ĐẤT BỊ QUY HOẠCH CÓ ĐƯỢC PHÉP XÂY DỰNG MỚI KHÔNG?

1. Quy hoạch sử dụng đất là gì?

Căn cứ theo quy định pháp luật tại Điều 3 Luật đất đai năm 2013 có đưa ra khái niệm về quy hoạch sử dụng đất như sau:

“Quy hoạch sử dụng đất là việc phân bổ và khoanh vùng đất đai theo không gian sử dụng cho các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu trên cơ sở tiềm năng đất đai và nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực đối với từng vùng kinh tế – xã hội và đơn vị hành chính trong một khoảng thời gian xác định”.

Như vậy ta có thể hiểu quy hoạch sử dụng đất là việc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tiến hành xem xét và nghiên cứu lại việc sử dụng đất nhằm các mục tiêu to lớn mang tính chất xã hội, phát triển mọi mặt của xã hội như kinh tế, chính trị các lĩnh vực cần thiết tại khu vực có đất cần quy hoạch.

2. Đất thuộc quy hoạch có được xây dựng mới không?

Tại khoản 5 Điều 94 Luật Xây dựng 2014 sửa đổi 2022 quy định về trường hợp xây dựng mới như sau:

Đối với công trình xây dựng, nhà ở riêng lẻ thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 94 Luật Xây dựng 2014 và đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì:

Không cấp giấy phép xây dựng có thời hạn cho việc xây dựng mới mà chỉ cấp giấy phép xây dựng có thời hạn để sửa chữa, cải tạo.

Trường hợp sau 03 năm kể từ ngày công bố kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện, cơ quan nhà nước có thẩm quyền chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được công bố mà không điều chỉnh, hủy bỏ hoặc có điều chỉnh, hủy bỏ nhưng không công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì:

Người sử dụng đất được quyền đề nghị cấp giấy phép xây dựng có thời hạn theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 94 Luật Xây dựng 2014.

Như vậy, đất thuộc quy hoạch sẽ không được xây dựng mới mà chỉ cấp giấy phép xây dựng có thời hạn để sửa chữa, cải tạo trừ trường hợp nêu trên.

3. Điều kiện cấp giấy phép xây dựng có thời hạn đối với nhà ở riêng lẻ

Điều kiện chung để cấp giấy phép xây dựng có thời hạn:

– Thuộc khu vực có quy hoạch phân khu xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, công bố nhưng chưa thực hiện. Và chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Phù hợp với quy mô công trình do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cho từng khu vực và thời hạn tồn tại của công trình theo kế hoạch thực hiện quy hoạch phân khu xây dựng đã được phê duyệt.

– Chủ đầu tư cam kết tự phá dỡ công trình khi hết thời hạn tồn tại được ghi trong giấy phép xây dựng có thời hạn. Nếu không tự phá dỡ thì bị cưỡng chế và chịu mọi chi phí cho việc cưỡng chế phá dỡ.

Điều kiện cấp giấy phép xây dựng có thời hạn đối với nhà ở riêng lẻ

Ngoài việc đáp ứng các điều kiện chung, chủ đầu tư còn phải đáp ứng các điều kiện riêng như sau:

– Phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt.

– Bảo đảm an toàn cho công trình, công trình lân cận và yêu cầu về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ. Bảo đảm an toàn hạ tầng kỹ thuật, hành lang bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều; năng lượng; giao thông; khu di sản văn hóa; di tích lịch sử – văn hóa. Bảo đảm khoảng cách an toàn đến công trình dễ cháy, nổ, độc hại và công trình quan trọng có liên quan đến quốc phòng, an ninh.

– Thiết kế xây dựng công trình đã được thẩm định, phê duyệt.

– Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng phù hợp với từng loại giấy phép.

Trên đây là tư vấn của luật sư đối với vấn đề “Đất quy hoạch có được xây dựng mới không?”. Hy vọng đã giúp ích được cho quý vị và các bạn trong việc giải quyết vấn đề trên.

Quý vị và các bạn cần tư vấn pháp luật về đất đai, thực hiện các thủ tục pháp lý nhà đất, giải quyết tranh chấp đất đai,... có thể liên hệ luật sư qua thông tin sau:

CÔNG TY LUẬT NHÂN HOÀ

Địa chỉ: 2 Hiệp Bình, phường Hiệp Bình Phước, Tp. Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh

Hotline: 0915.27.05.27

Email: luatsunhanhoa@gmail.com

Trân trọng!

 


Bài viết xem thêm