MỘT NGƯỜI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ TẠM TRÚ Ở NHIỀU NƠI ĐƯỢC KHÔNG?

1. Thế nào là tạm trú?

Nơi tạm trú là nơi công dân sinh sống ngoài nơi đăng ký thường trú và đã đăng ký tạm trú. Có thể hiểu đây là nơi sinh sống tạm thời, có thời hạn ngoài nơi thường trú của công dân.

Đăng ký tạm trú là việc công dân đăng ký nơi tạm trú của mình với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và được cơ quan này làm thủ tục đăng ký tạm trú, cấp Sổ tạm trú.

2. Một người đăng ký tạm trú nhiều nơi được không?

Công dân có quyền tự do cư trú nhưng mọi thay đổi về cư trú phải được đăng ký.

Theo đó, khoản 1 Điều 27 Luật Cư trú quy định, công dân đến sinh sống tại chỗ ở hợp pháp ngoài địa phương nơi đã đăng ký thường trú để lao động, học tập hoặc vì mục đích khác từ 30 ngày trở lên thì phải thực hiện đăng ký tạm trú.

Về nguyên tắc cư trú, khoản 4 Điều 3 Luật này nhấn mạnh, mỗi người chỉ được đăng ký tạm trú tại một nơi. 

Như vậy, mỗi người chỉ có một nơi tạm trú.

Nếu sinh sống ở nhiều nơi khác nhau ngoài nơi thường trú thì lựa chọn nơi có thời gian cư trú lâu dài hơn để đăng ký tạm trú.

Còn lại phải thông báo lưu trú - là việc công dân ở lại trong một thời hạn nhất định ngoài nơi cư trú (tạm trú và thường trú) và không thuộc trường hợp phải đăng ký tạm trú. Ví dụ: Đi du lịch, đi công tắc ngắn ngày...

Thủ tục thông báo lưu trú do thành viên hộ gia đình có người đến lưu trú, người đại diện cơ sở chữa bệnh, cơ sở lưu trú du lịch và các cơ sở khác có chức năng lưu trú thực hiện.

3. Thời hạn tạm trú tối đa là bao lâu

Căn cứ theo quy định tại Tại Điều 17, Thông tư 35/2014/TT-BCA của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú, có hiệu lực thi hành từ ngày 28-10-2014, nêu rõ trường hợp cấp sổ tạm trú như sau: 

“1. Sổ tạm trú được cấp cho hộ gia đình hoặc cá nhân đã đăng ký tạm trú theo quy định tại Điều 30 Luật Cư trú và quy định tại thông tư này, có giá trị xác định nơi tạm trú của công dân và có thời hạn tối đa là 24 tháng.

Thời hạn tạm trú theo đề nghị của công dân nhưng tối đa không quá hai mươi bốn tháng. Hết thời hạn tạm trú, hộ gia đình hoặc cá nhân vẫn tiếp tục tạm trú thì đại diện hộ gia đình hoặc cá nhân đến cơ quan Công an nơi cấp sổ tạm trú làm thủ tục gia hạn tạm trú; thời hạn tạm trú của mỗi lần gia hạn tối đa không quá thời hạn còn lại của sổ tạm trú. Trường hợp sổ tạm trú hết thời hạn sử dụng mà hộ gia đình hoặc cá nhân vẫn tiếp tục tạm trú tại đó thì đại diện hộ gia đình hoặc cá nhân đến cơ quan Công an nơi cấp sổ tạm trú làm thủ tục cấp lại sổ tạm trú.

…”

Như vậy, theo quy định trên sổ tạm trú có thời hạn tối đa 24 tháng, khi hết thời hạn trên nếu tiếp tục tạm trú thì hộ gia đình/cá nhân phải làm thủ tục gia hạn tạm trú. Trong thời hạn 30 ngày trước ngày hết hạn tạm trú, hộ gia đình hoặc cá nhân vẫn tiếp tục tạm trú thì phải đến cơ quan Công an nơi cấp sổ tạm trú làm thủ tục gia hạn tạm trú.

4. Thủ tục gia hạn tạm trú

4.1. Hồ sơ gia hạn tạm trú

Hồ sơ đăng ký gia hạn tạm trú bao gồm:

- Tờ khai thay đổi thông tin cư trú; đối với người đăng ký tạm trú là người chưa thành niên thì trong tờ khai phải ghi rõ ý kiến đồng ý của cha, mẹ hoặc người giám hộ, trừ trường hợp đã có ý kiến đồng ý bằng văn bản;

- Giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp.

4.2. Trình tự đăng ký gia hạn tạm trú

- Bước 1Nộp hồ sơ

Người gia hạn tạm trú nộp hồ sơ gia hạn tạm trú đến cơ quan đăng ký cư trú nơi mình tạm trú.

- Bước 2Tiếp nhận hồ sơ

Khi tiếp nhận hồ sơ gia hạn tạm trú, cơ quan đăng ký cư trú kiểm tra và cấp phiếu tiếp nhận hồ sơ cho người đăng ký;

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn người đăng ký bổ sung hồ sơ.

- Bước 3Giải quyết

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thẩm định, cập nhật thông tin về nơi tạm trú mới, thời hạn tạm trú của người đăng ký vào Cơ sở dữ liệu về cư trú và thông báo cho người đăng ký về việc đã cập nhật thông tin đăng ký tạm trú; trường hợp từ chối đăng ký thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trên đây là chia sẻ của luật sư về vấn đề “Một người có thể đăng ký tạm trú ở nhiều nơi được không?”. Hy vọng sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn các quy định pháp luật về vấn đề này.

Quý vị và các bạn cần tư vấn, giải quyết tranh chấp về dân sự, hôn nhân, thừa kế, hình sự,... vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:

CÔNG TY LUẬT NHÂN HOÀ

Địa chỉ: 2 Hiệp Bình, phường Hiệp Bình Phước, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Hotline: 0915.27.05.27

Email: luatsunhanhoa@gmail.com

Trân trọng!

 


Bài viết xem thêm