VIỆT KIỀU CÓ ĐƯỢC NHẬN TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI VIỆT NAM ĐƯỢC KHÔNG?

1. Tặng cho quyền sử đất là gì?

Quyền sử dụng đất đai là quyền khai thác các thuộc tính của đất đai để phục vụ cho các mục tiêu của cá nhân, tổ chức hoặc Nhà nước chủ quyền.

Điều 4 Luật đất đai năm 2013 nêu rõ, đất đai là tài sản thuộc quyền sở hữu của Nhà nước. Nhà nước quản lý đất đai thông qua các quyết định trao quyền sử dụng dưới nhiều hình thức cho các đối tượng nhận quyền sử dụng đất. 

Tặng cho quyền sử dụng đất là sự thỏa thuận bằng văn bản hợp đồng giữa bên tặng cho và bên được tặng cho và bên được tặng cho, theo đó bên tặng cho giao quyền sử dụng đất cho bên được tặng cho mà không yêu cầu đền bù, còn bên được tặng cho đồng ý nhận theo quy định của Bộ luật dân sự và pháp luật về đất đai. Đồng thời, nó còn là một phương tiện pháp lý quan trọng bảo đảm cho việc dịch chuyển quyền sử dụng đất từ bên tặng cho sang bên nhận tặng cho nhằm thỏa mãn các nhu cầu về sử dụng đất.  

2. Việt kiều có được nhận tặng cho quyền sử dụng đất không?

Theo quy định của pháp luật, Việt Kiều sẽ không được nhận tặng cho mỗi quyền sử dụng đất (tức là không được tặng cho riêng đất), trừ trường hợp thửa đất đó nằm trong các dự án phát triển nhà ở.

Hiện nay, pháp luật không có quy định cụ thể về khái niệm Việt Kiều. Tuy nhiên, đây là từ mà thường được người dân sử dụng để chỉ người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 169 Luật Đất đai 2013 số 45/2013/QH13, người Việt Nam định cư ở nước ngoài sẽ chỉ được nhận tặng cho khi:

- Đất trong các dự án phát triển nhà ở.

- Đất ở nhưng phải có nhà ở gắn liền với đất.

Cụ thể:

“Người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc diện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về nhà ở, được nhận chuyển quyền sử dụng đất ở thông qua hình thức mua, thuê mua, nhận thừa kế, nhận tặng cho nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở hoặc được nhận quyền sử dụng đất ở trong các dự án phát triển nhà ở”.

Theo đó, người Việt Nam định cư ở nước ngoài sẽ được nhận tặng cho nhà đất nếu thuộc một trong hai trường hợp trên.

Trường hợp chỉ có đất mà không có nhà ở gắn liền trên đất thì người Việt Nam định cư ở nước ngoài sẽ không được nhận tặng cho quyền sử dụng đất theo quy định.

Bên cạnh đó, theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Luật Nhà ở 2014 và khoản 2 Điều 5 Nghị định 99/2015/NĐ-CP, điều kiện người Việt Nam định cư ở nước ngoài được nhận tặng cho và công nhận quyền sở hữu nhà đất tại Việt Nam là phải được phép nhập cảnh vào Việt Nam, cụ thể:

- Trường hợp mang hộ chiếu Việt Nam thì hộ chiếu phải còn giá trị và được đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh Việt Nam.

- Trường hợp mang hộ chiếu nước ngoài thì hộ chiếu phải còn giá trị, có đóng dấu nhập cảnh của cục quản lý xuất, nhập cảnh Việt Nam và kèm theo các giấy tờ được Sở Tư pháp xác nhận là còn quốc tịch Việt Nam hoặc là người gốc Việt Nam hoặc các giấy tờ khác theo quy định.

Trên đây là tư vấn của luật sư đối với vấn đề “ Việt kiều có được nhận tặng cho quyền sử dụng đất tại Việt Nam không?”. Hy vọng sẽ cung cấp những thông tin pháp lý hữu ích cho quý vị và các bạn.

Quý vị và các bạn có nhu cầu tư vấn pháp lý về nhà đất, giải quyết tranh chấp đất đai,... có thể liên hệ chúng tôi theo thông tin dưới đây:

CÔNG TY LUẬT NHÂN HÒA

Địa chỉ: 2 Hiệp Bình, phường Hiệp Bình Phước, Tp. Thủ Đức, Tp.HCM

Hotline: 0915.27.05.27

Email: luatsunhanhoa@gmail.com

Trân trọng!

 


Bài viết xem thêm