MỨC PHÍ LÀM SỔ ĐỎ, HỒ SƠ NHÀ ĐẤT MỚI NHẤT CỦA TP.HCM

1. Đối tượng phải đóng phí làm sổ đỏ, hồ sơ nhà đất tại Thành phố Hồ Chí Minh:

Căn cứ theo quy định tại Điều 1 Nghị quyết 02/2023/NQ-HĐND, mức phí thẩm định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới được áp dụng đối với các trường hợp giao, cho thuê đất và đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Theo đó, đối tượng áp dụng bao gồm:

- Cơ quan, tổ chức;

- Cơ sở tôn giáo;

- Hộ gia đình;

- Cá nhân;

- Cộng đồng dân cư.

Các đối tượng nêu trên khi sử dụng dịch vụ thẩm định hồ sơ, các điều kiện cần và đủ đảm bảo việc thực hiện giao, cho thuê đất và đăng ký cấp sổ đỏ theo quy định pháp luật thì phải thực hiện nộp phí làm hồ sơ theo Nghị quyết 02/2023/NQ-HĐND (bao gồm cấp lần đầu, cấp mới, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận và chứng nhận biến động vào giấy chứng nhận đã cấp).

2. Mức phí làm sổ đỏ, hồ sơ nhà đất tại Thành phố Hồ Chí Minh mới nhất:

Căn cứ Nghị quyết 02/2023/NQ-HĐND về mức thu phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Từ 01/6/2023, mức phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cập nhật cho 02 trường hợp: Giao đất, cho thuê đất và Đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản trên đất.

Theo đó, so với quy định cũ, mức phí làm sổ đỏ, hồ sơ nhà, đất tại TP Hồ Chí Minh thay đổi như sau:

- Trường hợp thẩm định hồ sơ để chuyển nhượng:

+ Hộ gia đình, cá nhân: từ 600.000 đồng đến 900.000 đồng đối với công việc thực hiện theo hồ sơ. Và từ 20.000 đồng đến 40.000 đồng đối với công việc thực hiện theo thửa

+ Tổ chức: Từ 1.400.000 đồng đến 1.800.000 đồng đối với công việc thực hiện theo hồ sơ. Và từ 20.000 đồng đến 25.000 đồng đối với vông việc thực hiện theo thửa.

- Phí cấp lần đầu, cấp mới, cấp đổi, cấp lại và các loại biến động:

+ Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư: 600.000 đồng đến 2,8 triệu đồng;

+ Cơ quan, tổ chức, cơ sở tôn giáo: Từ 1 đến 3 triệu đồng.

Mức phí cụ thể cho từng trường hợp được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết 02/2023/NQ-HĐND.

Trong đó:

- Tổng mức thu phí cho 01 trường hợp đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản trên đất bao gồm chi tiết 05 mức thu công việc thực hiện theo hồ sơ; theo thửa; theo giấy chứng nhận; theo trang A3, A4 và theo tờ.

- Mức thu theo các loại hình đăng ký chưa bao gồm mức thu cho công việc phục vụ thẩm định và chỉnh lý hồ sơ lưu trữ.

3. Đối tượng được miễn phí khi làm hồ sơ nhà đất tại Thành phố Hồ Chí Minh:

Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 1 Nghị quyết 02/2023/NQ-HĐND như sau:

“Quy định về thu phí thẩm định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

...

4. Đối tượng miễn thu phí

Trẻ em, hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng. đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn Thành phố được căn cứ theo quy định tại Quyết định 36/2021/QĐ-TTg ngày 13 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xác định huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021-2025.”

Theo đó, người được miễn phí làm sổ đỏ, hồ sơ nhà đất trên địa bàn TP Hồ Chí Minh bao gồm các đối tượng tại các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn như sau:

- Trẻ em;

- Hộ nghèo;

- Người cao tuổi;

- Người khuyết tật;

- Người có công với cách mạng;

- Đồng bào dân tộc thiểu số.

Trên đây là tư vấn của luật sư đối với vấn đề “Mức phí làm sổ đỏ mới nhất tại thành phố Hồ Chí Minh”. Hy vọng đã giúp ích được cho quý vị và các bạn trong việc giải quyết vấn đề trên.

Quý vị và các bạn cần tư vấn pháp luật về đất đai, thực hiện các thủ tục pháp lý nhà đất, giải quyết tranh chấp đất đai,... có thể liên hệ luật sư qua thông tin sau:

CÔNG TY LUẬT NHÂN HOÀ

Địa chỉ: 2 Hiệp Bình, phường Hiệp Bình Phước, Tp. Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh

Hotline: 0915.27.05.27

Email: luatsunhanhoa@gmail.com

Trân trọng!

 

 


Bài viết xem thêm