theo quy định tại Khoản 5 Điều 1 Nghị định 79/2019/NĐ-CP, hộ gia đình, cá nhân nộp dần tiền sử dụng đất còn nợ tại kho bạc trong thời hạn 5 năm kể từ ngày có quyết định giao đất tái định cư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; đảm bảo khi hết thời hạn 5 năm thì hoàn thành thanh toán toàn bộ tiền sử dụng đất còn nợ.

Quá thời hạn 5 năm kể từ ngày có quyết định giao đất tái định cư mà chưa nộp đủ số tiền sử dụng đất còn nợ thì hộ gia đình, cá nhân đến cơ quan thuế để được xác định lại số tiền sử dụng đất còn nợ, tiền chậm nộp tính trên số tiền còn nợ và nhận thông báo của cơ quan thuế ngay trong ngày làm việc.

Sau khi hoàn thành việc thanh toán nợ thì hộ gia đình, cá nhân cần thực hiện theo trình tự, thủ tục sau để được xóa nợ:

Bước 1: Nộp hồ sơ

Cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu xóa nợ tiền sử dụng đất tiến hành nộp hồ sơ đến văn phòng đăng ký đất đai hoặc cơ quan tài nguyên và môi trường để được xóa nợ ghi trên giấy chứng nhận.

Bước 2: Tiếp nhận và thụ lý giải quyết

Văn phòng đăng ký đất đai hoặc cơ quan tài nguyên và môi trường sẽ rà soát, đối chiếu hồ sơ đã nhận để thực hiện xóa nợ ghi trên giấy chứng nhận và trả lại giấy chứng nhận ngay trong ngày làm việc.

Trên đây là chia sẻ của luật sư về vấn đề “ Có khai nhận di sản thừa kế đối với đất đang nợ tiền sử dụng đất được không”. Hy vọng sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn các quy định pháp luật về vấn đề này.

Quý vị và các bạn cần tư vấn, soạn thảo di chúc, phân chia di sản thừa kế, khai nhận di sản thừa kế, giải quyết tranh chấp thừa kế, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:

CÔNG TY LUẬT NHÂN HOÀ

Địa chỉ: 2 Hiệp Bình, phường Hiệp Bình Phước, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Hotline: 0915.27.05.27

Email: luatsunhanhoa@gmail.com

Trân trọng!

 


Bài viết xem thêm