CHIA TÀI SẢN VỢ CHỒNG KHI LY HÔN

Chào Luật sư Nhân Hòa: Tôi chuẩn bị ly hôn với chồng tôi, tài sản của tôi trong thời kỳ hôn nhân là một căn hộ chung cư và một chiếc xe ô tô đều do tôi bỏ tiền ra mua và đứng tên tôi. Liệu rằng khi giải quyết việc ly hôn, Tòa án có chia đôi căn nhà chung cư và chiếc ô tô đó của tôi không?

Trả lời:

Với câu hỏi này của bạn, Công ty Luật Nhân Hòa trả lời như sau:

Tại Điều 59 Luật hôn nhân gia đình 2014 về nguyên tắc giải quyết tài sản của vợ chồng khi ly hôn thì khoản 6 Điều này đã chỉ rõ: “Tòa án nhân dân tối cao chủ trì phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ Tư pháp hướng dẫn Điều này”.
Và theo Thông tư liên tịch số 01/2016 giữa TAND Tối cao, VKSND Tối cao và Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật Hôn nhân và gia đình, vợ chồng khi ly hôn có quyền tự thỏa thuận với nhau về toàn bộ các vấn đề, trong đó có cả việc phân chia tài sản. Điều 7 Thông tư đã quy định:

1. Vợ chồng khi ly hôn có quyền tự thỏa thuận với nhau về toàn bộ các vấn đề, trong đó có cả việc phân chia tài sản. Trường hợp vợ chồng không thỏa thuận được mà có yêu cầu thì Tòa án phải xem xét, quyết định việc áp dụng chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận hay theo luật định, tùy từng trường hợp cụ thể mà Tòa án xử lý như sau:

a) Trường hợp không có văn bản thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng hoặc văn bản thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng bị Tòa án tuyên bố vô hiệu toàn bộ thì áp dụng chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định để chia tài sản của vợ chồng khi ly hôn;

b) Trường hợp có văn bản thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng và văn bản này không bị Tòa án tuyên bố vô hiệu toàn bộ thì áp dụng các nội dung của văn bản thỏa thuận để chia tài sản của vợ chồng khi ly hôn. Đối với những vấn đề không được vợ chồng thỏa thuận hoặc thỏa thuận không rõ ràng hoặc bị vô hiệu thì áp dụng các quy định tương ứng tại các khoản 2, 3, 4, 5 Điều 59 và các điều 60, 61, 62, 63 và 64 của Luật hôn nhân và gia đình để chia tài sản của vợ chồng khi ly hôn.

2. Khi giải quyết ly hôn nếu có yêu cầu tuyên bố thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng bị vô hiệu thì Tòa án xem xét, giải quyết đồng thời với yêu cầu chia tài sản của vợ chồng khi ly hôn.

3. Khi chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn, Tòa án phải xác định vợ, chồng có quyền, nghĩa vụ về tài sản với người thứ ba hay không để đưa người thứ ba vào tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Trường hợp vợ, chồng có quyền, nghĩa vụ về tài sản với người thứ ba mà họ có yêu cầu giải quyết thì Tòa án phải giải quyết khi chia tài sản chung của vợ chồng. Trường hợp vợ chồng có nghĩa vụ với người thứ ba mà người thứ ba không yêu cầu giải quyết thì Tòa án hướng dẫn họ để giải quyết bằng vụ án khác.

4. Trường hợp áp dụng chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định để chia tài sản của vợ chồng khi ly hôn thì tài sản chung của vợ chồng về nguyên tắc được chia đôi nhưng có tính đến các yếu tố sau đây để xác định tỷ lệ tài sản mà vợ chồng được chia:

a) Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng” là tình trạng về năng lực pháp luật, năng lực hành vi, sức khỏe, tài sản, khả năng lao động tạo ra thu nhập sau khi ly hôn của vợ, chồng cũng như của các thành viên khác trong gia đình mà vợ chồng có quyền, nghĩa vụ về nhân thân và tài sản theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình. Bên gặp khó khăn hơn sau khi ly hôn được chia phần tài sản nhiều hơn so với bên kia hoặc được ưu tiên nhận loại tài sản để bảo đảm duy trì, ổn định cuộc sống của họ nhưng phải phù hợp với hoàn cảnh thực tế của gia đình và của vợ, chồng.

b) Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung” là sự đóng góp về tài sản riêng, thu nhập, công việc gia đình và lao động của vợ, chồng trong việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung. Người vợ hoặc chồng ở nhà chăm sóc con, gia đình mà không đi làm được tính là lao động có thu nhập tương đương với thu nhập của chồng hoặc vợ đi làm. Bên có công sức đóng góp nhiều hơn sẽ được chia nhiều hơn.

c) Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập” là việc chia tài sản chung của vợ chồng phải bảo đảm cho vợ, chồng đang hoạt động nghề nghiệp được tiếp tục hành nghề; cho vợ, chồng đang hoạt động sản xuất, kinh doanh được tiếp tục được sản xuất, kinh doanh để tạo thu nhập và phải thanh toán cho bên kia phần giá trị tài sản chênh lệch. Việc bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và hoạt động nghề nghiệp không được ảnh hưởng đến điều kiện sống tối thiểu của vợ, chồng và con chưa thành niên, con đã thành niên nhưng mất năng lực hành vi dân sự.

Ví dụ: Vợ chồng có tài sản chung là một chiếc ô tô người chồng đang chạy xe taxi trị giá 400 triệu đồng và một cửa hàng tạp hóa người vợ đang kinh doanh trị giá 200 triệu đồng. Khi giải quyết ly hôn và chia tài sản chung, Tòa án phải xem xét giao cửa hàng tạp hóa cho người vợ, giao xe ô tô cho người chồng để họ tiếp tục kinh doanh, tạo thu nhập. Người chồng nhận được phần giá trị tài sản lớn hơn phải thanh toán cho người vợ phần giá trị là 100 triệu đồng.

d) Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng” là lỗi của vợ hoặc chồng vi phạm quyền, nghĩa vụ về nhân thân, tài sản của vợ chồng dẫn đến ly hôn.

Ví dụ: Trường hợp người chồng có hành vi bạo lực gia đình, không chung thủy hoặc phá tán tài sản thì khi giải quyết ly hôn Tòa án phải xem xét yếu tố lỗi của người chồng khi chia tài sản chung của vợ chồng để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của vợ và con chưa thành niên.

5. Giá trị tài sản chung của vợ chồng, tài sản riêng của vợ, chồng được xác định theo giá thị trường tại thời điểm giải quyết sơ thẩm vụ việc.

6. Khi giải quyết chia tài sản khi ly hôn, Tòa án phải xem xét để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của vợ, con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình.

Theo đó, Tòa án giải quyết tài sản chung của vợ, chồng khi ly hôn dựa trên nguyên tắc là để cho các bên tự thỏa thuận, nếu không tự thỏa thuận được thì theo yêu cầu của Tòa án là sẽ chia đôi nhưng có tính đến các yếu tố như: hoàn cảnh gia đình của vợ, chồng; Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập; duy trì và phát triển khối tài sản chung; lỗi của các bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng…

Đối với trường hợp của chị, mặc dù là tài sản do một mình chị đứng tên nhưng được tạo dựng trong thời kỳ hôn nhân nên Tòa án vẫn xem xét và chia tài sản theo chế độ tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân nếu chị không chứng minh được nguồn gốc hình thành tài sản là từ tài sản riêng của chị.

Dựa trên các căn cứ này, chị nên chuẩn bị các tài liệu, chứng cứ có lợi cho mình đối với tài sản trong thời kỳ hôn nhân để có thể đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Để có thể tư vấn cụ thể hơn hoặc cần luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp khi chia tài sản chung của vợ chồng. Bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:

Công ty Luật Nhân Hòa

Địa chỉ: 02 Hiệp Bình, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, Tp.HCM

Email: luatsunhanhoa@gmail.com

Hotline: 0915. 27.05.27 (Gặp Ls. Quỳnh Yên)

Trân trọng!

 Facebook! Google! Twitter! Zingme!


NỘP ĐƠN LY HÔN ĐƠN PHƯƠNG THEO NƠI LÀM VIỆC CỦA CHỒNG ĐƯỢC KHÔNG?

Xin chào luật sư! Luật sư cho tôi hỏi giờ muốn ly hôn đơn phương và giành quyền nuôi con. Chồng tôi thì không đồng ý. Hai vợ chồng tôi thì quê Long An, hiện tại chồng tôi đang làm việc tại quận 9, TP.HCM, vậy luật sư cho tôi hỏi tôi muốn nộp đơn tại Tòa án quận 9 nơi chồng tôi đang làm việc thì có được không?

KHÔNG ĐĂNG KÝ KẾT HÔN THÌ CÓ LY HÔN ĐƯỢC KHÔNG?

Trong cuộc sống có nhiều trường hợp hai bên nam nữ tổ chức đám cưới và chung sống với nhau như vợ chồng nhưng không đi đăng ký kết hôn. Vậy trong trường hợp nếu đời sống chung không hạnh phúc thì các bên có thể thực hiện thủ tục ly hôn tại Toà án không?Dưới đây là tư vấn của tư vấn của luật sư về vấn đề này.

NHÀ XÂY TRÊN ĐẤT BỖ MẸ CHỒNG THÌ XÁC ĐỊNH LÀ TÀI SẢN CHUNG HAY RIÊNG

NHÀ XÂY TRÊN ĐẤT BỖ MẸ CHỒNG THÌ XÁC ĐỊNH LÀ TÀI SẢN CHUNG HAY RIÊNG

XÓA BỎ TÊN CHA TRÊN GIẤY KHAI SINH CỦA CON CÓ ĐƯỢC KHÔNG?

Xóa bỏ tên cha trong giấy khai sinh có được không ? Quy định về tên cha trên giấy khai sinh của con

TRÁCH NHIỆM CỦA VỢ ĐỐI VỚI NHỮNG KHOẢN NỢ DO CHỒNG VAY?

Quy định của pháp luật về nghĩa vụ tài sản chung của hai vợ chồng. Thế nào dược xem là nợ riêng, khoản nợ nào được xem là nợ chung của hai vợ chồng? Trách nhiệm của vợ và chồng đối với những khoản nợ này như thế nào?

ĐIỀU KIỆN ĐỂ MỘT BÊN VỢ HOẶC CHỒNG ĐƯỢC GIÀNH QUYỀN NUÔI CON SAU KHI LY HÔN

Điều kiện để vợ hoặc chồng giành quyền nuôi con khi con trên 3 tuổi. Điều kiện giành quyền nuôi con khi ly hôn.

MUA NHÀ TRẢ GÓP TRƯỚC KHI KẾT HÔN THÌ PHÂN CHIA THẾ NÀO KHI LY HÔN?

Trước khi kết hôn tôi có mua một căn nhà trả góp từ một chủ đàu tư của một dự án. Tuy nhiên, tôi mới trả góp được khoảng 1 năm (50% giá trị căn hộ) thì tôi kết hôn. Sau khi kết hôn, tôi dung tiền lương của mình và tiền thuê căn hộ để trả 50% giá trị còn lại của căn hộ và sau đó tôi được cấp giấy chứng nhận chủ quyền của căn hộ đứng tên một mình tôi sau khi kết hôn với vợ tôi.

SỔ TIẾT KIỆM ĐỨNG TÊN RIÊNG CỦA VỢ CÓ PHẢI CHIA CHO CHỒNG KHI LY HÔN KHÔNG?

Hiện tại em có một cuốn sổ tiết kiệm trong ngân hàng đứng tên em. Vậy luật sư cho em hỏi, khi ly hôn, số tiền trong sổ tiết kiệm này có phải chia không ạ?

TƯ VẤN VỀ PHÂN CHIA TÀI SẢN KHI LY HÔN VÀ THỜI GIAN GIẢI QUYẾT LY HÔN ĐƠN PHƯƠNG

Tư vấn về thủ tục đơn phương ly hôn và thuận tình ly hôn, việc phân chia tài sản chung khi ly hôn đơn phương. Thời gian giải quyết ly hôn đơn phương.

CÓ THỂ ĐƠN PHƯƠNG LY HÔN KHI BỊ CHỒNG ĐÁNH NHẬP VIỆN KHÔNG?

Em có một người bạn đã lập gia đình được 2 năm, chồng của người bạn này không lo làm ăn mà suốt ngày chỉ rượu chè, chơi bời và còn hay bạo hành bạn em nữa. Khoảng 1 tuần trước, người này còn đánh bạn em bị thương nặng phải nhập viện.

TIỀN TRÚNG SỐ LÀ TÀI SẢN RIÊNG HAY TÀI SẢN CHUNG CỦA VỢ CHỒNG

Hiện nay việc xác định tài sản chung hay tài sản riêng của vợ chồng còn nhiều khó khăn, vướng mắc, trong một số trường hợp như trúng xổ số,chơi có thưởng...Vậy, tiền trúng vé số là tài sản chung hay tài sản riêng của vợ chồng?

BỐ MẸ ÉP CON LY HÔN CÓ VI PHẠM LUẬT HÔN NHÂN GIA ĐÌNH KHÔNG?

Tôi và vợ tôi đã kết hôn được nửa năm. Trong cuộc sống sinh hoạt vợ chồng nói qua nói lại rồi buồn vui cũng vì lời nói chứ không có hành động gì khác. Vợ tôi buồn và bỏ về nhà cha mẹ ruột

TỔ CHỨC ĐÁM CƯỚI VÀ CHUNG SỐNG VỚI NGƯỜI KHÁC KHI CHƯA LY HÔN XONG CÓ PHẠM TỘI GÌ KHÔNG?

Xin Luật sư hãy giúp tôi giải đáp về vấn đề tôi đang thời gian làm thủ tục ly hôn đơn phương với chồng cũ thì tôi đã làm đám cưới và chung sống với người khác (tôi và anh ấy chưa làm đăng ký kết hôn) . Chồng cũ tôi nói sẽ làm đơn kiện tôi.

LẤY CHỒNG CÔNG AN XÉT LÝ LỊCH NHƯ THẾ NÀO?

Chào luật sư. Em có chút thắc mắc cần giải đáp mong luật sư giúp em ạ! Em có yêu 1 anh công an, gia đình em không hề có tiền án, em trai em còn đang theo học sĩ quan quân đội. Ông bà nội ngoại em đều tham gia chiến đấu trong chiến tranh.

LUẬT MANG THAI HỘ 2019

Tôi và chồng tôi đã kết hôn được 5 năm nhưng không có con. Bác sĩ kết luận tôi bị hiếm muộn. Vợ chồng tôi có ý định nhờ chị gái ruột mang thai hộ. Vậy điều kiện để được mang thai hộ là gì? một người có thể mang thai hộ nhiều lần được hay không?

CHỒNG CÓ QUYỀN LY HÔN ĐƠN PHƯƠNG KHI VỢ ĐANG MANG THAI KHÔNG?

Luật sư cho cháu hỏi. Vợ chồng cháu kết hôn đã được một năm. Cháu sắp có em bé, cháu đang mang bầu, chồng cháu lại đang có bồ ở ngoài, bây giờ về nói với cháu là sẽ kết hôn cùng cô kia và muốn ly hôn với cháu.

ĐÃ LÀM ĐÁM CƯỚI CÓ ĐƯỢC ĐĂNG KÝ KẾT HÔN VỚI NGƯỜI KHÁC KHÔNG?

Cho em hỏi, em có làm đám cưới với một người vào năm 2010 nhưng không có đăng ký kết hôn, chúng em hiện đã có 1 đứa con 3 tuổi. Nhưng em và người này đã không sống chung với nhau từ khi cưới tới giờ. Vậy xin luật sư cho em biết em có thể cưới vợ khác và đăng ký kết hôn được không? Nếu vợ trước không chịu thỏa thuận chấm dứt quan hệ thì em phải làm sao?

ĐẤT DO BỐ CHỒNG ĐỨNG TÊN MUA THÌ CÓ CHIA CHO VỢ KHI LY HÔN KHÔNG?

Sau khi vợ chồng tôi cưới nhau được 1 năm, bố đẻ tôi có mua và cho vợ chồng tôi một mảnh đất ở Hà Nội để làm nhà nhưng hiện nay giấy tờ sổ đỏ vẫn còn đứng tên chủ cũ, chưa sang tên cho bố tôi.

NGƯỜI VỢ ĐANG MANG THAI CÓ QUYỀN YÊU CẦU LY HÔN KHÔNG?

Kính chào luật sư. Mong luật sư tư vấn giúp em vấn đề sau: Em và chồng cưới nhau đã được 1 năm, hiện tại em đang mang thai 2 tháng. Tuy nhiên, đời sống vợ chồng em không hạnh phúc, chồng thường xuyên rượu chè và đánh đập em.

YÊU CẦU CHIA TÀI SẢN CHUNG SAU KHI LY HÔN

Sau khi chị tôi và anh rể tôi kết hôn thì được bố mẹ tôi cho một căn nhà. Căn nhà này đã được đứng tên hai vợ chồng chị tôi. Sau đó, do chị tôi bị bệnh nặng nên đã về nhà ba mẹ ruột ở, thời gian này anh rể cũng có quen với người phụ nữ khác nên đến tháng 8/2018 hai người đã ly hôn.

GIA ĐÌNH CHỒNG XÚC PHẠM DANH DỰ, NHÂN PHẨM CỦA CON DÂU BỊ XỬ LÝ NHƯ THẾ NÀO?

Tôi kết hôn đã được 2 năm. Sau khi kết hôn tôi sinh sống cùng gia đình chồng. Tôi có con ngay sau khi kết hôn, vì vậy tôi xin nghỉ việc ở công ty và ở nhà chăm con. Trong thời gian này, gia đình chồng đã rất nhiều lần xúc phạm danh dự, nhân phẩm tôi, làm ảnh hưởng nặng nề tới tinh thần tôi.

THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT LY HÔN CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

Chào Luật sư! Tôi và chồng là người có nguồn gốc Việt Nam. Trong quá trình sinh sống, học tập và tìm hiểu, chúng tôi kết hôn với nhau tại Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ. Hiện tại, tôi đã xin thôi quốc tịch Việt Nam. Giờ tôi muốn ly hôn với chồng thì áp dụng luật nước nào để giải quyết?

XIN TRÍCH LỤC QUYẾT ĐỊNH LY HÔN CỦA TÒA ÁN

Em vừa cưới vợ xong và đang làm thủ tục đăng ký kết hôn. Vợ em trước đây đã từng có một đời chồng và đã ly hôn, nhưng hiện nay cô ấy đã làm mất quyết định ly hôn của Tòa án. Riêng bản thân em lại làm mất chứng minh nhân dân và chưa làm lại.

KHÔNG ĐĂNG KÝ KẾT HÔN CÓ CẦN LY HÔN TẠI TÒA ÁN HAY KHÔNG?

E muốn hỏi là: Em với vợ em có cưới nhau được 1 năm rồi nhưng mà chưa đi đăng ký kết hôn. Giờ vợ em bỏ về ngoại, em vào đón về mà vợ em không về. Như thế em có cần ra toà để ly hôn không ạ?

XÉT LÝ LỊCH LẤY CHỒNG CÔNG AN 2019

Xin chào luật sư. Mong luật sư tư vấn giúp tôi vấn đề sau: Tôi có yêu và sắp kết hôn với một người làm trong ngành công an. Tuy nhiên, trước đây do mẹ tôi mẹ tôi có phạm tội và bị án treo 18 tháng. Đến nay đã được xóa án tích.

TRANH CHẤP TÀI SẢN KHI KHÔNG ĐĂNG KÝ KẾT HÔN

Tôi và chồng kết hôn với nhau đã 15 năm. Khoảng 4 năm trước anh ấy ngoại tình và có con với người phụ nữ khác. Giờ người vợ bé này đòi chia tài sản của chồng tôi. Vậy quy định của pháp luật về trường hợp này như thế nào?

CHỒNG KHÔNG CẤP DƯỠNG NUÔI CON SAU KHI LY HÔN PHẢI LÀM SAO?

Chào Luật sư. Tôi xin được tư vấn vấn đề sau: Tôi và chồng cũ đã ly hôn được 4 năm. Tôi đã giao quyền nuôi con và chồng tôi có nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con tôi đến khi cháu được 18 tuổi (lúc vợ chồng tôi ly hôn cháu được 3 tuổi) với số tiền cấp dưỡng là 1.000.000 VNĐ/ tháng.

LY HÔN ĐƠN PHƯƠNG KHI KHÔNG CÓ SỔ HỘ KHẨU CỦA CHỒNG

Chị gái tôi có lập gia đình cách đây được mấy năm rồi. Hiện nay, gia đình chị tôi có một cháu nhỏ 2 tuổi. Khi chị tôi đẻ cháu được 3 tháng tuổi, chị tôi bị anh rể và gia đình chửi mắng, chị tôi bỏ về quê mẹ và nuôi cháu tôi tới tận ngày hôm nay.

NGHĨA VỤ THANH TOÁN CÁC KHOẢN NỢ CỦA VỢ CHỒNG KHI LY HÔN

Chia tài sản của vợ chồng khi ly hôn. Nghĩa vụ tài sản của vợ chồng với người thứ ba khi ly hôn. Các khoản nợ chung và nợ riêng khi ly hôn xử lý thế nào?

LY HÔN ĐƠN PHƯƠNG MẤT BAO LÂU VÀ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ GIÀNH QUYỀN NUÔI CON

Em đã kết hôn được 3 năm. Hiện tại do chồng em ngoại tình với người khác nên em đã nộp đơn ly hôn đơn phương với chồng. Em nộp đơn lên Tòa án đã gần 2 tháng nhưng vẫn chưa thấy Tòa thụ lý.

CƯỚI NHAU KHI CHƯA ĐỦ TUỔI KẾT HÔN THÌ KHI CHIA TAY CHIA TÀI SẢN NHƯ THẾ NÀO?

Cưới nhau khi chưa đủ tuổi kết hôn thì chia tài sản thế nào khi chia tay? hậu quả của việc nam nữ sống chung với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn?Giải quyết quan hệ tài sản, nghĩa vụ hợp đồng của nam nữ, chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng kí kết hôn

KHỞI KIỆN HÀNH VI NGĂN CẢN QUYỀN NUÔI CON SAU KHI LY HÔN

Em trai tôi và bạn gái có với nhau 1 đứa con. Hiện tại đứa bé đã được hơn 5 tuổi. Tuy nhiên do gia đình ngăn cấm và phản đối nên em trai tôi không đăng ký kết hôn và cũng không còn chung sống với bạn gái nữa.

ĐÃ ĐĂNG KÝ KẾT HÔN THÌ CÓ ĐƯỢC MIỄN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ KHÔNG

Em năm nay 25 tuổi, đã đăng ký kết hôn và 2 tháng nữa sẽ tổ chức lễ cưới. Em vừa nhận được giấy triệu tập nghĩ vụ quân sự thì có có phải đi hay không?

QUY ĐỊNH VỀ LY THÂN TRONG PHÁP LUẬT HÔN NHÂN GIA ĐÌNH

Chúng tôi kết hôn được 5 năm, có một con trai 4 tuổi, chúng tôi đều là công chức nhà nước. Cuộc sống hiện nay không hạnh phúc, anh ấy thường xuyên bỏ nhà đi chơi nhiều lần, có khi một tuần, cũng có lúc 2, 3 ngày khi về tỏ ra như không có gì xảy ra, nhậu nhẹt đập phá nhà cửa…

GIÀNH QUYỀN NUÔI CON KHI CHƯA LÀM THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KẾT HÔN

Chào luật sư. Luật sư cho em hỏi em và chông em về chung sống với nhau đươc hai năm nhưng chưa đăng ký kết hôn. Hai đứa em đã có với nhau được 1 đứa con 9 tháng khai sinh khai tên em là mẹ.

CÓ THỂ LY HÔN ĐƠN PHƯƠNG KHI CHỒNG GIỮ TẤT CẢ GIẤY TỜ KHÔNG?

Mình lấy chồng năm 2008 đến nay đc 10 năm. Có 2 con bé lớn 9 tuổi và bé nhỏ vừa đúng 1 tuổi. Do chồng có tính vũ phu mình thường xuyên bị đánh đập và ăn nói hồ độ hỗn độn ko biết phải trái. Nghề nghiệp mình là công chức, chồng hành nghề kinh doanh tự do tại ngôi nhà của cô mình cho mượn đất xây dựng lên để làm ăn kinh doanh bất động sản.

PHÂN CHIA TÀI SẢN ĐƯỢC TẶNG CHO KHI LY HÔN

Thưa luật sư, Anh họ em định cư bên Mỹ được mẹ em tặng cho tài sản bằng tiền Việt nam đồng. Nay 2 vợ chồng anh ly hôn , thì anh của em có phải chia tiền cho vợ không? (Trong HĐ tặng cho chỉ điền tên anh). Xin cám ơn Luật sư!

GIÀNH QUYỀN NUÔI CON KHI VỢ TÁI HÔN

Tôi và chồng ly hôn đến nay được 1 năm thì tôi tái hôn. Con gái tôi từ khi sinh ra đã ở cùng tôi và ông bà ngoại. Nhưng nay tôi tái hôn để con cho ông bà ngoại nuôi nhưng chồng tôi đòi quyền nuôi con vậy tôi phải làm sao xin tư vấn giúp tôi ạ.

TƯ VẤN YÊU CẦU XÁC ĐỊNH CHA CHO CON

Bạn trai em làm ở Việt kiểm sát nhân dân tỉnh, sau thời gian yêu nhau sau khi nghe em đã có bầu mà bạn trai em chối bỏ trách nhiệm, bắt em đi phá thai nhưng vì thương con và lương tâm em không cho phép nên em đã giữ lại cái thai.

YÊU CẦU TÒA HẠN CHẾ QUYỀN THĂM NUÔI CON CỦA CHỒNG SAU KHI LY HÔN

Thưa luật sư. Tôi đã ly hôn chồng và có 1 con gái chung. Do anh ta không chăm sóc tôi và con gái trong thời gian sống chung mà phó mặc hết việc chăm con cho tôi và bố mẹ anh ta, thỉnh thoảng anh ta có đánh tôi và lúc cáu giận lên thì có 1-2 lần đẩy ngã con tôi.

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC NHẬN NUÔI CON NUÔI CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Trong cuộc sống, con cái là một mảnh ghép góp phần hoàn thiện bức tranh gia đình, là một phần quan trọng không thể thiếu trong cuộc sống hôn nhân hiện nay. Nhưng đôi khi vì những lí do không mong muốn khiến một số gia đình hiện nay không thể có được con.

BỐ MẸ CHỒNG CÓ ẢNH HƯỞNG GÌ ĐẾN VIỆC GIÀNH QUYỀN NUÔI CON?

Chào luật sư. Xin phép cho tôi hỏi về quyền giành nuôi con. Hiện giờ hai vợ chông tôi đều có việc làm ổn định. Con tôi hiện giờ được 3 tuổi. Do mâu thuẫn không thể giải quyết được nên tôi muốn ly hôn và giành quyên nuôi con.

BÁC TRAI ĐI TÙ, CHÁU CÓ ĐƯỢC LẤY CHỒNG CÔNG AN KHÔNG?

Chào luật sư ạ. Hiện tại e và người yêu công an chuẩn bị tiến tới hôn nhân, nhưng bác em (anh trai của mẹ) từng đi tù vì trộm cắp tài sản và đã đc xóa án tích, thì mới đây lại đi tù vì buôn ma tuý. Bên nội của e có 1 người là đảng viên,ông nội em ngày xưa từng đi bộ đội .

KHỞI KIỆN CHA VI PHẠM CHẾ ĐỘ HÔN NHÂN MỘT VỢ MỘT CHỒNG

Chào luật sư! Con năm nay 19 tuối con muốn hỏi một việc: Cha và mẹ con không ở với nhau đã 8 năm rồi và mẹ con muốn ly hôn nhưng ba con không đồng ý và ba con đã không làm tròn trách nhiệm của người ba bỏ con và em con đi theo người phụ nữ khác

ĐÃ LY HÔN RỒI THÌ CÓ ĐƯỢC TÁI HÔN VỚI CÔNG AN KHÔNG?

Em xin chào Luật sư gia: em năm nay 31 tuổi vì lúc đang học ăam cuối đại học thì em với bạn trai đã có em bé và phải kết hôn, sau đó được khoảng 1 năm thì sau đó người đó bỏ đi không lý do và em tự làm đơn phương thuận tình ly hôn và khi lấy giấy xác nhận ly hôn thì người đó co đến lấy giấy ly hôn.

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ BỔN PHẬN CỦA TRẺ EM

Bên cạnh những quyền lợi cơ bản mà trẻ em được hưởng thì trẻ em cũng cần phả thực hiện đúng bổn phận của mình và không được thực hiện một số hành vi mà pháp luật quy định. Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004 quy định về bổn phận của trẻ em và những việc mà trẻ em không được làm.

QUY ĐỊNH VỀ THỎA THUẬN CHẾ ĐỘ TÀI SẢN TRƯỚC HÔN NHÂN

Quy định về thỏa thuận chế độ tài sản trước hôn nhân. Thỏa thuận tài sản vợ chồng theo quy định của Luật hôn nhân gia đình 2014.Quy định về thỏa thuận chế độ tài sản trước hôn nhân. Thỏa thuận tài sản vợ chồng theo quy định của Luật hôn nhân gia đình 2014.

ĐẶT TÊN NƯỚC NGOÀI CHO CON

Hiện nay, một số gia đình khi tiến hành làm thủ tục khai sinh cho con, muốn đặt tên nước ngoài cho con mang quốc tịch Việt Nam. Liệu điều này có phù hợp với các quy định của pháp luật?

CÓ ĐƯỢC KẾT HÔN VỚI CÔNG AN KHI ÔNG NGOẠI TỪNG BỊ ĐI TÙ

Nếu ông ngoại đã từng bị phạt tù 2 năm vì hành vi trộm cắp tài sản nhưng ông đã mất từ 1985 thì có được lấy vợ hoặc chồng là công an không ạ ??

PHÂN BIỆT MANG THAI HỘ VÌ MỤC ĐÍCH NHÂN ĐẠO VÀ MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI

Mang thai hộ là trường hợp sau khi thụ thai trong ống nghiệm, nếu người mẹ vì lý do sức khỏe hay vì điều kiện nào đó không thể mang thai, phải nhờ đến người phụ nữ khác mang thai và sinh đẻ.

TƯ VẤN VỀ Y TẾ, PHÁP LÝ, TÂM LÝ TRƯỚC KHI MANG THAI HỘ

Mang thai hộ là một vấn đề phức tạp, bao gồm mối quan hệ của nhiều chủ thể, mới được pháp luật Việt Nam ghi nhận trong Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2015.

CON DƯỚI 12 THÁNG TUỔI CHỒNG CÓ ĐƯỢC QUYỀN LY HÔN ĐƠN PHƯƠNG KHÔNG?

Tôi muốn hỏi tôi có chồng đc 2 năm nhưng do thường xuyên vợ chồng tôi có cãi vã tôi thấy mối quan hệ hạnh phúc gia đình không tiếp tục được nữa ..hiện giờ tôi có sinh 1 bé trai 7 tháng nếu ly hôn thì tôi có quyền được nuôi con không?

BỐ ĐI TÙ, CON CÓ ĐƯỢC KẾT HÔN VỚI NGƯỜI TRONG NGÀNH CÔNG AN?

Luật sư ơi cho em hỏi em đang yêu anh công an mà bố e vừa bị án treo 5 tháng về tội cờ bạc, chú ruột lại từng bị đi tù về buôn bán ma tuý. Vậy em có thể kết hôn với công an không ạ? Em 26 tuổi em cảm ơn

VÀNG CƯỚI ĐƯỢC CHO LÀ TÀI SẢN RIÊNG HAY TÀI SẢN CHUNG

Thưa luật sư: em và chồng em có kết hôn nhưng không có đăng ký kết hôn. Giờ chia tay rồi, anh ta đòi thưa em ra tòa làm rõ mối quan hệ và chia vàng cưới. Em phải làm sao khi vàng cưới bên anh ta cho em đã chia đôi, giờ anh ta đòi thêm vàng lúc bên em cho, nhưng gia đình em cho trước ngày cưới, chi cho em chứ không cho chung.

ĐIỀU KIỆN ĐỂ CHO, NHẬN NUÔI CON NUÔI TẠI VIỆT NAM

Việc nhận nuôi con nuôi đã tồn tại từ lâu trong đời sống xã hội Việt Nam xuất phát từ tinh thần muốn giúp đỡ người trong hoàn cảnh khó khăn, muốn cưu mang người khác, hoặc do mong muốn của chính bản thân người nhận nuôi. Do đó, hiện nay các trường hợp nhận con nuôi, cho con nuôi đã và đang được thực hiện khá phổ biến đáp ứng được nguyện vọng của người dân trong mỗi hoàn cảnh khác nhau.

ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ KẾT HÔN VỚI NGƯỜI TRONG NGÀNH CÔNG AN

Để quan hệ giữa nam và nữ được pháp luật ghi nhận, xác định quyền và nghĩa vụ của các bên thì phải đảm bảo đủ các điều kiện để đăng ký kết hôn theo quy định của pháp luật. Mặc dù luật ghi nhận việc kết hôn không phân biệt tín ngưỡng, tôn giáo, thành phần dân tộc,… chỉ cần đủ điều kiện theo luật định.

THỦ TỤC YÊU CẦU THI HÀNH CẤP DƯỠNG NUÔI CON KHI KHÔNG CẤP DƯỜNG

Theo quy định tại Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 thì cha mẹ là người đại diện đương nhiên theo quy định pháp luật. Khi con dưới mười tám tuổi hoặc người mất khả năng lao động hoặc không có khả năng để tự nuôi bản thân mình thì cha mẹ phải trách nhiệm nuôi dạy, chăm sóc.

THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY XÁC NHẬN ĐỘC THÂN THEO QUY ĐỊNH MỚI NHẤT

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân theo quy định mới. Thẩm quyền, trình tự cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Điều kiện, thủ tục xin xác nhận độc thân mới nhất năm 2019.

Con trên 18 tuổi có được chia tài sản của bố mẹ khi ly hôn?

Nếu cha mẹ không có thỏa thuận từ trước khi kết hôn, tài sản chung trong thời kì hôn nhân của họ sẽ được chia đôi. Việc chia tài sản dựa trên các nguyên tắc như sau (theo Luật Hôn nhân và Gia đình 2014)

CON RIÊNG CỦA VỢ MUỐN MANG HỌ CỦA CHA DƯỢNG PHẢI LÀM SAO?

Thưa luật sư, luật sư vui lòng tư vấn vấn đề này giúp tôi, xin chân thành cảm ơn luật sư: Tôi tên A có kết hôn với người tên C, hai chúng tôi có 1 con chung, trên giấy khai sinh của cháu mang họ của người C. Giờ tôi đã ly hôn với người C và đang sống chung với người B (không đăng ký kết hôn), vậy tôi có thể đổi họ của cháu sang họ của người B được không ạ?

Thủ tục làm khai sinh cho con khi cha, mẹ không đăng ký kết hôn

Kính chào luật sư công ty Luật Nhân Hòa. Em có câu hỏi mong được tư vấn của luật sư: Em và người yêu em sống chung như vợ chồng không có đăng ký kết hôn.

Tài sản thừa kế riêng của vợ chồng có được chia khi ly hôn

Tôi đang có một vấn đề rất cần được sự tư vấn của luật sư mong luật sư giải đáp giúp: Tôi kết hôn tháng 11/2013 sau khi kết hôn hai vợ chồng tôi sống riêng nơi khác không liên quan tới kinh tế nhà chồng.

QUYỀN NUÔI CON NGOÀI GIÁ THÚ

Tôi và bạn trai chung sống với nhau 8 năm nhưng chưa đăng ký kết hôn. Chúng tôi có một con chung 4 tuổi. Giờ chúng tôi chia tay thì quyền nuôi con thuộc về ai? Xin các luật sư Nhân Hòa giúp?

Thủ tục đăng ký kết hôn với người nước ngoài

Đăng ký kết hôn với người nước ngoài có lẽ không phải là khái niệm mới mẻ với nhiều người Việt hiện nay và càng phổ biến hơn khi nước ta đang trong quá trình hội nhập, phát triển sâu rộng trên thương trường quốc tế.

Tư vấn thủ tục ly hôn tại Việt Nam

Tư vấn thủ tục ly hôn tại Việt Nam