ĐẤT ĐANG NỢ TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT THÌ CÓ SANG TÊN THỪA KẾ ĐƯỢC KHÔNG?

1. Nợ tiền sử dụng đất là như thế nào?

Nợ tiền sử dụng là việc hộ gia đình, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, được chuyển mục đích sử dụng đất, được Nhà nước giao đất tái định cư mà gặp khó khăn về tài chính thì sẽ được ghi nợ tiền sử dụng .

2. Đối tượng được phép nợ tiền sử dụng đất:

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 16, Văn bản hợp nhất 57/VBHN-BTC quy định các đối tượng được phép nợ tiền sử dụng đất trong trường hợp được giao đất tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định của pháp luật về đất đai bao gồm:

- Người có công với cách mạng

- Hộ nghèo

- Hộ gia đình, cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số

- Hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại địa bàn cấp xã được công nhận là địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Lưu ý:

- Việc xác định người có công với cách mạng được thực hiện theo quy định của pháp luật về người có công.

- Việc xác định hộ nghèo, hộ gia đình, cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số hoặc hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại địa bàn cấp xã được công nhận là địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Nợ tiền sử dụng đất có khai nhận di sản thừa kế được không?

Theo khoản 3 Điều 12 Thông tư 76/2014/TT-BTC quy định về ghi nợ nghĩa vụ tài chính như sau:

“Hộ gia đình, cá nhân được ghi nợ tiền sử dụng đất khi chuyển nhượng thì phải nộp đủ số tiền sử dụng đất còn nợ. Trường hợp được phép chuyển nhượng một phần thửa đất, trên cơ sở hồ sơ cho phép tách thửa, cơ quan thuế xác định số tiền sử dụng đất tương ứng với phần diện tích chuyển nhượng. Trường hợp khi nhận thừa kế quyền sử dụng đất mà người để lại di sản thừa kế là quyền sử dụng đất chưa trả nợ tiền sử dụng đất thì người nhận thừa kế có trách nhiệm tiếp tục trả nợ theo quy định của pháp luật về thừa kế.”

Theo đó, đối chiếu quy định trên cho thấy, pháp luật đất đai hiện nay cho phép thừa kế quyền sử dụng đất khi người để lại di sản thừa kế là quyền sử dụng đất đang nợ tiền sử dụng đất. Khi đó, người nhận thừa kế có trách nhiệm tiếp tục trả nợ theo quy định của pháp luật về thừa kế. Như vậy, khi bạn được thừa kế và đứng tên quyền sử dụng đất thì phải thực hiện nghĩa vụ tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

4. Thủ tục xóa nợ tiền sử dụng đất

Khoản 5 Điều 1 Nghị định 79/2019 quy định về trình tự, thủ tục thanh toán, xóa nợ tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân như sau:

Bước 1: Nộp tiền sử dụng đất còn nợ

Căn cứ Thông báo của cơ quan thuế, hộ gia đình, cá nhân nộp dần tiền sử dụng đất còn nợ tại kho bạc trong thời hạn 05 năm kể từ ngày có quyết định giao đất tái định cư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; đảm bảo khi hết thời hạn 05 năm thì hoàn thành thanh toán toàn bộ tiền sử dụng đất còn nợ. Trường hợp trong thời hạn 05 năm bị mất, thất lạc Thông báo của cơ quan thuế thì hộ gia đình, cá nhân đến cơ quan thuế để được cung cấp lại Thông báo.

Quá thời hạn 05 năm kể từ ngày có quyết định giao đất tái định cư mà chưa nộp đủ số tiền sử dụng đất còn nợ thì hộ gia đình, cá nhân đến cơ quan thuế để được xác định lại số tiền sử dụng đất còn nợ, tiền chậm nộp tính trên số tiền còn nợ (được xác định từ thời điểm hết thời hạn 05 năm kể từ ngày có quyết định giao đất tái định cư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đến thời điểm hộ gia đình, cá nhân đến cơ quan thuế để xác định lại) và nhận Thông báo của cơ quan thuế ngay trong ngày làm việc.

Thông báo của cơ quan thuế phải có nội dung: Số tiền sử dụng đất còn nợ, số tiền chậm nộp; thời hạn nộp tiền vào kho bạc là 30 ngày kể từ ngày ghi trên Thông báo.

Lưu ý, Quá thời hạn ghi trên Thông báo của cơ quan thuế mà hộ gia đình, cá nhân chưa nộp hết thì phải thực hiện xác định lại số tiền sử dụng đất còn nợ, tiền chậm nộp theo quy định nêu trên.

Bước 2: Nộp hồ sơ xóa nợ tiền sử dụng đất

Sau khi hoàn thành việc thanh toán nợ tiền sử dụng đất thì hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ gồm:

– Giấy chứng nhận (bản gốc)

– Chứng từ nộp tiền sử dụng đất (bản gốc)

Hồ sơ được nộp tại Văn phòng để được xóa nợ tiền sử dụng đất ghi trên Giấy chứng nhận.

Trường hợp bị mất, thất lạc chứng từ thì hộ gia đình, cá nhân đến kho bạc để được xác nhận số tiền sử dụng đất đã nộp.

Bước 3: Nhận giấy chứng nhận

Văn phòng có trách nhiệm rà soát, đối chiếu hồ sơ mà hộ gia đình, cá nhân nộp để thực hiện xóa nợ tiền sử dụng đất ghi trên Giấy chứng nhận và trả lại Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân ngay trong ngày làm việc.

Trên đây là tư vấn của luật sư đối với vấn đề “ Đất còn nợ tiền sử dụng đất có sang tên thừa kế được không”. Hy vọng sẽ cung cấp những thông tin pháp lý hữu ích cho quý vị và các bạn.

Quý vị và các bạn có nhu cầu tư vấn pháp lý về thừa kế nhà đất, giải quyết tranh chấp thừa kế đất đai,pháp luật dân sự, hành chính, lao động, hình sự... có thể liên hệ chúng tôi theo thông tin dưới đây:

CÔNG TY LUẬT NHÂN HÒA

Địa chỉ: 2 Hiệp Bình, phường Hiệp Bình Phước, Tp. Thủ Đức, Tp.HCM

Hotline: 0915.27.05.27

Email: luatsunhanhoa@gmail.com

Trân trọng!

 


Bài viết xem thêm