ĐẤT ĐÃ CÓ THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT THÌ CÓ ĐƯỢC THẾ CHẤP KHÔNG?

1. Đất đã có thông báo thu hồi đất thì có thế chấp được không?

Theo điểm g khoản 1 Điều 179 Luật Đất đai 2013, Hộ gia đình, cá nhân được quyền thế chấp quyền sử dụng đất tại tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam, tại tổ chức kinh tế khác hoặc cá nhân theo quy định của pháp luật với điều kiện loại đất dùng để thế chấp phải thuộc một trong các trường hợp sau:

- Đất nông nghiệp được Nhà nước giao trong hạn mức;

- Đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất;

- Đất nhận chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho, nhận thừa kế.

Khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai 2013 quy định điều kiện người sử dụng đất có thể thực hiện quyền thế chấp quyền sử dụng đất phải là khi:

- Có Giấy chứng nhận;

- Đất không có tranh chấp;

- Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

- Trong thời hạn sử dụng đất.

Đồng thời tại Khoản 1 Điều 168 Luật Đất đai 2013 quy định thời điểm thực hiện quyền thế chấp quyền sử dụng đất:

- Có Giấy chứng nhận

- Trường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp thì người sử dụng đất được thực hiện quyền sau khi có quyết định giao đất, cho thuê đất;

- trường hợp nhận thừa kế quyền sử dụng đất thì người sử dụng đất được thực hiện quyền khi có Giấy chứng nhận hoặc đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Trường hợp người sử dụng đất được chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc được ghi nợ nghĩa vụ tài chính thì phải thực hiện xong nghĩa vụ tài chính trước khi thực hiện các quyền.

Như vậy, để thực hiện thế chấp quyền sử dụng đất phải đáp ứng đủ các điều kiện về loại đất, thời điểm thế chấp. Khi đất có thông báo thu hồi thì không thể đáp ứng được điều kiện về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất. Bởi lúc này Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất đã bị Nhà nước thu hồi và người sử dụng đất không còn quyền sử dụng đất. Do vậy, đất đã có thông báo thu hồi không thể thế chấp quyền sử dụng đất được.

2. Đất thuộc quy hoạch, người sử dụng đất có quyền gì?

TheoĐiều 49 Luật Đất đai 2013 (sửa đổi bởi khoản 1 Điều 6 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018) quy định về các quyền của người sử dụng đất khi đất thuộc diện quy hoạch như sau:

- Đối với trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố nhưng chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện thì người sử dụng đất vẫn được tiếp tục sử dụng, đồng thời được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định pháp luật
- Đối với trường hợp đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện thì người sử dụng đất phải thực hiện việc thu hồi đất theo kế hoạch và được tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất.

Tuy nhiên không được xây dựng mới nhà ở, công trình hoặc trồng cây lâu năm; trường hợp người sử dụng đất có nhu cầu sửa chữa, cải tạo về nhà ở, công trình hiện có thì phải được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

- Đối với trường hợp kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được công bố mà sau 03 năm chưa có quyết định thu hồi đất thì cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất phải thực hiện điều chỉnh, hủy bỏ và phải công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ việc thu hồi này.

Nếu cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất không thực hiện việc điều chỉnh, hủy bỏ hoặc có điều chỉnh, hủy bỏ nhưng không có công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ này thì người sử dụng đất không bị hạn chế về quyền như quy định bên trên.

Trên đây là chia sẻ của luật sư về vấn đề “Đã có quyết định thu hồi đất thì có được quyền thế chấp không? ”. Hy vọng sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn các quy định pháp luật về vấn đề này.

Quý vị và các bạn cần tư vấn, giải quyết tranh chấp về dân sự, hôn nhân, thừa kế, hình sự,... vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:

CÔNG TY LUẬT NHÂN HOÀ

Địa chỉ: 2 Hiệp Bình, phường Hiệp Bình Phước, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Hotline: 0915.27.05.27

Email: luatsunhanhoa@gmail.com

Trân trọng!

 


Bài viết xem thêm