HỒ SƠ ĐĂNG KÝ TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA MỚI NHẤT

Trình tự thủ tục, hồ sơ đăng ký tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá mới nhất năm 2019. Điều kiện đăng ký tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa.

Trong bối cảnh nền kinh tế nước ta đang chuyển mình sang nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, cùng với xu thế hội nhập và hợp tác quốc tế đã đem lại những cơ hội to lớn cho doanh nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, bên cạnh đó đây cũng là thách thức lớn bởi khi chất lượng đời sống ngày một nâng cao, hàng hóa trên thị trường ngày một đa dạng thì người tiêu dùng càng có nhiều cơ hội để lựa chọn các sản phẩm hàng hóa khác nhau theo nhu cầu riêng. Điều này đòi hỏi chính các cá nhân, tổ chức sản xuất kinh doanh để có được chỗ đứng trên thị trường cho hàng hóa của mình phải luôn đảm bảo các yêu cầu tất yếu để tạo ra khả năng cạnh tranh trên mọi phương diện. Một trong những yếu tố cạnh tranh mang tính chất quyết định chính là cạnh tranh về chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Tuy nhiên, trước khi hàng hóa của doanh nghiệp đến được tay khách hàng pháp luật quy định hàng hóa đó phải đảm bảo phù hợp về tiêu chuẩn chất lượng. Vậy, doanh nghiệp cần thực hiện những thủ tục nào để đăng kí tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa cho mình?

Qua bài viết này, Luật Nhân Hòa sẽ giới thiệu đến quý bạn đọc trình tự thủ tục và hồ sơ đăng kí tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa theo quy định mới nhất, giúp các bạn nắm rõ về hồ sơ, thủ tục để thực hiện đăng kí tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa nhanh nhất. 

Thứ nhất, tổ chức, cá nhân đăng kí tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa cần đăng kí thủ tục gì? 

Tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa theo quy định của pháp luật có thể được hiểu là các tiêu chí được quy định làm căn cứ để xác định một hàng hóa được phép đưa ra thị trường. Các tiêu chí này được xác định trên cơ sở tiêu chuẩn do chính người sản xuất công bố áp dụng và quy chuẩn kĩ thuật tương ứng do cơ quan quản có thẩm quyền ban hành, tiêu chuẩn do người sản xuất công bố áp dụng (Theo Điều 5 Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2007).

Như vậy, việc đăng ký tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa theo quy định tại Điều 14 Nghị định 127/2007/NĐ-CPbao gồm công bố hợp chuẩn và công bố hợp quy, cụ thể như sau:

– Công bố hợp chuẩn là việc các tổ chức hoặc cá nhân tự nguyện đăng ký hàng hóa của mình là phù hợp tiêu chuẩn 

– Công bố hợp quy là thủ tục mà các tổ chức hoặc cá nhân bắt buộc phải thực hiện đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền về việc hàng hóa của mình phù hợp  với quy chuẩn kỹ thuật.

Thứ hai, hồ sơ đăng kí tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa

Theo Thông tư 28/2012/TT-BKHCN tổ chức, việc đăng kí hợp chuẩn có thể dựa trên kết quả chứng nhận của bên thứ ba hoặc do tổ chức, cá nhân tự đánh giá. Khi đăng ký tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa, tổ chức, cá nhân cần chuẩn bị hồ sơ theo quy định như sau:

Đối với hồ sơ đăng ký hợp chuẩn:

Theo Điều 9 Thông tư 28/2012/TT-BKHCN hồ sơ đăng ký bao gồm các thành phần sau: 

– Mẫu bản công bố hàng hóa hợp chuẩn theo quy định

– Bản sao các giấy tờ sau:

+ Giấy tờ chứng minh về tổ chức, cá nhân yêu cầu công bố (Ví dụ: Đăng ký doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh, Chứng nhận đầu tư, …)

+ Giấy tờ về các tiêu chí làm tiêu chuẩn công bố.

+ Giấy chứng nhận do tổ chức có thẩm quyền cấp về việc hàng hóa hợp chuẩn kèm mẫu dấu.

Lưu ý:

Riêng trường hợp việc đăng kí hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá, thì ngoài các giấy tờ trên, tổ chức, cá nhân cần chuẩn bị thêm các giấy tờ sau:

– Kế hoạch của tổ chức, cá nhân về kiểm soát đối với chất lượng, bản quy trình để sản xuất ra hàng hóa đó nếu trong trường hợp việc tự đánh giá của tổ chức, cá nhân chưa được chứng nhận.

– Trong trường hợp việc tự đánh giá của tổ chức, cá nhân đã được chứng nhận là phù hợp về hệ thống quản lý cần cung cấp bản sao của giấy chứng nhận đó (Ví dụ: ISO 9001, ISO 22000, HACCP…)

– Ngoài ra, tổ chức, cá nhân khi chuẩn bị hồ sơ cần có kết quả về việc thử nghiệm đối với mẫu hàng hóa (bản sao) và báo cáo đánh giá hàng hóa hợp chuẩn theo quy định trong thời gian một năm gần nhất tính đến ngày nộp hồ sơ. 

Về hồ sơ đăng kí công bố hợp quy

Hồ sơ đăng ký công bố hợp quy theo Điều 14 Thông tư 28/2012/TT-BKHCN (Sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 02/2017/TT-BKHCN gồm các giấy tờ sau:

– Mẫu theo quy định về bản công bố hợp quy 

– Bản báo cáo của tổ chức, cá nhân tự đánh giá về chất lượng hàng hóa với các thông tin cơ bản của tổ chức, cá nhân như địa chỉ, tên, fax, điện thoại,…. và thông tin của hàng hóa cần công bố (tên của hàng hóa, số hiệu, kết luận về sự phù hợp đối với quy chuẩn kĩ thuật). 

– Tổ chức, cá nhân yêu cầu cần cam kết hàng hóa đó đáp ứng quy chuẩn, tiêu chuẩn và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về điều này. 

Lưu ý: 

– Nếu tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký hàng hóa của mình hợp quy dựa trên cơ sở là việc đánh giá của tổ chức thứ 3 thì cần bổ sung bản sao của Giấy tờ xác nhận hàng hóa đó phù hợp với quy chuẩn kèm theo mẫu dấu đã được cấp. 

Thứ ba, trình tự đăng kí tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa

Việc đăng ký tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa bao gồm đăng ký công bố hợp chuẩn và đăng ký công bố hợp quy được thực hiện theo trình tự quy định tại Thông tư 28/2012/TT-BKHCN (Sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 02/2017/TT-BKHCN) như sau:

– Bước 1: Đánh giá tính hợp chuẩn, hợp quy của hàng hóa

Việc đánh giá tính hợp chuẩn của hàng hóa cần đăng ký có thể được tổ chức, cá nhân tự mình tự thực hiện hoặc thực hiện thông qua một tổ chức chứng nhận khác. 

– Bước 2: Tổ chức, cá nhân có yêu cầu nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định. 

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết đối với thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn là Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng, đăng ký công bố hợp quy là cơ quan chuyên ngành tại  nơi đăng ký kinh doanh của tổ chức, cá nhân đó.   

Lưu ý:

– Khi thực hiện thủ tục đăng ký công bố hàng hóa hợp chuẩn, tổ chức, cá nhân cần chuẩn bị hai bộ hồ sơ, trong đó có 1 bộ để lưu giữ và 1 bộ nộp tại cơ quan có thẩm quyền. 

– Đối vối trường hợp đăng ký công bố hợp quy cho hàng hóa nhập khẩu, việc nộp hồ sơ đến cơ quan chuyên ngành được thực hiện như sau: 

+ Tổ chức, cá nhân khi yêu cầu công bố hàng hàng hóa hợp quy phải thực hiện đăng ký kiểm tra để cơ quan chuyên ngành xác nhận. 

+ Nộp bản xác nhận của cơ quan chuyên ngành đến cơ quan hải quan để hàng hóa nhập khẩu được thông quan

+ Sau khi được thông quan, trong thời gian 15 ngày làm việc, bản kết quả do tổ chức, cá nhân tự đánh giá phải được nộp đến cơ quan chuyên ngành. 

– Bước 3: Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ đăng kí công bố hợp chuẩn, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và thực hiện các công việc sau: 

+ Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, trong thời hạn 3 ngày Cơ quan có thẩm quyền ra thông báo yêu cầu tổ chức, cá nhân phải bổ sung hồ sơ trong thời hạn 15 ngày làm việc. Nếu hết thời hạn này mà không bổ sung được thì cơ quan đó có quyền hủy bỏ xử lý.

+ Đối với trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, trong 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cơ quan tổ chức kiểm tra tính hợp lệ và  ban hành Thông báo tiếp nhận hồ sơ hoặc thông báo lý do không tiếp nhận nếu hồ sơ không hợp lệ.

Trên đây là một số chia sẻ của Luật sư, mọi yêu cầu hỗ trợ quý vị hãy liên hệ tổng đài tư vấn pháp luật 0915.27.05.27 của chúng tôi. Công ty luật Nhân Hòa chuyên dịch vụ luật sư uy tín, tin cậy đảm bảo giải quyết mọi vướng mắc bạn gặp phải.

Công ty Luật Nhân Hòa

Địa chỉ: 02 Hiệp Bình, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, Tp.HCM

Email: luatsunhanhoa@gmail.com

Hotline: 0915. 27.05.27

Trân trọng!

 

 Facebook! Google! Twitter! Zingme!


PHÍ ĐĂNG KÝ MÃ SỐ VẠCH, PHÍ DUY TRÌ MÃ SỐ VẠCH

Mã vạch có ý nghĩa rất lớn không chỉ đối với người tiêu dùng mà còn đối với các doanh nghiệp hay cá nhân, tổ chức muốn quản lý sản phẩm theo mã số mã vạch.

MỨC XỬ PHẠT KHI KHÔNG ĐĂNG KÝ WEBSITE VỚI BỘ CÔNG THƯƠNG

Trong thời đại 4.0 thì việc bùng nổ internet dẫn đến việc kinh doanh hàng hóa hay cung ứng dịch vụ trên mạng xã hội diễn ra là điều thiết yếu. Hiện nay, để thực hiện hoạt động thương mại điện tử bằng website thì cần đăng ký thông báo với Bộ Công thương.

Tư Vấn Bảo Vệ Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

Tư Vấn Bảo Vệ Quyền Sở Hữu Trí Tuệ