ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC CHO THUÊ ĐẤT CÔNG ÍCH

1. Đất công ích là gì?

Căn cứ khoản 1 Điều 132 Luật đất đai năm 2013 có thể hiểu đất công ích là quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích không quá 5% tổng diện tích đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản để phục vụ cho các nhu cầu công ích của địa phương.

Đất nông nghiệp do tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trả lại hoặc tặng cho quyền sử dụng cho Nhà nước, đất khai hoang, đất nông nghiệp thu hồi là nguồn để hình thành hoặc bổ sung cho quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn.

Bên cạnh đó, đối với những nơi để đất công ích vượt quá 5% thì diện tích ngoài mức 5% được sử dụng để xây dựng hoặc bồi thường khi sử dụng đất khác để xây dựng các công trình công cộng của địa phương; giao cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản tại địa phương chưa được giao đất hoặc thiếu đất sản xuất.

2. Mục đích sử dụng của đất công ích:

Mục đích sử dụng đất công ích được quy định cụ thể tại khoản 2 điều 132 Luật Đất đai năm 2013 như sau:

- Xây dựng các công trình công cộng của xã, phường, thị trấn bao gồm công trình văn hóa, thể dục thể thao, vui chơi, giải trí công cộng, y tế, giáo dục, chợ, nghĩa trang, nghĩa địa và các công trình công cộng khác theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

- Bồi thường cho người có đất được sử dụng để xây dựng các công trình công cộng quy định như trên.

- Xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương.

Ngoài ra, đối với diện tích đất chưa sử dụng vào các mục đích quy định tại khoản 2 Điều 132 Luật đất đai 2013 thì Ủy ban nhân dân cấp xã cho hộ gia đình, cá nhân tại địa phương thuê để sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản theo hình thức đấu giá để cho thuê. Thời hạn sử dụng đất đối với mỗi lần thuê không quá 05 năm.

Tiền thu được từ việc cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích phải nộp vào ngân sách nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý và chỉ được dùng cho nhu cầu công ích của xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật.

3. Điều kiện cho thuê đất công ích:

Căn cứ khoản 3 Điều 132 Luật Đất đai 2013, điều kiện cho thuê đất công ích bao gồm:

- Thứ nhất là chỉ cho thuê diện tích đất thuộc quỹ đất nông nghiệp mà chưa sử dụng vào các mục đích sau:

  • Để xây dựng công trình công cộng tại địa phương như là công trình văn hóa, thể dục thể thao, y tế, giáo dục, chợ, nghĩa trang, nghĩa địa, vui chơi, giải trí công cộng và các công trình công cộng khác;
  • Bồi thường đối với những người có đất được sử dụng để xây dựng những công trình công cộng;
  • Để xây dựng nhà tình thương, nhà tình nghĩa.

- Thứ hai là chỉ cho hộ gia đình, cá nhân tại địa phương thuê đất công ích

- Thứ ba là Ủy ban nhân dân cấp xã  cho thuê đất công ích thông qua đấu giá quyền sử sử dụng đất. Căn cứ khoản 1 Điều 119 Luật Đất đai 2013 Ủy ban nhân dân cấp xã phải đảm bảo các điều kiện để tổ chức thực hiện đấu giá như sau:

  • Có kế hoạch sử dụng đất hằng năm tại cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
  • Đã được giải phóng mặt bằng hoặc đất có tài sản gắn liền với đất mà tài sản này thuộc sở hữu nhà nước;
  • Phương án đấu giá quyền sử dụng đất đã được cơ quan cấp có thẩm quyền phê duyệt.

4. Thủ tục cho thuê đất công ích:

Tùy từng địa phương cụ thể từng bước của thủ tục cho thuê đất công ích có thể là khác nhau. Tuy nhiên, về cơ bản quy trình cho thuê đất công ích bao gồm những bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ 

Để được cho thuê đất công ích, hộ gia đình hoặc cá nhân cần phải thông qua hình thức đấu giá để cho thuê. Do đó, người có yêu cầu xin thuê đất công ích cần chuẩn bị hồ sơ xin tham gia đấu giá bao gồm: Đơn xin thuê đất; Phương án sử dụng đất (nếu có).

Sau đó, người có yêu cầu cần nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã.

Bước 2: Cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết hồ sơ

Căn cứ vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì cơ quan tài nguyên & môi trường tại địa phương thực hiện lập phương án đấu giá và trình Ủy ban nhân dân phê duyệt.

Bước 3: Tổ chức đấu giá 

Bước 4: Công nhận kết quả đấu giá

Trường hợp anh/chị là người trúng đấu giá quyền sử dụng đất thì sẽ được Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá

Bước 5: Người trúng đấu giá thực hiện các nghĩa vụ tài chính

Bước 6: Ký hợp đồng thuê đất công ích.

5. Thời hạn cho thuê đất công ích là bao lâu?

Căn cứ khoản 5 Điều 126 Luật Đất đai 2013 có quy định như sau:

“5. Thời hạn cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn là không quá 05 năm.”

Theo đó, thời hạn cho thuê đất công ích là không quá 05 năm.

Trên đây là tư vấn của luật sư đối với vấn đề “Điều kiện, thủ tục cho thuê đất công ích”. Hy vọng đã giúp ích được cho quý vị và các bạn trong việc giải quyết vấn đề trên.

Quý vị và các bạn cần tư vấn pháp luật về dân sự, đất đai, thực hiện các thủ tục pháp lý nhà đất, giải quyết tranh chấp dân sự, đất đai,... có thể liên hệ luật sư qua thông tin sau:

CÔNG TY LUẬT NHÂN HOÀ

Địa chỉ: 2 Hiệp Bình, phường Hiệp Bình Phước, Tp. Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh

Hotline: 0915.27.05.27

Email: luatsunhanhoa@gmail.com

Trân trọng!

 

 

 


Bài viết xem thêm