SỔ ĐỎ KHÔNG CÓ SƠ ĐỒ THỬA ĐẤT THÌ XỬ LÝ NHƯ THẾ NÀO?

1. Sổ đỏ là gì?

Trên thực tế thì sổ đỏ là thuật ngữ được dùng để gọi thay cho Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được quy định trong Luật Đất đai 2013, đây chính là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất.

Sổ đỏ sẽ được cấp cho người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất theo một mẫu thống nhất trong cả nước.

2. Cách thể hiện sơ đồ thửa đất trên sổ đỏ

Căn cứ Điểm c Khoản 1 Điều 3 Thông tư 23/2014/TT-BTNMT thì nội dung về Sơ đồ thửa đất sẽ được ghi ở trang 3 của sổ đỏ. Theo đó sở đồ thửa đất sẽ được thể hiện tại trang 3 của sổ đỏ. Bên cạnh đó, theo quy định tại Điều 12 Thông tư 23/2014/TT-BTNMT thì thông tin về sơ đồ thửa đất trên sổ đỏ được thể hiện như sau:

– Sơ đồ thửa đất thể hiện các thông tin bao gồm:

+ Hình thể thửa đất, chiều dài các cạnh thửa;

+ Số hiệu thửa hoặc tên công trình giáp ranh, chỉ dẫn hướng Bắc – Nam;

+ Chỉ giới, mốc giới quy hoạch sử dụng đất, chỉ giới, mốc giới hành lang bảo vệ an toàn công trình trên thửa đất cấp Giấy chứng nhận được thể hiện bằng đường nét đứt xen nét chấm kèm theo ghi chú loại chỉ giới, mốc giới;

+ Trường hợp thửa đất hợp nhất từ nhiều thửa khác có nguồn gốc, thời hạn sử dụng đất khác nhau hoặc có phần đất sử dụng riêng của một người và phần đất sử dụng chung của nhiều người thì thể hiện ranh giới giữa các phần đất bằng đường nét đứt xen nét chấm, kèm theo ghi chú thích theo mục đích của đường ranh giới đó.

Trường hợp đất có nhà chung cư mà diện tích đất sử dụng chung của các chủ căn hộ là một phần diện tích của thửa đất thì phải thể hiện phạm vi ranh giới phần đất sử dụng chung đó;

– Những trường hợp không thể hiện sơ đồ bao gồm:

+ Cấp một Giấy chứng nhận chung cho nhiều thửa đất nông nghiệp;

+ Đất xây dựng công trình theo tuyến. Ví dụ: “Đường giao thông, đường dẫn điện, đường dẫn nước của tổ chức đầu tư xây dựng theo hình thức BOT”.

3. Sổ đỏ không có sơ đồ thửa đất có sao không?

Sổ đỏ không có sơ đồ thửa đất có thể xảy ra bởi một số nguyên nhân. Theo quy định thì có vài trường hợp trên sổ đỏ sẽ không có sơ đồ thửa đất. Vậy, sổ đỏ không có sơ đồ thửa đất có sao không? Căn cứ tại điểm b khoản 1 Điều 12 Thông tư 23/2014/TT-BTNMT quy định như sau:

“Điều 12. Sơ đồ thửa đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên Giấy chứng nhận

1. Sơ đồ thửa đất được thể hiện theo quy định như sau:

a) Sơ đồ thửa đất thể hiện các thông tin gồm:

– Hình thể thửa đất, chiều dài các cạnh thửa;

– Số hiệu thửa hoặc tên công trình giáp ranh, chỉ dẫn hướng Bắc – Nam;

– Chỉ giới, mốc giới quy hoạch sử dụng đất, chỉ giới, mốc giới hành lang bảo vệ an toàn công trình trên thửa đất cấp Giấy chứng nhận được thể hiện bằng đường nét đứt xen nét chấm kèm theo ghi chú loại chỉ giới, mốc giới;

– Trường hợp thửa đất hợp nhất từ nhiều thửa khác có nguồn gốc, thời hạn sử dụng đất khác nhau hoặc có phần đất sử dụng riêng của một người và phần đất sử dụng chung của nhiều người thì thể hiện ranh giới giữa các phần đất bằng đường nét đứt xen nét chấm, kèm theo ghi chú thích theo mục đích của đường ranh giới đó.

Trường hợp đất có nhà chung cư mà diện tích đất sử dụng chung của các chủ căn hộ là một phần diện tích của thửa đất thì phải thể hiện phạm vi ranh giới phần đất sử dụng chung đó;

b) Những trường hợp không thể hiện sơ đồ gồm:

– Cấp một Giấy chứng nhận chung cho nhiều thửa đất nông nghiệp;

– Đất xây dựng công trình theo tuyến. Ví dụ: “Đường giao thông, đường dẫn điện, đường dẫn nước của tổ chức đầu tư xây dựng theo hình thức BOT”.

…”

Như vậy việc không thể hiện sơ đồ thửa đất trên sổ đỏ xảy ra trong trường hợp sau đây:

– Cấp một Giấy chứng nhận chung cho nhiều thửa đất nông nghiệp;

– Đất xây dựng công trình theo tuyến.

Ngoài ra, Sổ đỏ không có sơ đồ thửa đất còn có thể do các nguyên nhân như:

- Do thiếu sót của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền

Theo quy định, Sổ đỏ phải ghi kích thước thửa đất. Trường hợp sơ đồ thửa đất không ghi kích thước thửa đất có thể do thiếu sót của cơ quan có thẩm quyền (địa chính, văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, văn phòng đăng ký đất đai…).

Trong trường hợp này, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất liên hệ với Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương để tiến hành bổ sung thông tin về kích thước thửa đất.

- Do không đủ thông tin

Tại Điểm b Khoản 6 Điều 3 quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được ban hành kèm theo Quyết định số 08/2006/QĐ-BTNMT quy định trường hợp không có đủ các thông tin quy định tại Điểm b khoản này trên bản đồ địa chính được sử dụng để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì trên sơ đồ chỉ thể hiện những thông tin có trên bản đồ địa chính đó.

- Giấy chứng nhận được cấp trước ngày 1.12.2004

Đối với Giấy chứng nhận được cấp trước ngày có văn bản quy định về mẫu Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì không bắt buộc ghi thông tin về kích thước thửa đất. Nói cách khác, khi chưa có văn bản quy định phải ghi kích thước thửa đất thì sổ đỏ sẽ không có thông tin về chiều dài các cạnh thửa.

4. Sổ đỏ không có sơ đồ thửa đất phải làm thế nào?

Để cập nhật thêm thông tin sơ đồ thửa đất trên Sổ đỏ, chủ sử dụng đất có thể thực hiện thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận kết hợp với việc đo đạc lại thửa đất để thể hiện sơ đồ, kích thước thửa đất một cách chính xác nhất trên giấy chứng nhận.

Đối với các địa phương đã xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đầy đủ và có bản đồ địa chính chính quy thì chủ sử dụng đất có thể thực hiện việc cấp đổi Sổ đỏ để cập nhật sơ đồ thửa đất của mình.

Đối với các địa phương chưa xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, chưa có bản đồ địa chính chính quy thì khi chủ sử dụng đất cập nhật thêm thông tin về sơ đồ thửa đất thì cần phải liên hệ với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để tiến hành đo vẽ địa chính và cấp đổi lại Sổ đỏ thể hiện đầy đủ thông tin cho sử dụng đất.

Trên đây là tư vấn của luật sư đối với vấn đề “ Sổ đỏ không có sơ đồ thửa đất thì xử lý như thế nào?”. Hy vọng sẽ cung cấp những thông tin pháp lý hữu ích cho quý vị và các bạn.

Quý vị và các bạn có nhu cầu tư vấn pháp lý về nhà đất, giải quyết tranh chấp đất đai,... có thể liên hệ chúng tôi theo thông tin dưới đây:

CÔNG TY LUẬT NHÂN HÒA

Địa chỉ: 2 Hiệp Bình, phường Hiệp Bình Phước, Tp. Thủ Đức, Tp.HCM

Hotline: 0915.27.05.27

Email: luatsunhanhoa@gmail.com

Trân trọng!

 


Bài viết xem thêm