Biểu mẫu


LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI 2014

LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI 2014

LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI 2014 ...

Xem thêm

NGHỊ ĐỊNH  24/2013/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH VỀ QUAN HỆ HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

NGHỊ ĐỊNH 24/2013/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH VỀ QUAN HỆ HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

NGHỊ ĐỊNH 24/2013/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH VỀ QUAN HỆ HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI ...

Xem thêm

LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ 2014

LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ 2014

LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ 2014 ...

Xem thêm

NGHỊ ĐỊNH 43/2014/NĐ-CP HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI 2013

NGHỊ ĐỊNH 43/2014/NĐ-CP HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI 2013

NGHỊ ĐỊNH 43/2014/NĐ-CP HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI 2013 ...

Xem thêm

NGHỊ ĐỊNH 99/2015/NĐ-CP HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT NHÀ Ở 2014

NGHỊ ĐỊNH 99/2015/NĐ-CP HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT NHÀ Ở 2014

NGHỊ ĐỊNH 99/2015/NĐ-CP HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT NHÀ Ở 2014 ...

Xem thêm

LUẬT ĐẤT ĐAI 2013

LUẬT ĐẤT ĐAI 2013

LUẬT ĐẤT ĐAI 2013 ...

Xem thêm

LUẬT KINH DANH BẤT ĐỘNG SẢN 2014

LUẬT KINH DANH BẤT ĐỘNG SẢN 2014

LUẬT KINH DANH BẤT ĐỘNG SẢN 2014 ...

Xem thêm

LUẬT NHÀ Ở 2014

LUẬT NHÀ Ở 2014

LUẬT NHÀ Ở 2014 ...

Xem thêm

NGHỊ ĐỊNH 02/2017/NĐ-CP VỀ ĐĂNG KÝ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM

NGHỊ ĐỊNH 02/2017/NĐ-CP VỀ ĐĂNG KÝ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM

NGHỊ ĐỊNH 02/2017/NĐ-CP VỀ ĐĂNG KÝ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM ...

Xem thêm

LUẬT  TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH 2015

LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH 2015

Luật tố tụng hành chính được Quốc hội khóa XIII kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 25/11/2015 (gọi tắt là Luật TTHC năm 2015). Luật được Chủ tịch nước ký lệnh Công bố ngày 08/12/2015 và có hiệu lực ...

Xem thêm

BỘ LUẬT  TỐ TỤNG DÂN SỰ 2015

BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 2015

Bộ luật tố tụng dân sự được Quốc hội khoá XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 25/11/2015 (viết tắt là BLTTDS năm 2015). Để thi hành Bộ luật này ngày 25/11/2015, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết ...

Xem thêm

BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015

BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015

Bộ luật dân sự được Quốc hội Khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 24/11/2015; được Chủ tịch nước ký lệnh công bố ngày 08/12/2015 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017. Bộ luật có ...

Xem thêm

BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015

BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015

Ngày 27/11/2015, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Bộ luật hình sự 2015. Bộ luạt hình sự 2015 đánh dấu một bước tiến quan trọng, tạo cơ sở pháp lý vững chắc ...

Xem thêm

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2012

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2012

Bộ luật lao động số 10/2012/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/05/2013. Bộ luật Lao động gồm có 17 Chương và 1.242 Điều (tăng 23 điều so với Bộ luật lao động cũ) ...

Xem thêm