Thừa Kế


KHÔNG CÓ TÊN TRONG SỔ HỘ KHẨU THÌ CÓ ĐƯỢC HƯỞNG THỪA KẾ KHÔNG?

KHÔNG CÓ TÊN TRONG SỔ HỘ KHẨU THÌ CÓ ĐƯỢC HƯỞNG THỪA KẾ KHÔNG?

Sổ hộ khẩu được cấp cho hộ gia đình hoặc cá nhân đã đăng ký thường trú và có giá trị xác định nơi cư trú của công dân. Do đó, việc đăng ký hộ khẩu là biện pháp quản ...

Xem thêm

CHƯA ĐỦ 18 TUỔI CÓ ĐƯỢC NHẬN DI SẢN THỪA KẾ KHÔNG?

CHƯA ĐỦ 18 TUỔI CÓ ĐƯỢC NHẬN DI SẢN THỪA KẾ KHÔNG?

Để xác định chưa đủ 18 tuổi có được nhận thừa kế không thì cần xem xét hai trường hợp chia thừa kế được quy định tại Bộ luật Dân sự 2015 số 91/2015/QH13: Chia di sản thừa kế theo ...

Xem thêm

NHỮNG TRƯỜNG HỢP NÀO THÌ CON DÂU ĐƯỢC HƯỞNG THỪA KẾ TỪ BỐ MẸ CHỒNG?

NHỮNG TRƯỜNG HỢP NÀO THÌ CON DÂU ĐƯỢC HƯỞNG THỪA KẾ TỪ BỐ MẸ CHỒNG?

Theo quy định tại Bộ luật Dân sự 2015 có quy định thừa kế là việc chuyển dịch tài sản của người đã mất cho người còn sống, tài sản để lại được gọi là di sản. Thừa kế ...

Xem thêm

 PHÁP NHÂN LÀ GÌ? PHÁP NHÂN CÓ LẬP DI CHÚC ĐƯỢC KHÔNG?

PHÁP NHÂN LÀ GÌ? PHÁP NHÂN CÓ LẬP DI CHÚC ĐƯỢC KHÔNG?

Theo đó, có thể hiểu đơn giản, pháp nhân là một tổ chức đáp ứng đủ các điều kiện mà pháp luật quy định bao gồm: Được thành lập hợp pháp, có cơ cấu tổ chức, có tài sản độc ...

Xem thêm

NGƯỜI CHẾT KHÔNG CÓ NGƯỜI THỪA KẾ THÌ NHÀ NƯỚC CÓ ĐƯỢC THU HỒI ĐẤT KHÔNG?

NGƯỜI CHẾT KHÔNG CÓ NGƯỜI THỪA KẾ THÌ NHÀ NƯỚC CÓ ĐƯỢC THU HỒI ĐẤT KHÔNG?

Theo đó, trường hợp người sử dụng đất chết mà không có người thừa kế thì Nhà nước sẽ thu hồi đất. Đồng thời căn cứ điểm đ khoản 1 Điều 179 Luật Đất đai 2013 có quy định cá ...

Xem thêm

NGƯỜI THỪA KẾ THEO DI CHÚC CHẾT TRƯỚC NGƯỜI LẬP DI CHÚC THÌ CON CÓ ĐƯỢC HƯỞNG THỪA KẾ THAY KHÔNG?

NGƯỜI THỪA KẾ THEO DI CHÚC CHẾT TRƯỚC NGƯỜI LẬP DI CHÚC THÌ CON CÓ ĐƯỢC HƯỞNG THỪA KẾ THAY KHÔNG?

Căn cứ theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 643 Bộ luật dân sự 2015, người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc sẽ thuộc trường hợp di ...

Xem thêm

NHỮNG KHOẢN TIỀN PHẢI ĐÓNG CHO NHÀ NƯỚC KHI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ LÀ NHÀ ĐẤT

NHỮNG KHOẢN TIỀN PHẢI ĐÓNG CHO NHÀ NƯỚC KHI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ LÀ NHÀ ĐẤT

Di sản thừa kế còn bao gồm các quyền và nghĩa vụ tài sản của người chết để lại như: quyền đòi nợ, quyền đòi bồi thường thiệt hại; các quyền nhân thân gắn với tài sản như: quyền tác ...

Xem thêm

CON NUÔI THUỘC HÀNG THỪA KẾ THỨ MẤY? CÓ ĐƯỢC HƯỞNG THỪA KẾ NHƯ CON ĐẺ KHÔNG?

CON NUÔI THUỘC HÀNG THỪA KẾ THỨ MẤY? CÓ ĐƯỢC HƯỞNG THỪA KẾ NHƯ CON ĐẺ KHÔNG?

Về mặt xã hội nói chung, con nuôi có thể được hiểu như sau: Con nuôi (con trai, con gái) không do vợ, chồng trong một gia đình sinh ra, mà do nhận con của người khác về nuôi dưỡng, ...

Xem thêm

TÀI SẢN HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI CÓ LẬP DI CHÚC ĐƯỢC KHÔNG?

TÀI SẢN HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI CÓ LẬP DI CHÚC ĐƯỢC KHÔNG?

Có thể lập di chúc đối với tài sản chưa được công nhận quyền sở hữu hay tài sản hình thành trong tương lai không là câu hỏi rất nhiều người quan tâm. Quy định pháp luật về vấn đề ...

Xem thêm

ĐẤT CHƯA CÓ SỔ ĐỎ CÓ LẬP DI CHÚC ĐƯỢC KHÔNG?

ĐẤT CHƯA CÓ SỔ ĐỎ CÓ LẬP DI CHÚC ĐƯỢC KHÔNG?

Sổ đỏ là ngôn ngữ thường ngày người dân hay gọi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sổ đỏ là loại giấy tờ rất quan trọng, vì vậy đất chưa có sổ đỏ rất khó khăn trong việc chứng minh căn cứ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp. ...

Xem thêm