ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ GIÁM HỘ CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

1. Điều kiện đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài:

– Việc giám hộ giữa công dân Việt Nam và người nước ngoài cùng cư trú tại Việt Nam.

– Cá nhân có đủ các điều kiện sau đây có thể làm người giám hộ:

+ Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

+ Có tư cách đạo đức tốt và các điều kiện cần thiết để thực hiện quyền, nghĩa vụ của người giám hộ;

+ Không phải là người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc người bị kết án nhưng chưa được xoá án tích về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản của người khác;

+ Không phải là người bị Tòa án tuyên bố hạn chế quyền đối với con chưa thành niên.

– Pháp nhân có đủ các điều kiện sau đây có thể làm người giám hộ:

+ Có năng lực pháp luật dân sự phù hợp với việc giám hộ;

+ Có điều kiện cần thiết để thực hiện quyền, nghĩa vụ của người giám hộ.

2. Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài:

Mặc dù giám hộ có yếu tố nước ngoài nhưng nếu người được giám hộ là công dân Việt Nam thì thủ tục đăng ký giám hộ thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam tại Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn. Cụ thể như sau:

2.1 Hồ sơ cần chuẩn bị

- Tờ khai đăng ký giám hộ theo mẫu (nếu nộp trực tiếp) hoặc biểu mẫu điện tử (nếu nộp hồ sơ online qua Cổng dich công quốc gia).

- Văn bản cử người gám hộ (nếu thuộc trường hợp đăng ký giám hộ cử) hoặc giấy tờ chứng minh thuộc trường hợp giám hộ đương nhiên.

- Văn bản cử người làm giám hộ (nếu có nhiều người đủ điều kiện làm giám hộ - nếu có).

- Văn bản uỷ quyền (nếu có).

Ngoài ra, khi đăng ký giám hộ, các bên phải xuất trình hộ chiếu hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân để cán bộ tư pháp, hộ tịch kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, giấy tờ.

Riêng trường hợp nộp hồ sơ online, người yêu cầu đăng ký giám hộ phải gửi kèm bản chụp các loại giấy tờ, hồ sơ ở trên, đảm bảo giấy tờ phải: Rõ nét, toàn vẹn và đầy đủ nội dung. Có thể chụp bằng điện thoại hoặc máy ảnh hoặc là bản scaen… nhưng các giấy tờ này đều phải hợp lệ, còn giá trị sử dụng…

2.2 Cơ quan có thẩm quyền giải quyết

Theo Điều 39 Luật Hộ tịch, cơ quan có thẩm quyền thực hiện việc đăng ký giám hộ là: Uỷ ban nhân dân (UBND) cấp huyện nơi cư trú của người được giám hộ hoặc người giám hộ (nếu việc giám hộ giữa công dân Việt Nam và người nước ngoài cùng cư trú tại Việt Nam, thực hiện đăng ký giám hộ tại Việt Nam).

Do đó, người yêu cầu có thể nộp hồ sơ tại Phòng Một cửa của Uỷ ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của một trong hai người.

Với hình thức nộp hồ sơ online, người có yêu cầu có thể truy cập vào trang web của Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công cấp tỉnh để đăng ký tài khoản và nộp hồ sơ theo cơ quan có thẩm quyền là Uỷ ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của mình.

2.3 Thời gian giải quyết

Việc giải quyết đăng ký giám hộ thực hiện 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong thời gian này, công chức tư pháp hộ tịch sẽ thực hiện các công việc gồm: Xác minh hồ sơ, giấy tờ, điều kiện giám hộ; ghi vào sổ hộ tịch; ký vào sổ hộ tịch với người đăng ký giám hộ; báo cáo và cấp trích lục cho người yêu cầu.

2.4 Chi phí đăng ký giám hộ

Lệ phí đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài là một trong các loại lệ phí thuộc danh sách thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh (theo khoản 3 Điều 3 Thông tư 85/2019/TT-BTC).

Trên đây là tư vấn của luật sư đối với vấn đề “Điều kiện, thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài”. Hy vọng đã giúp ích được cho quý vị và các bạn trong việc giải quyết vấn đề trên.

Quý vị và các bạn cần tư vấn pháp luật về dân sự, nhà đất, hôn nhân gia đình,...có thể liên hệ luật sư qua thông tin sau:

CÔNG TY LUẬT NHÂN HOÀ

Địa chỉ: 2 Hiệp Bình, phường Hiệp Bình Phước, Tp. Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh

Hotline: 0915.27.05.27

Email: luatsunhanhoa@gmail.com

Trân trọng!

 


Bài viết xem thêm