Hôn nhân


LY HÔN ĐƠN PHƯƠNG KHÔNG ĐẾN TÒA CÓ ĐƯỢC KHÔNG?

LY HÔN ĐƠN PHƯƠNG KHÔNG ĐẾN TÒA CÓ ĐƯỢC KHÔNG?

Thủ tục ly hôn đơn phương là thủ tục khởi kiện trong tố tụng dân sự. Do đó, vẫn có trường hợp ly hôn đơn phương không cần đến Toà đó là khi có đơn đề nghị xét xử vắng ...

Xem thêm

SỔ TIẾT KIỆM LÀ TÀI SẢN CHUNG HAY TÀI SẢN RIÊNG CỦA VỢ CHỒNG

SỔ TIẾT KIỆM LÀ TÀI SẢN CHUNG HAY TÀI SẢN RIÊNG CỦA VỢ CHỒNG

Thẻ tiết kiệm hay sổ tiết kiệm là chứng chỉ xác nhận quyền sở hữu tiền gửi tiết kiệm của người gửi tiền. Theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Thông tư 48/2018/TT-NHNN, sổ tiết kiệm có thể là ...

Xem thêm

KHI NÀO THÌ KẾT HÔN KHÔNG ĐÚNG QUY ĐỊNH VẪN ĐƯỢC PHÁP LUẬT CÔNG NHẬN

KHI NÀO THÌ KẾT HÔN KHÔNG ĐÚNG QUY ĐỊNH VẪN ĐƯỢC PHÁP LUẬT CÔNG NHẬN

Theo khoản 5 Điều 3 Luật hôn nhân và gia đình 2014, Kết hôn là việc nam và nữ xác lập quan hệ vợ chồng với nhau theo quy định của Luật này về điều kiện kết hôn và đăng ...

Xem thêm

TỔ CHỨC ĐÁM CƯỚI NHƯNG KHÔNG ĐĂNG KÝ KÊT HÔN THÌ CÓ ĐƯỢC KHÔNG?

TỔ CHỨC ĐÁM CƯỚI NHƯNG KHÔNG ĐĂNG KÝ KÊT HÔN THÌ CÓ ĐƯỢC KHÔNG?

Đám cưới là một phong tục văn hóa trong hôn nhân nhằm thông báo rộng rãi về sự chấp nhận và chứng kiến của gia đình, xã hội hay tôn giáo về cuộc hôn nhân của một cặp đôi. Đám ...

Xem thêm

CHỒNG CŨ ĐÃ CHẾT THÌ VỢ CÓ ĐƯỢC KẾT HÔN VỚI NGƯỜI KHÁC KHÔNG?

CHỒNG CŨ ĐÃ CHẾT THÌ VỢ CÓ ĐƯỢC KẾT HÔN VỚI NGƯỜI KHÁC KHÔNG?

Theo Điều 65 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014, hôn nhân chấm dứt kể từ thời điểm vợ hoặc chồng chết. Như vậy, kể từ thời điểm chồng bạn qua đời, quan hệ hôn nhân giữa hai người đã chấm ...

Xem thêm

TIỀN TRONG TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG LÀ TÀI KHOẢN RIÊNG HAY TÀI SẢN CHUNG

TIỀN TRONG TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG LÀ TÀI KHOẢN RIÊNG HAY TÀI SẢN CHUNG

Trường hợp tiền trong tài khoản ngân hàng này là tiền phát sinh trong thời kỳ hôn nhân, do vợ chồng cùng tạo lập hoặc thu từ hoa lợi, lợi tức; do vợ hoặc chồng đứng tên tài khoản; và ...

Xem thêm

CON KHÔNG LẤY HỌ CỦA BỐ HOẶC MẸ THÌ CÓ ĐƯỢC KHÔNG?

CON KHÔNG LẤY HỌ CỦA BỐ HOẶC MẸ THÌ CÓ ĐƯỢC KHÔNG?

Họ là tiếng đặt trước tên riêng, dùng chung cho những người có cùng huyết thống để phân biệt với những người có họ khác. ...

Xem thêm

CON BỊ TÂM THẦN, BỐ MẸ CÓ ĐỨNG RA LÀM LY HÔN CHO CON ĐƯỢC KHÔNG?

CON BỊ TÂM THẦN, BỐ MẸ CÓ ĐỨNG RA LÀM LY HÔN CHO CON ĐƯỢC KHÔNG?

Điều 51 Luật Hôn nhân và Gia Đình quy định, người có quyền yêu cầu giải quyết ly hôn gồm: ...

Xem thêm

CÓ ĐƯỢC ĐĂNG KÝ KẾT HÔN VỚI NGƯỜI CHUYỂN GIỚI KHÔNG?

CÓ ĐƯỢC ĐĂNG KÝ KẾT HÔN VỚI NGƯỜI CHUYỂN GIỚI KHÔNG?

Điều 39 Bộ luật Dân sự 2015 quy định cá nhân có quyền đăng ký kết hôn theo quy định của pháp luật. Theo đó, những người có đủ các điều kiện sau đây sẽ được đăng ký kết hôn và ...

Xem thêm

THỦ TỤC XIN GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN

THỦ TỤC XIN GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN

Căn cứ Điều 21 Nghị định 123/2015/NĐ-CP, Điều 19 Thông tư liên tịch 01/2016/TTLT-BNG-BTP, thẩm quyền cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân được xác định như sau ...

Xem thêm