ĐẤT QUY HOẠCH GIÁO DỤC LÀ GÌ? CÓ MUA BÁN ĐƯỢC KHÔNG?

1. Đất quy hoạch giáo dục là gì?

Đất quy hoạch giáo dục là một trong những loại đất trong quy hoạch sử dụng đất. Đây là loại đất chuyên dùng cho mục đích xây dựng và phát triển giáo dục. Nghĩa là đất quy hoạch giáo dục được dùng để xây dựng cơ sở giáo dục, trường học, cơ quan liên quan đến giáo dục.
Theo điều 10 luật đất đai năm 2013 quy định về đất đai. Như vậy, điểm d Điều 2 đề cập đến nhóm đất phi nông nghiệp bao gồm các loại đất sau: “Đất để xây dựng công trình sự nghiệp, bao gồm đất để xây dựng trụ sở đăng ký của tổ chức phi kinh doanh; đất dành cho việc xây dựng cơ sở. văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục và đào tạo, thể dục và thể thao, khoa học và công nghệ, ngoại giao và công tác phi thương mại khác”.

Như vậy, có thể nói đất giáo dục thuộc nhóm đất phi nông nghiệp, được sử dụng vào mục đích xây dựng các công trình giáo dục. Khi sử dụng đất trong danh mục quy hoạch giáo dục phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch đã được xác định. Ngoài ra, phải đồng bộ với quy hoạch khu dân cư, quy hoạch xây dựng đô thị đã được cơ quan nhà nước có liên quan phê duyệt.

2. Đất quy hoạch giáo dục có chuyển nhượng được không?

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất là tên gọi của giao dịch mua bán đất. Pháp luật hiện nay không có quy định cụ thể nào nghiêm cấm hay hạn chế chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với loại đất này. Do đó, có thể hiểu đất giáo dục cũng thuộc trường hợp được phép chuyển nhượng khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định.

Cụ thể, căn cứ Điều 188 Luật Đất đai 2013 và Điều 79 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, điều kiện để được chuyển nhượng đất giáo dục như sau:

- Đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

- Đất không thuộc trường hợp có tranh chấp;

- Quyền sử dụng đất không bị kê biên để đảm bảo thi hành án;

- Đất còn trong thời hạn sử dụng đất;

Ngoài ra, khi chuyển nhượng đất giáo dục còn cần đáp ứng thêm các điều kiện như:

- Các bên trong giao dịch không thuộc trường hợp bị hạn chế chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng (Điều 192 Luật Đất đai 2013); bên nhận chuyển nhượng không thuộc trường hợp không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất (Điều 191 Luật Đất đai 2013);

- Có văn bản chấp thuận cho phép được nhận chuyển nhượng diện tích đất giáo dục của cơ quan có thẩm quyền đối với bên mua;

- Trong trường hợp chuyển nhượng phần diện tích đất tách thửa phải được cơ quan có thẩm quyền chấp xác nhận đủ điều kiện tách thửa.

Trường hợp đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất như đã nêu trên, các bên tiến hành chuyển nhượng đất giáo dục theo các bước sau:

Bước 1: Ký hợp đồng chuyển nhượng

Lưu ý: Hợp đồng chuyển nhượng đất giáo dục phải được lập thành văn bản có công chứng/chứng thực

Bước 2: Nộp hồ sơ

Hồ sơ được nộp tới văn phòng đăng ký đất đai hoặc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai.

Bước 3: Xử lý hồ sơ

- Trường hợp đủ điều kiện chuyển nhượng, cơ quan có thẩm quyền chuyển thông tin địa chính sang cơ quan thuế có thẩm quyền để tính toán tiền thuế, tiền thuê đất của người có nghĩa vụ;

- Thực hiện cập nhật thông tin biến động tại hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai;

- Lập hồ sơ, trình cơ quan có thẩm quyền cấp sổ mới cho bên mua (trường hợp mua một phần thửa đất);

Bước 4: Nhận kết quả

Trên đây là tư vấn của luật sư đối với vấn đề “Đất quy hoạch giáo dục là gì? có được phép mua bán không?”. Hy vọng đã giúp ích được cho quý vị và các bạn trong việc giải quyết vấn đề trên.

Quý vị và các bạn cần tư vấn pháp luật về dân sự, đất đai, thực hiện các thủ tục pháp lý nhà đất, giải quyết tranh chấp dân sự, đất đai,... có thể liên hệ luật sư qua thông tin sau:

CÔNG TY LUẬT NHÂN HOÀ

Địa chỉ: 2 Hiệp Bình, phường Hiệp Bình Phước, Tp. Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh

Hotline: 0915.27.05.27

Email: luatsunhanhoa@gmail.com

Trân trọng!

 

 

 


Bài viết xem thêm