Nhà đất


CHA MẸ CHỒNG BÁN NHÀ CHO CON DÂU THÌ CÓ ĐƯỢC MIỄN THUẾ KHÔNG?

CHA MẸ CHỒNG BÁN NHÀ CHO CON DÂU THÌ CÓ ĐƯỢC MIỄN THUẾ KHÔNG?

Thuế thu nhập cá nhân là khoản tiền mà người có thu nhập phải trích nộp trong một phần tiền lương, hoặc từ các nguồn thu khác vào ngân sách nhà nước sau khi đã được giảm trừ. ...

Xem thêm

CÓ ĐƯỢC TỰ Ý HỦY HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC ĐÃ CÔNG CHỨNG KHÔNG?

CÓ ĐƯỢC TỰ Ý HỦY HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC ĐÃ CÔNG CHỨNG KHÔNG?

Hợp đồng đặt cọc là thỏa thuận của các bên xác lập việc một bên giao cho bên kia một khoản tiền hoặc tài sản có giá trị để đảm bảo cho một hợp đồng, thỏa thuận sẽ thực hiện. ...

Xem thêm

CHẬM SANG TÊN SỔ HỒNG CÓ BỊ PHẠT KHÔNG?

CHẬM SANG TÊN SỔ HỒNG CÓ BỊ PHẠT KHÔNG?

Sang tên Sổ đỏ là cách gọi của người dân để chỉ thủ tục đăng ký biến động khi chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất (chỉ có đất), quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất (có đất và nhà ở hoặc các tài sản khác gắn liền với đất). ...

Xem thêm

CHỦ CŨ KHÔNG HOÀN CÔNG NHÀ Ở, CHỦ MỚI CÓ THỰC HIỆN HOÀN CÔNG ĐƯỢC KHÔNG?

CHỦ CŨ KHÔNG HOÀN CÔNG NHÀ Ở, CHỦ MỚI CÓ THỰC HIỆN HOÀN CÔNG ĐƯỢC KHÔNG?

Hiện nay, pháp luật chưa giải thích cụ thể khái niệm về hoàn công là gì. Tuy nhiên, có thể hiểu, hoàn công (hay còn gọi là hoàn công xây dựng) là việc mà một cá nhân, tổ chức được ...

Xem thêm

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐỨNG TÊN CHỦ CŨ CÓ ĐƯỢC PHÉP XÂY DỰNG KHÔNG?

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐỨNG TÊN CHỦ CŨ CÓ ĐƯỢC PHÉP XÂY DỰNG KHÔNG?

Về nguyên tắc như trên đã phân tích, trước khi khởi công xây dựng công trình thì chủ đầu tư phải có giấy phép xây dựng nếu như công trình thuộc đối tượng bắt buộc phải xin cấp giấy phép ...

Xem thêm

NHỮNG TRƯỜNG HỢP NÀO THÌ KHÔNG ĐƯỢC SANG TÊN SỔ ĐỎ THEO LUẬT ĐẤT ĐAI 2024

NHỮNG TRƯỜNG HỢP NÀO THÌ KHÔNG ĐƯỢC SANG TÊN SỔ ĐỎ THEO LUẬT ĐẤT ĐAI 2024

Sang tên Sổ đỏ là cách gọi của người dân để chỉ thủ tục đăng ký biến động khi chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất (chỉ có đất), quyền sử dụng đất và tài sản khác ...

Xem thêm

CÁC TRƯỜNG HỢP NÀO THÌ NHÀ XÂY DỰNG TRÁI PHÉP ĐƯỢC HỢP THỨC HÓA?

CÁC TRƯỜNG HỢP NÀO THÌ NHÀ XÂY DỰNG TRÁI PHÉP ĐƯỢC HỢP THỨC HÓA?

Hợp thức hóa nhà ở xây dựng không phép là thủ tục do tổ chức, cá nhân xây dựng nhà ở mà không có giấy phép xây dựng thực hiện để đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền ...

Xem thêm

SỬA CHỬA NHÀ CHUNG CƯ THÌ XIN PHÉP Ở ĐÂU?

SỬA CHỬA NHÀ CHUNG CƯ THÌ XIN PHÉP Ở ĐÂU?

Đồng thời Điều 87 Luật Nhà ở 2014 cũng quy định việc cải tạo chung cư phải thực hiện theo quy định của Luật Nhà ở và Luật Xây dựng. Nếu pháp luật quy định phải lập dự án để ...

Xem thêm

NHỮNG RỦI RO KHI MUA CHUNG CƯ CHỈ CÓ HỢP ĐỒNG MUA BÁN

NHỮNG RỦI RO KHI MUA CHUNG CƯ CHỈ CÓ HỢP ĐỒNG MUA BÁN

Thực tế không phải dự án chung cư nào cũng đủ điều kiện được cấp sổ hồng. Trên thị trường mua bán chung cư hiện nay, có rất nhiều căn hộ chung cư chưa có sổ hồng được chào bán ...

Xem thêm

CÓ ĐƯỢC CẦM CỐ TÀI SẢN HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI KHÔNG?

CÓ ĐƯỢC CẦM CỐ TÀI SẢN HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI KHÔNG?

Hiện, các văn bản về nhà ở như khoản 4 Điều 2 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 hoặc khoản 19 Điều 3 Luật Nhà ở năm 2014 đang giải thích nhà ở hình thành trong tương lai là ...

Xem thêm